OTP ADLAK -
Adómentes Lakáshitel-támogatási Szolgáltatáscsomag

Az SZJA törvény 2014. január 1-én hatályba lépett változása alapján a munkáltatók adómentes
vissza nem térítendő támogatást nyújthatnak munkavállalóik lakáscélú hiteleinek törlesztéséhez.
A támogatás lebonyolítási szabályait a 2014. április 3-án megjelent 15/2014 (IV.3.) sz. NGM rendelet tartalmazza.

a lakáscélú kölcsön törlesztéséhez munkáltató által nyújtható
vissza nem térítendő támogatással kapcsolatban


Az adómentességhez az alábbiakat kell megvizsgálni

 • a hitelt lakáscélú felhasználásra nyújtották,
 • a lakáshitel fennáll-e, abban az igénylő adósként, vagy adóstársként szerepel-e,
 • a támogatás összege nem haladhatja meg vásárlás esetén az ingatlan vételárának, míg építés, bővítés, akadálymentesítés vagy korszerűsítés esetén a költségvetés 30%-át,
 • igazolni kell, hogy a lakás a munkavállaló saját tulajdonában áll, vagy a lakásban haszonélvező,
 • méltányolható-e a lakásigény (méret, szobaszám, együttlakók száma),
 • a megelőző négy évben és az aktuális évben maximum 5 millió Ft lehet(ett) a támogatás összege,
 • végezetül – amennyiben a támogatás folyósítása a munkavállaló saját, a hitel törlesztésére használt bankszámlájára történt - a támogatás folyósítását követő év elején vizsgálni kell, hogy a támogatás hiteltörlesztésre történő felhasználása megtörtént-e

Munkavállaló feladata

 1. A támogatás igénylése a munkáltatótól (amennyiben az elérhetővé tette).
 2. Ezt követően nyilatkoznia kell arról, hogy mely számlára kéri az összeg folyósítását, amely a rendelet szerint az alábbi lehet:

  • a hitel törlesztésére használt saját fizetési számlája (hagyományos folyószámla)
  • a hitelintézetnél vezetett hitelszámlája (a hitelszerződésben megjelölt számlaszám – amennyiben az utalás fogadására alkalmas – azaz GIRO képes)
  • a magánszemély javára a hitelintézet törlesztéshez használt központi elszámoló számlája (ilyen az OTP Bank gyakorlatában nincs, de egyes bankok ilyen központi elszámoló számlán keresztül bonyolítják le a lakáshiteleik törlesztését)
 3. Az adómentesség vizsgálatához szükséges dokumentumok átadása a munkáltató részére.

Munkáltató feladata

 1. Megvizsgálni az adómentesség feltételeit.
 2. Átutalni a támogatás összegét a munkavállaló által megjelölt számlára.
 3. A rendelet szerint a munkáltatónak a pénzforgalmi számláját vezető hitelintézet felé (melyről a támogatás folyósítása/utalása történik) - a támogatás folyósításával kapcsolatban - bejelentési kötelezettsége van.Hitelintézet feladata

 1. A munkáltatók pénzforgalmi számláját vezető hitelintézet (tehát nem feltétlenül a munkavállaló hitelszámláját vezető bank) feladata, hogy a rajta keresztül átutalt támogatásokról igazolást adjon ki, és a NAV felé adatszolgáltatást teljesítsen tárgyévet követő év január 31-ig.

További részletekért kérjük, keressék fel bankunkat!


Az OTP Bank OTP ADLAK néven olyan szolgáltatáscsomaggal lépett elsőként piacra,
mely a rendeletben előírt alapszolgáltatások teljesítésén felül plusz szolgáltatásokat is nyújt,
így jelentősen megkönnyíti mind a munkavállalók, mind a munkáltatók dolgát,
minimalizálja adminisztrációs teendőiket, csökkenti költségeiket.


Az OTP ADLAK szolgáltatáscsomag elemei

Teljes körű szolgáltatás

Azon munkáltatóknak, akik rendszeres béren kívüli juttatásban részesítik munkavállalóikat, és a teljes adminisztrációs, eljárási, átutalási és igazolási feladatkört professzionális szolgáltatóra szeretnék rábízni. Az OTP Bank külön megállapodás keretében a teljes folyamat lebonyolítását átvállalja ezen munkáltatói körtől:

 • korszerű internetes portálunkon keresztül elektronikusan adhatják le az adómentességi feltételvizsgálatra és a támogatás folyósítására vonatkozó megrendeléseiket,
 • nyomon követhetik a megrendelések státuszát,
 • megtekinthetik a megrendelt feltételvizsgálatok eredményét,
 • letölthetik a szolgáltatáshoz kapcsolódóan kiállított igazolásokat és számlákat.

