Hitelesített Elektronikus számlakivonat

Számlakivonat gyorsan, kényelmesen, könnyen feldolgozható formában. A papíralapú hiteles bankszámlakivonat és lekötött betéti értesítő helyett hitelesített elektronikus bankszámlakivonatot, illetve elektronikus úton elérhető forint lekötött betéti értesítőt vehetnek igénybe ügyfeleink.

Miért előnyös?

  • Nincs szükség fiókbérletre: szükségtelenné válik a bankszámla kivonathoz történő napi szintű hozzáférés érdekében a banki fiókbérlet fenntartása.
  • Gyorsabb: nem kell kivárni a postai kézbesítéssel járó átfutási időt, hiszen a hitelesített elektronikus bankszámlakivonat már a forgalmazást követő napon elérhető.
  • Könnyű hozzáférés: OTPdirekt Electra Terminál és/vagy OTPdirekt internetes szolgáltatással ügyfeleink kényelmesen hozzáférhetnek bankszámlakivonataikhoz.
  • Könnyű tárolás, rendszerezés: a bankszámlaforgalmat igazoló kivonatok tárolása elektronikus formában oldható meg.
  • Több bankszámla esetében lehetőséget biztosítunk arra, hogy számlánként eltérő legyen a bankszámlakivonat továbbítás módja, azaz a kiválasztott bankszámlá(k)ra a továbbiakban is papírformátumú kivonatot kérjenek (a forint bankszámlához tartozó forint lekötött betéti értesítő minden esetben a bankszámlakivonattal azonos módon – papíralapon, vagy elektronikus formában - vehető igénybe).
  • Saját környezetét védi, mivel a szolgáltatás igénybevételével kevesebb papír kerül felhasználásra.

Elektronikus számla

Legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott elektronikus adat formájában bocsátható ki.

Fokozott biztonságú elektronikus aláírás

Olyan elektronikus aláírás, mely alkalmas az aláíró azonosítására, egyedülállóan az aláíróhoz köthető, és olyan eszközökkel hozták létre, amelyek kizárólag az aláíró befolyásolása alatt állnak, és a dokumentum tartalmához olyan módon kapcsolódik, hogy minden – az aláírás elhelyezését követően a dokumentumon tett – módosítás érzékelhető.

Megőrzési idő

A hitelesített elektronikus kivonat tőpéldányát – amely a bank ügyfelei által letölthető példányokkal tökéletesen azonos – a bank a vonatkozó jogszabályban rögzített ideig megőrzi. Ugyanakkor a hitelesítő kulcsok ennél rövidebb idő alatt lejárnak. A lejárt kulcsú kivonat azonban továbbra is bizonylatértékű marad, hiszen az aláírás pillanatában (és ez elektronikus eszközökkel utólagosan is igazolható) a kulcs érvényes volt. A hitelesített elektronikus bizonylatnak nem léteznek „eredeti” és „másolat” példányai, a bankban és a bank ügyfeleinél őrzött példányok egymással azonosak. A bank ügyfele a hitelesített bizonylatot korlátozás nélkül mentheti, archiválhatja a saját elektronikus ügyviteli rendszereiben. Az online adatszolgáltatási időszakon belül az elektronikus bizonylat akár többször is letölthető a bankból. Az online adatszolgáltatási időszakon kívül, de a megőrzési időn belül a bank a bizonylatot eseti adatszolgáltatási jelleggel, offline módon (megfelelő adathordozón keresztül) a mindenkori vonatkozó üzletági Hirdetményekben szereplő díj felszámításával bocsátja az ügyfelei rendelkezésére.

Időbélyegző

Az elektronikus dokumentumhoz végérvényesen hozzárendelt vagy azzal logikailag összekapcsolt olyan adat, amely igazolja, hogy az elektronikus dokumentum az időbélyegző elhelyezésének időpontjában változatlan formában létezett.

Az elektronikus bizonylat formátuma

Meghatározásakor az OTP Bank elsődleges szándéka az volt, hogy az elektronikus bizonylat a papír alapú bizonylathoz hasonló képi megjelenítést biztosítson. Ennek legrugalmasabb és a legcélszerűbb megoldását csak olyan formátum biztosíthatja, amely operációs rendszertől és géptől független, ezért az előzetes felmérések szerint a széles körben ismert és alkalmazott, az Internetről ingyenesen letölthető Adobe© Reader© bizonyult a legalkalmasabbnak a bizonylat képi megjelenítésére, valamint az elektronikus aláírás és az időbélyegző ellenőrzésére. Az Adobe© Reader© ugyanis a 7-es verziótól kezdve bármely (csatolmányos vagy anélküli) pdf-dokumentum elektronikus aláírását (aláírásait), időbélyegzőjét képes szabványos eszközökkel ellenőrizni, megjeleníteni. A pdf-ellenőrzés, megjelenítés általánosan elfogadott, nemzetközi gyakorlat, amelyről bővebben – többek között – az Adobe weboldalán lehet részletes információhoz jutni. Minden egyes elektronikus bizonylat rendelkezik egy-egy xml csatolmánnyal, amely formátumát tekintve kielégíti a NAV vonatkozó előírásait. Ebben a csatolmányban szintén a bankszámlakivonat adatai találhatók meg.

Hirdetmények, üzletszabályzatok, hasznos oldalak

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

  • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
  • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
  • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az informacio@otpbank.hu e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.