Saját képes Mastercard Online betéti kártya

Ha saját képes kártyája lejár, és a következő kártyájára is egyedi képet szeretne, akkor itt kell feltöltenie a választott képet. Erre a lejárat előtt legalább 50, de legfeljebb 90 napon belül van módja.

Segítségre van szüksége?

Azonnali segítségért chateljen munkatársainkkal vagy kérjen visszahívást, és kollégánk keresni fogja Önt a választott időpontban.

Adatkezelési tájékoztató

A „Betéti kártya képfeltöltés” űrlap kitöltésével és a "Tovább/Az adatok helyesek, igénylem a kártyát” gombra kattintással Ön kijelenti, hogy a tájékoztató tartalmát megismerte és tudomásul veszi, hogy OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16. ; Tel.: +36 1/20/30/70 3-666-666; E-mail: informacio@otpbank.hu; cégjegyzékszám: 01-10-041585, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; Adatvédelmi tisztviselő neve: Gázmár Zoárd, postacíme: 1131. Budapest, Babér u. 9., e-mail címe: adatvedelem@otpbank.hu) (a továbbiakban: Bank), mint adatkezelő); a „Betéti kártya képfeltöltés” űrlapon megadott személyes adatait az Általános Adatvédelmi Rendelet és a vonatkozó hazai jogszabályok előírásainak megfelelően kezeli. Az adatkezelés céljai:

1. a betéti kártya képfeltöltési folyamat végrehajtásának célja, kapcsolatfelvétel
2. statisztika, elemzések készítése, a szolgáltatást igénybe vevők aktivitásának követése, elemzése a banki termékek iránti érdeklődésének megfelelően , termék- és szolgáltatásfejlesztés, folyamatfejlesztési, üzletfejlesztési célú, üzleti tevékenységről, kimutatásokról elemzés készítése
3. az Általános Üzletszabályzat 5. sz. mellékletét képező Általános Adatvédelmi Tájékoztató 8.5. pontjának megfelelően a Bank termékeiről és szolgáltatásairól általános, nem személyre szabott közvetlen üzletszerzési célú üzenetnek a küldése

Tájékoztatjuk, hogy a fent felsorolt személyes adatok kizárólag olyan adatok, amelyek az adatkezelés fent részletezett céljához elengedhetetlenek. Felhívjuk a figyelmét, hogy a megadott személyes adatok valódiságáért Ön felel, a valóságnak nem megfelelő adatok szolgáltatásából eredő károkért az OTP Bank Nyrt. felelősséget nem vállal. Ön a betéti kártya képfeltöltőjeként kijelenti, hogy a képfeltöltés során megadott adatokat önkéntesen adja meg, és tudomásul veszi, hogy a képfeltöltés nem jelent ígéretet a feltöltött kép elfogadására. A betéti kártya képfeltöltés céljával („Az adatok helyesek, igénylem a kártyát” gombra kattintással) megadott adatokat az OTP Bank Nyrt. a betéti kártya szerződés létrejötte esetén – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a jogviszony megszűnését követő 8. év végéig kezeli. Szerződéskötés létrejöttének elmaradása esetén az adatok megőrzésének ideje az általános elévülési idő. Az adatmegőrzési idő megállapítása a következők figyelembevételével történik.

Az OTP Bank Nyrt. a tudomására jutott információkat harmadik személyeknek csak törvényben szabályozott esetekben, illetve az Ön felhatalmazásával adhatja át, valamint minden szükséges technikai intézkedést megtesz adatainak védelme érdekében. Az adatkezelést és feldolgozást az OTP Bank Nyrt. saját szervezetében végzi. Amennyiben kiszervezés keretében adatátadásra kerülne sor, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény előírásának megfelelően a kiszervezett tevékenység körét és a kiszervezett tevékenység végzőjét az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzatában és a Betéti kártyákra vonatkozó kiegészítő adatkezelési tájékoztatóban feltünteti.

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-21. cikkei szerint kérelmezheti a Banktól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával. Az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jogai megsértése esetén panasszal fordulhat a Bankhoz a fenti elérhetőségeken. Továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is ( http://naih.hu/; 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Ezen kívül joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni. A Bankkal szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése miatt. A pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Amennyiben szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.

