Segítségre van szüksége?

Azonnali segítségért chateljen munkatársainkkal vagy kérjen visszahívást, és kollégánk keresni fogja Önt a választott időpontban.

Gyakran ismételt kérdések

15 banki munkanap, de az esetek többségében már 5-6 banki munkanapon belül kézhez kapja a kártyáját.

Adatkezelési tájékoztató

A „Betéti kártya igénylés” űrlap kitöltésével és a "Tovább/Az adatok helyesek, igénylem a kártyát” gombra kattintással Ön kijelenti, hogy a tájékoztató tartalmát megismerte és tudomásul veszi, hogy OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16. ; Tel.: +36 1/20/30/70 3-666-666; E-mail: ; cégjegyzékszám: 01-10-041585, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; Adatvédelmi tisztviselő neve: Gázmár Zoárd, postacíme: 1131. Budapest, Babér u. 9., e-mail címe: ) (a továbbiakban: Bank), mint adatkezelő); a „Betéti kártya igénylés” űrlapon megadott személyes adatait az Általános Adatvédelmi Rendelet és a vonatkozó hazai jogszabályok előírásainak megfelelően kezeli. Az adatkezelés céljai:

1. a betéti kártya igénylési folyamat végrehajtásának célja, kapcsolatfelvétel
2. statisztika, elemzések készítése, a szolgáltatást igénybe vevők aktivitásának követése, elemzése a banki termékek iránti érdeklődésének megfelelően , termék- és szolgáltatásfejlesztés, folyamatfejlesztési, üzletfejlesztési célú, üzleti tevékenységről, kimutatásokról elemzés készítése
3. az Általános Üzletszabályzat 5. sz. mellékletét képező Általános Adatvédelmi Tájékoztató 8.5. pontjának megfelelően a Bank termékeiről és szolgáltatásairól általános, nem személyre szabott közvetlen üzletszerzési célú üzenetnek a küldése

Tájékoztatjuk, hogy a fent felsorolt személyes adatok kizárólag olyan adatok, amelyek az adatkezelés fent részletezett céljához elengedhetetlenek. Felhívjuk a figyelmét, hogy a megadott személyes adatok valódiságáért Ön felel, a valóságnak nem megfelelő adatok szolgáltatásából eredő károkért az OTP Bank Nyrt. felelősséget nem vállal. Ön a betéti kártya igénylőjeként kijelenti, hogy az igénylés során megadott adatokat önkéntesen adja meg, és tudomásul veszi, hogy az igénylés benyújtása nem jelent ígéretet a betéti kártya engedélyezésére. A betéti kártya igénylés céljával („Az adatok helyesek, igénylem a kártyát” gombra kattintással) megadott adatokat az OTP Bank Nyrt. a betéti kártya szerződés létrejötte esetén – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a jogviszony megszűnését követő 8. év végéig kezeli. Szerződéskötés létrejöttének elmaradása esetén az adatok megőrzésének ideje az általános elévülési idő. Az adatmegőrzési idő megállapítása a következők figyelembevételével történik.

Az OTP Bank Nyrt. a tudomására jutott információkat harmadik személyeknek csak törvényben szabályozott esetekben, illetve az Ön felhatalmazásával adhatja át, valamint minden szükséges technikai intézkedést megtesz adatainak védelme érdekében. Az adatkezelést és feldolgozást az OTP Bank Nyrt. saját szervezetében végzi. Amennyiben kiszervezés keretében adatátadásra kerülne sor, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény előírásának megfelelően a kiszervezett tevékenység körét és a kiszervezett tevékenység végzőjét az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzatában és a Betéti kártyákra vonatkozó kiegészítő adatkezelési tájékoztatóban feltünteti.

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-21. cikkei szerint kérelmezheti a Banktól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával. Az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jogai megsértése esetén panasszal fordulhat a Bankhoz a fenti elérhetőségeken. Továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is ( http://naih.hu/; 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ). Ezen kívül joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni. A Bankkal szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése miatt. A pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Amennyiben szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

  • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
  • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
  • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.