A teljes körű szolgáltatáshoz kapcsolódó részletes információkért kérjük, keresse fel a www.otpadlak.hu internetes oldalunkat, ahol a szerződéskötés online kezdeményezésére is lehetőséget biztosítunk, vagy forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz (+36-1-3666-026).

Alapszolgáltatás

Azon munkáltatóknak, akik eseti jelleggel kívánják munkavállalóik számára a támogatást folyósítani, illetve az átutalást és az adómentességi kritériumok vizsgálatát is maguk kívánják lebonyolítani.

Bankunk a támogatás hitelintézeten keresztül történt folyósításáról az igazolást abban az esetben állítja ki és teljesíti az ehhez kapcsolódó NAV-adatszolgáltatást, ha a támogatás átutalása az alábbiak szerint történik:

 • a munkáltató az átutalási megbízást az OTP Banknál vezetett pénzforgalmi számlájáról az OTPdirekt Internetes szolgáltatáson, vagy OTPdirekt Electra Terminálon keresztül indítja,
 • az átutalási megbízás rögzítése során megfelelő jogcímkódot választ:

  • "Napközbeni forint átutalás" esetén: HREC (Választható juttatásként nyújtott munkáltatói lakáscélú támogatás),
  • "Csoportos átutalás" esetén: CAL (Cafeteria keretén belül nyújtott lakáshitel törlesztés) - csoportos átutalási megbízás rögzítésére kizárólag az OTPdirekt Electra Terminálon van lehetőség,
 • az átutalási megbízás rögzítése során megadja az érintett munkavállaló adóazonosító jelét:
  • "Napközbeni forint átutalás" esetén: a tényleges kezdeményezett mezőben,
  • "Csoportos átutalás" esetén: a megbízás közleményében.

Az átutalást követően a munkáltatók a támogatások folyósításával kapcsolatban a rendeletben előírt bejelentési kötelezettségüknek / nyilatkozattételnek elektronikus formában tehetnek eleget, melyet az alábbi linkre kattintva érhetik el:

A bejelentési kötelezettségnek a támogatás átutalását követően, 1 banki munkanapon belül eleget kell tenni. Annak érdekében, hogy a hitelintézeten keresztüli folyósításról szóló igazolást a bank ki tudja állítani, a nyilatkozatban szereplő információk pontos kitöltése szükséges.  Az átutalásnál ténylegesen rögzített adatok megadásával biztosítható a pontos igazolás kiadása. A bejelentési kötelezettséget minden átutalást követően meg kell tenni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az elektronikus nyomtatványt annak a munkáltatónak kell kitöltenie, amelyik a pénzforgalmi számláját az OTP Banknál vezeti, és a támogatás folyósítását is erről a számláról indítja.

A munkáltatói nyilatkozatnak tartalmaznia kell a magánszemély nevét és adóazonosító jelét is. Felhívjuk a figyelmet, hogy az elektronikus nyomtatványt annak a munkáltatónak kell kitöltenie, amelyik a pénzforgalmi számláját/a támogatás folyósítása céljából megnyitott külön számláját az OTP Banknál vezeti, és a támogatás folyósítását erről a számláról indítja.

Az adatok rögzítését követően a támogatás folyósításának tényét igazoló nyilatkozat kinyomtatása és cégszerű aláírása is szükséges. A cégszerűen aláírt nyilatkozatot az OTP Bank Nyrt. Hiteladminisztrációs Back-Office Főosztály (1475 Budapest, Pf: 150) részére kell továbbítani.

Ez az NGM rendelet 2. § (4) pontja szerinti igazolás kiállításának feltétele.
A személyes adatok átadásához a munkavállaló hozzájárulása szükséges, amelyet az átadhatóság érdekében a munkáltatónak kell beszereznie. Az OTP Bank a munkáltatói nyilatkozat befogadása során úgy tekinti, hogy a munkáltató az ehhez szükséges hozzájárulások birtokában adja át a munkavállalók személyes adatait a banknak.

Az OTP Bank a rögzítés során a munkáltató által megadott kapcsolattartót keresi fel a támogatás folyósításáról szóló hitelintézeti igazolás kiadásával kapcsolatos információkért.


Letölthető dokumentumok