Gyakran ismételt kérdések

A következőkre kell odafigyelnie saját kép feltöltésénél:

 • Fájlformátum: jpg, jpeg, gif, bmp vagy tiff
 • Felbontás: legalább 1030 x 670 pixel, legfeljebb 4044 x 2552 pixel
 • Méret: legalább 600 KB, legfeljebb 3 MB
 • Kép neve: ne legyen benne szóköz, ékezet és speciális karakter (pl. %, / &, @, #, >, <)

A kártyaképen nem jelenhet meg:

 • szexuális, pornográf, megbotránkoztató, provokáló vagy félelmet keltő tartalom,
 • az emberi méltóságot vagy a személyhez fűződő jogokat sértő tartalom,
 • politikai tartalom,
 • címer, jelkép, zászló, térkép, embléma és szimbólum (beleértve a sportklubokat is),
 • társadalmilag nem elfogadott csoportokkal, személyekkel, helyszínekkel kapcsolatos tartalom, szimbólum,
 • a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi, etikai normáit, valamint a közízlést sértő tartalom,
 • nemzeti, etnikai vagy egyéb csoportokra, személyekre vonatkozó hátrányos megkülönböztetésre, diszkriminációra utaló tartalom,
 • bármely államra, nemzetre, nemzeti, etnikai vagy egyéb csoportokra, személyekre sértő, lealacsonyító tartalom,
 • bűncselekménnyel, jogsértő tevékenységgel kapcsolatos tartalom (beleértve a lőszerek, fegyverek, robbanószerek, közbiztonságra veszélyes eszközök megjelenítését),
 • erőszakra, gyűlöletre, antiszociális vagy közbiztonságot veszélyeztető magatartásra utaló tartalom,
 • kegyetlenséggel, becsületsértéssel kapcsolatos tartalom,
 • vallási, egyházi tartalom,
 • kegyeleti érzést, kegyeleti jogot sértő tartalom,
 • reklám, önreklám, márkajelzés (beleértve a rövidítéseket, betű- és mozaikszavakat, emblémákat), hirdetés és üzleti hirdetés (beleértve a telefonszámot és más elérhetőségeket),
 • szerzői jog által védett anyag,
 • magyar vagy idegen nyelvű szöveg képi tartalom nélkül,
 • alkohollal, dohányáruval, illegális szerrel, kábítószerrel, tudatmódosító szerrel, gyógyszerrel, gyógyhatású készítménnyel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos tartalom,
 • természetet vagy környezetet károsító, veszélyeztető magatartásra utaló tartalom,
 • bármely személy fényképe (beleértve a Kártyabirtokost is), ami személyazonosításra alkalmas
 • közéleti vagy közismert személyiségek fényképei (pl. hírességek, művészek, sportolók, zenészek, rajzfilmfigurák stb.) vagy rájuk utaló tartalom,
 • filmek, rajzfilmek, animációs filmek, továbbá internetes és számítógépes játékok részletei és szereplői,
 • fizetési eszközről készült kép,
 • szerencsejátékkal kapcsolatba hozható tartalom,
 • a kártya-elfogadóhelyek számára megtévesztő tartalom,
 • a kártyával való visszaélését megkönnyítő tartalom, továbbá olyan tartalom, ami a kártyán szereplő lényegi információkat nehezen olvashatóvá vagy olvashatatlanná teszi,
 • olyan tartalom, ami hátrányos lehet a nemzetközi kártyatársaságokra, a bankra nézve, vagy ezek negatív megítélését válthatja ki,
 • olyan tartalom, amit a bank a közerkölccsel vagy a saját üzletpolitikai céljaival összeegyeztethetetlennek tart.

A képen nem szerepelhet többek között:

 • személyazonosításra alkalmas fotó,
 • márkajelzés,
 • kizárólag szöveg vagy felirat,
 • hírességek fényképe,
 • filmek, rajzfilmek, játékok szereplői,
 • sportklubok logói és emblémái.

Az igazolványképet akkor tudjuk elfogadni és felhasználni, ha:

 • a kép háttere világos, egyszínű,
 • semmi nem látszik a háttérben,
 • az Ön arca teljes egészében látható, nem takarja el semmi,
 • az Ön arckifejezése természetes és egyenesen a kamerába néz,
 • ha szemüveget visel, akkor azon nincs fényvisszaverődés és nem árnyékolja az Ön szemét.

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az informacio@otpbank.hu e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.