Utasbiztosítási káresemények bejelentése

Itt találja azokat az információkat és dokumentumokat, amikre akkor van szüksége, ha Önt külföldön baleset éri, beteg lesz, a poggyászával történik baj vagy késik a járata.

Hogyan jelentheti be?

A káresetet a bekövetkezéstől, illetve a tudomására jutásától számított lehető legrövidebb időn belül jelentse be A részletes rendelkezéseket a GB685 jelű Bankszámla mellé köthető Felfedező utasbiztosítás hatályos szerződési feltételei tartalmazzák.

Milyen dokumentumokra van szükség?

A biztosítási szolgáltatás igénybevételéhez az alábbi iratokat kell a biztosítóhoz benyújtani:

 • csatlakozási nyilatkozat vagy távértékesítés esetén a visszaigazoló levél;
 • családi biztosítás esetén a rokonsági fokot hitelesen igazoló okmány másolata (születési-, házassági anyakönyvi kivonat), illetve élettársi viszony esetén az együttélés igazolásaként lakcímkártya másolata vagy az élettársi viszonyt igazoló egyéb okmány;
 • utazási okmányok, légi utazás esetén a beszállókártya;
 • a biztosító által erre a célra rendszeresített, a biztosított által kitöltött kárbejelentő nyomtatvány:
 • a káreseményről a káresemény helyszínén felvett hivatalos (hatóságok, szálloda, fuvarozó, stb. által kiállított), eredeti, névre szóló jegyzőkönyv, határozat;
 • a káreseménnyel kapcsolatban készült, eredeti, névre szóló, a diagnózis és a kezeléseket leíró orvosi igazolás, zárójelentés, részletezett számla;
 • minden egyéb olyan dokumentumot, amely a káreset sajátosságainak megfelelően a kár okát, tényét és pontos összegét alátámasztja, így különösen repülőjegyszámla, vonatjegyszámla, üzemanyagszámla, szállodai számla, gyógyszervásárlásról számla, orvosi igazolás utazásképtelenségről;
 • a károsodott vagyontárgyak eredeti vásárlási számlája.
 • Poggyászkár esetén – amennyiben rongálódás történt – a biztosító kérésére a károsodott tárgyat is be kell mutatni, a kár mértékének megállapítása érdekében. Javíthatatlanság esetén az erre vonatkozó szakvélemény, javítás esetén az erről szóló számla csatolása szükséges a kártérítéshez.
 • Járatkésés esetén a kárigény elbírálásához az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:
  • a késés részletes körülményeinek leírása;
  • a tömegközlekedési társaság igazolása a késés tényéről;
  • minden nyugta, számla, amelyek a légijárat késésével kapcsolatos vásárlásokat igazolják;
  • a késedelem bizonyítékai;
  • a járatszám és hely, ahol a késedelem történt.

Mikor fizet Önnek a biztosító?

A biztosító teljesítése – megalapozott kárigény esetén – az elbíráláshoz szükséges valamennyi dokumentum, illetve információ beérkezését követő 30 napon belül esedékes.

Hasznos dokumentumok

Utoljára ekkor frissítettük a tartalmat: 2022. október 13.

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az informacio@otpbank.hu e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.