Forinthitelek

Folyószámlahitel

 • Azon hitelképes önkormányzatoknak ajánljuk, amelyek fizetési számlájukat bankunknál vezetik, valamint bevételeik és kiadásaik eltérő ütemezése miatt fizetési problémáik merülnek fel.
 • A folyószámlahitel az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására naptári éven belül nyújtható hitel.
 • A keretösszeg nagyságáról egyedi elbírálás alapján döntünk az önkormányzat adóbevételének figyelembevételével.
 • Amennyiben a tárgynapon teljesítendő fizetési rendelkezések meghaladják fizetési számlán rendelkezésre álló fedezetet, az önkormányzat a fedezethiány mértékéig külön rendelkezés nélkül, szükség szerinti gyakorisággal veheti igénybe a hitelt az engedélyezett hitelkeret erejéig.

Rövidlejáratú hitel

 • Azok az önkormányzatok kérhetik, amelyek átmeneti fizetési kötelezettségüket 12 hónapon belül rendezik.
 • Célja a bevételek és kiadások átmeneti ingadozásából adódó forráshiány pótlása, meghatározott gazdasági eseményhez kapcsolódó pénzszükséglet kielégítése.
 • A hitelt a folyósítástól számított egy éven belül kell visszafizetni.
 • A rövidlejáratú hitelt indokolt esetben rulírozó módon is igénybe vehetik partnereink.

Munkabérhitel

Munkabérhitel a nettó finanszírozás keretében kapott állami támogatás naptári éven belüli megelőlegezésére szolgál, ha a bérfizetéséhez, vagy egyéb bérjellegű kifizetéshez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet.

Célhitel

A célhitelt az önkormányzatok fejlesztési, felújítási, vállalkozási és egyéb éven túli feladatainak megvalósításához kínáljuk. A hitelkérelemhez szükséges csatolni a beruházással, felújítással kapcsolatos dokumentumokat is.

Lakóépületek, épületrészek felújítására, korszerűsítésére

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületek, épületrészek felújításához, korszerűsítéséhez nyújtott hitelhez állami kamattámogatás járul. Az igényelt hitel összege a kivitelezési költség 50%-a lehet. A hiteldíj változó, a hitel futamidejére, folyósítására, valamint a tőke és járulékai törlesztésére a célhitelre megállapított előírások vonatkoznak.

Hitelek lakásépítésre, terület előkészítésre

A lakásépítésre, terület előkészítésre, telek kialakításra vállalkozó önkormányzatoknak a feladatok megoldásához piaci kamatozású hitelt nyújtunk.

Viziközmű társulati hitel

A víz- és csatornamű kialakítása az önkormányzatok törvényben előírt feladatai közé tarozik, melynek támogatására speciális finanszírozási lehetőséget dolgoztunk ki. Az önkormányzatok törvényben előírt feladataik megoldásához jelentős segítséget kapnak a viziközmű társulatoktól. A lakosság, valamint az önkormányzatok és egyéb jogi személyek együttműködésével megalakított - cégbíróság által bejegyzett - vízközmű-társulatok beruházásaihoz hitelt nyújtunk.

A hatályos jogi szabályozás szerint a lakossági hányadnak megfelelő hitelrész után 70 %-os költségvetési kamattérítés jár. (A kamatkedvezmény számítási alapja azonban legfeljebb a mindenkori jegybanki alapkamat 1,3-szorosa lehet.)

A víziközmű-társulati hiteleknél fontos előfeltétel a társulat taggyűlésének hitelfelvételére vonatkozó határozata. A vízközmű társulat lakossági érdekeltségi hozzájárulása lakástakarék-pénztárral kötött előtakarékossági szerződés útján is finanszírozható.

Lombard hitel

Az önkormányzat a bankunk által elfogadott óvadéki biztosíték mellett a kölcsön céljának vizsgálata nélkül, egyszerűsített hitelbírálat után lombard hitelt vehet igénybe. Óvadékul a gyorsan pénzzé tehető (likvid) eszközöket fogadunk el, mint például:

 • bankunknál kezelt forint-, vagy deviza számlakövetelés
 • bankunknál határozott időtartamra lekötött betétek
 • értékpapírok, értékpapírszerű betéti okiratok (beleértve állampapírokat, banki értékpapírokat, befektetési jegyeket), stb.

A kölcsön egy összegben vagy az önkormányzat kérelme szerinti ütemezésben vehető igénybe.

A kölcsön lejárata az óvadékba kerülő számlakövetelés, értékpapír stb. lejáratához igazodó, de maximum 24 hónap.


Amire szüksége lehet

A megelőzően hatályos hirdetményeket és üzletszabályzatokat a linkekre kattintva tekintheti meg.

 

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az informacio@otpbank.hu e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.