Szociális hozzájárulási adó bevezetése

Szociális hozzájárulási adó bevezetése

Tájékoztatás a kamatjövedelmek után fizetendő szociális hozzájárulási adóról

A 2023. május 31-én kihirdetett kormányrendelet alapján – a veszélyhelyzet ideje alatt átmenetileg - a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadó (kamatadó) mellett 2023. július 1-től 13%-os szociális hozzájárulási adót (szocho) is kell fizetni a 2023. július 1-je után keletkező betéti kamatok és az újonnan vásárolt értékpapírokból keletkező kamatjövedelmek után.

A 2023. június 30-ig lekötött betétekre és az eddig az időpontig megvásárolt értékpapírokra nem vonatkozik a szocho fizetési kötelezettség. Ezért érdemes még 2023. július 1. előtt végiggondolni és meghozni megtakarítási döntéseit.

A részletekről, a személyre szabott megtakarítási és befektetési lehetőségekről érdeklődjön a bankfiókokban ügyintézőinknél.

Amennyiben Ön privát banki vagy kiemelt privát banki ügyfél, kérjük, keresse tanácsadóját és tekintsék át együtt, hogy miként érinti befektetéseit a szociális hozzájárulási adó módosítása.

Keresse meg az Önhöz legközelebbi bankfiókunkat!

Foglaljon időpontot!

Keresse meg az Önhöz legközelebbi bankfiókunkat és foglaljon időpontot online!

Gyakran ismételt kérdések

 • Fizetési számlák, megtakarítási számlák: a rendelet hatálybalépését követő időszakra járó kamatra
 • Lekötött betétek: a 2023. június 30. napja után lekötött vagy újra lekötött betét kamatára
 • Nyereménybetétek: a 2023. június 30-át követően megszerzett kamatjövedelmek után
 • Befektetési jegyek (kivétel ingatlanalapok befektetési jegyei): a rendelet hatálybalépésétől megszerzett (megvásárolt) értékpapír (befektetési jegy) hozamára, valamint az értékpapír beváltásából, nem EGT/OECD tőzsdén történő átruházásából realizált jövedelemre (nyereségre)
 • Kötvények (pl. OTP Kötvény): a rendelet hatálybalépésétől megszerzett (megvásárolt) értékpapír kamatára, hozamára, továbbá a kötvény beváltásakor, visszaváltásakor, valamint átruházásakor elért kamatjövedelemnek minősülő nyereségre
 • Ingatlanalapok befektetési jegyeiből származó kamatjövedelem
 • Lakossági állampapírok: 2019. június 1-től a magyar állam által kibocsátott, a lakosság, mint befektetői célpiac részére forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból származó kamatjövedelem (pl. 1MÁP, BMÁP, PMÁP, DKJ, MÁK)
 • A tevékenységét nem szüneteltető egyéni vállalkozó ilyenként bejelentett pénzforgalmi bankszámláján jóváírt és/vagy tőkésített betéti kamat
 • Nyugdíj előtakarékossági számlán (NYESZ) elhelyezett papírok kamata
 • Osztalékból származó jövedelem
 • Árfolyamnyereségből származó jövedelem
 • Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem (ETÜ)
 • Tartós befektetésből származó jövedelem (TBSZ)
 • Lakástakarék-betétre fizetett (jóváírt) kamat
 • Gyámhatósági betét kamata, a gyámhatóság döntése, kötelezése alapján befektetési szolgáltatónál elhelyezett értékpapír kamatjövedelemnek minősülő hozama
 • Unit-linked biztosítások: a 2023.06.30-a előtt kötött szerződések 2023.07.01-je utáni eseti befizetései után keletkező hozamjövedelem

A szocho fizetési kötelezettség kizárólag természetes személyekre vonatkozik, ideértve az egyéni vállalkozót, mezőgazdasági őstermelőt és az adószámos magánszemélyt is. A társasházakat nem érinti a kormányrendelet szerinti szocho kötelezettség.

Önnek nincs teendője ezzel kapcsolatban. A természetes személyt terhelő szocho-t a bank, mint kifizető havonta állapítja meg, vonja le, és a tárgyhót követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg az adóhatóság felé, ugyanúgy, mint a kamatjövedelmet terhelő kamatadót.

Hirdetmények és üzletszabályzatok

Az OTP Bank Nyrt. tevékenységét a PSZÁF 1997. november 27. napján kelt, 983/1997/F. számú tevékenységi engedélye alapján folytatja. Az OTP Bank Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde tagja.