MiFID ügyféltájékoztató

A pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39 számú EU irányelv ("Markets in Financial Instruments Directive"; rövidítve: MiFID), továbbá 2018. január 3-ától kezdődően a 2014/65 EU irányelv (MiFID II) és a végrehajtási, valamint felhatalmazáson alapuló rendeletek és a 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) a befektetési vállalkozásokat és az árutőzsdei szolgáltatókat, valamint az általuk végezhető tevékenységeket szabályozza. A szabályozás célja, hogy az Európai Unió tagállamaiban olyan egységes feltételrendszert és eljárásrendet alakítsanak ki a befektetési szolgáltatások terén, melyek segítségével biztosítható a befektetők érdekeinek maximális védelme és az ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása. Az európai uniós szintű jogszabályi háttér biztosítja a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos részletes tájékoztatást, átláthatóvá teszi a befektetési vállalkozások működését és az ügyletek végrehajtását, megkönnyítve ezáltal az ügyfelek eligazodását a pénzügyi világ útvesztőiben.

Ügyfélminősítési kategóriák

Az OTP Bank ügyfeleit a törvény által előírt három ügyfélkategóriába sorolja be: Lakossági ügyfél, Szakmai ügyfél vagy Elfogadható partner. Ez a MiFID minősítés az OTP Bank számára kötelezően meghatározza, hogy az Ön részére milyen mélységben kell az ügyletkötés előtt tájékoztatást nyújtania, illetve milyen információkat kell Öntől bekérnie. Mivel egyes befektetővédelmi előírások (például a tájékoztatás részletessége) is az ügyfelek egyes minősítési kategóriáinak sajátosságaihoz igazodnak, a Lakossági ügyfél minősítéssel rendelkező ügyfelek szélesebb körben élveznek védelmet, mint a Szakmai ügyfelek vagy az Elfogadható partner minősítéssel rendelkező ügyfelek.

A MiFID ügyfélminősítéssel kapcsolatos részletes szabályokat a mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat (továbbiakban: Üzletszabályzat) tartalmazza.

Ügyletek végrehajtása

Az OTP Bank Végrehajtási és allokációs politikája tartalmazza mindazon szabályokat, amelyek ügyfeleink megbízásainak végrehajtása során irányadóak bankunk számára. A „legkedvezőbb végrehajtás” elve alapján a bank minden elégséges lépést megtesz a megbízások végrehajtása során annak érdekében, hogy a pénzügyi eszközre vonatkozó megbízás végrehajtása során az ügyfél számára a lehető legjobb eredményt érje el. Az OTP Bank Végrehajtási és allokációs politikája tartalmazza továbbá a megbízások végrehajtása során alkalmazott allokációs szabályokat. A Végrehajtási és allokációs politikát a mindenkor hatályos Üzletszabályzat F. melléklete tartalmazza.

A részletes MiFID ügyféltájékoztatót a linkre kattintva olvashatja el.

Ügyletkötés előtti tájékoztatás

Bankunk a szerződéskötést megelőzően tájékoztatja ügyfeleit a szerződés feltételeiről és a szerződés tárgyát képező pénzügyi eszközzel, szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokról. A jogszabályok által előírt információkról és azok elérhetőségéről a mindenkor hatályos Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetményünkből tájékozódhat.

Az OTP Bank Global Markets Igazgatósága által értékesített egyes Global Markets szolgáltatásokról bővebb információt az alábbi elérhetőségeken is kaphat:

Alkalmassági és Megfelelési tesztek

A jogszabály értelmében bankunk – egyéb feltételek teljesülése mellett – csak abban az esetben adhat Lakossági ügyfélminősítéssel rendelkező ügyfeleinek befektetési tanácsot, vagy végezhet részükre portfoliókezelési tevékenységet, ha a megbízás végrehajtása előtt meggyőződik az ügyfél kockázatviselő képességéről, pénzügyi eszközzel kapcsolatos ismereteiről, illetve feltárja az ügyfél jövedelmi helyzetét és befektetési céljait.

Annak érdekében tehát, hogy Önnek a jövőben a leginkább megfelelő terméket tudjuk ajánlani, ki kell töltenie egy ún. Alkalmassági tesztet, amely alapján az OTP Bank besorolja Önt az alábbi öt kockázati kategória egyikébe, amelyet figyelembe véve fogjuk összeállítani az Ön kockázati profiljának leginkább megfelelő termékportfoliót:

  • Stabil
  • Konzervatív
  • Kiegyensúlyozott
  • Dinamikus és
  • Agresszív

Amennyiben az Ön nevében ajánlatkérésre meghatalmazott képviselője (a továbbiakban: ajánlatkérő) jár el és az ügyletkötésre befektetési tanácsadás keretében kerül sor, az Ön alkalmasságának vizsgálata mellett az ajánlatkérő adott Global Markets szolgáltatásra vonatkozó tudásának, tapasztalatának vizsgálata is szükséges az ajánlatkérő saját Alkalmassági vagy Megfelelési tesztjének erre vonatkozó kérdéseire adott válasza alapján.

Amennyiben megbízása egy összetett vagy kockázatosnak minősülő befektetési termékre (ún. komplex termékre) irányul és az Ön részére bankunk nem nyújt befektetési tanácsadási szolgáltatást, valamint az ügyletkötést Ön kezdeményezte, akkor egy ún. Megfelelési teszt keretében bankunk megvizsgálja az Ön - érintett komplex termékkel kapcsolatos - ismereteit és tapasztalatait. Amennyiben úgy találjuk, hogy az Ön számára a kiválasztott termék nem megfelelő, akkor erre minden alkalommal felhívjuk a figyelmét. Felhívásunk alapján Önnek lehetősége nyílik megbízását újra átgondolni.

Az ügyletkötés előtti tájékozódás részletes szabályait a mindenkor hatályos Üzletszabályzat tartalmazza.

Célpiac vizsgálat

Annak érdekében, hogy bankunk még inkább biztosítani tudja, hogy az értékesített befektetési termékek olyan ügyfelekhez jussanak el, akiknek azok kielégítik a befektetési igényeit és céljait, az új jogszabályi előírásoknak megfelelően ún. célpiac vizsgálat történik. A vizsgálat fő célja, hogy a rendelkezésre álló információk alapján megállapítsa, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás összhangban van-e az ügyfeleink céljaival, pénzügyi tudásával és tapasztalatával, valamint kockázatvállalási hajlandóságával, és hogy biztosítsa, hogy a kockázat/hozam jellemzők alapján az adott termék megfelelő-e ügyfeleink számára.

A célpiac vizsgálattal kapcsolatos részleteket a Kiegészítő Hirdetmény az általános értékpapír forgalmazási információkról és egyes ügyletek teljesítési rendjéről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz c. dokumentum tartalmazza.

Hirdetmények és üzletszabályzatok

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

  • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
  • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
  • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az informacio@otpbank.hu e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.