MiFID ügyféltájékoztató

A pénzügyi eszközök piacairól szóló EU irányelv ("Markets in Financial Instruments"; rövidítve: MiFID) előírásai alapján a 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) a befektetési vállalkozásokat és az árutőzsdei szolgáltatókat, valamint az általuk végezhető tevékenységeket szabályozza. Az irányelv célja, hogy az Európai Unió tagállamaiban olyan egységes feltételrendszert és eljárásrendet alakítson ki a befektetési szolgáltatások terén, melyek segítségével biztosítható a befektetők érdekeinek maximális védelme és az ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása. Az európai szintű jogszabályi háttér biztosítja a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos részletes tájékoztatást, átláthatóvá teszi a befektetési vállalkozások működését és az ügyletek végrehajtását, megkönnyítve ezáltal az ügyfelek eligazodását a pénzügyi világ útvesztőiben.

A fenti jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében 2008. óta az OTP Banknál az alábbi gyakorlat van érvényben:

Ügyfélminősítési kategóriák

Az OTP Bank ügyfeleit a törvény által előírt három ügyfélkategóriába sorolja be: Lakossági ügyfél, Szakmai ügyfél vagy Elfogadható partner. Ez a MiFID minősítés az OTP Bank számára kötelezően meghatározza, hogy az Ön részére milyen mélységben kell az ügyletkötés előtt tájékoztatást nyújtania, illetve milyen információkat kell Öntől bekérnie. Mivel egyes befektetővédelmi előírások (például a tájékoztatás részletessége) is az ügyfelek egyes minősítési kategóriáinak sajátosságaihoz igazodnak, a Lakossági ügyfél minősítéssel rendelkező ügyfelek szélesebb körben élveznek védelmet, mint a Szakmai ügyfelek vagy az Elfogadható partner minősítéssel rendelkező ügyfelek.

A MiFID ügyfélminősítéssel kapcsolatos részletes szabályokat a mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat (továbbiakban: Üzletszabályzat) tartalmazza.

Ügyletkötés előtti tájékoztatás

Bankunk a szerződéskötést megelőzően részletesen tájékoztatja Lakossági ügyfél minősítésű ügyfeleit a szerződés feltételeiről és a szerződés tárgyát képező pénzügyi eszközzel, szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokról. A jogszabályok által előírt információkról és azok elérhetőségéről a mindenkor hatályos Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetményünkből tájékozódhat.

Minden értékpapír forgalmazással foglalkozó fiókunkban elhelyezésre került egy „Befektetési Dosszié” feliratú katalógus, melyben visszamenőleg is megtalál minden fontosabb hirdetményt, elemzést, prospektust és kiadványt az OTP Bank pénzügyi eszköz termékeivel és befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban.

Amennyiben nem kívánja a tájékoztató anyagokat minden alkalommal nyomtatott formában is átvenni, lehetősége van arra, hogy azokról bankunk honlapján (www.otpbank.hu/mifid), illetve egyéb internetes webcímeken keresztül tájékozódjon. Az ügyletkötés előtti tájékoztatás részletes feltételeiről a mindenkor hatályos Üzletszabályzatban olvashat.

Ügyletek végrehajtása

Az OTP Bank a Bszt. előírásaival összhangban kidolgozta az ún. Végrehajtási Politikát, amely tartalmazza mindazon szabályokat, amelyek ügyfeleink megbízásainak végrehajtása során irányadóak Bankunk számára. Mindezek célja annak biztosítása, hogy a megbízások végrehajtása ügyfeleink számára a Bszt-ben meghatározott szempontok (pl. nettó ár, költségek, időigény, stb.) szerint a legkedvezőbb módon történhessenek meg.

A Végrehajtási Politikát a mindenkor hatályos Üzletszabályzat F. melléklete tartalmazza.

Alkalmassági és Megfelelési tesztek

A jogszabály értelmében bankunk – egyéb feltételek teljesülése mellett – csak abban az esetben adhat Lakossági ügyfélminősítéssel rendelkező ügyfeleinek befektetési tanácsot, vagy végezhet részükre portfoliókezelési tevékenységet, ha a megbízás végrehajtása előtt meggyőződik az ügyfél kockázatviselő képességéről, pénzügyi eszközzel kapcsolatos ismereteiről, illetve feltárja az ügyfél jövedelmi helyzetét és befektetési céljait.

Annak érdekében tehát, hogy Önnek a jövőben a leginkább megfelelő terméket tudjuk ajánlani, ki kell töltenie egy ún. Alkalmassági tesztet, amely alapján az OTP Bank besorolja Önt az alábbi öt kockázati kategória egyikébe, amelyet figyelembe véve fogjuk összeállítani az Ön kockázati profiljának leginkább megfelelő termékportfoliót:

  • Stabil
  • Konzervatív
  • Kiegyensúlyozott
  • Dinamikus és
  • Agresszív

Amennyiben megbízása egy összetett vagy kockázatosnak minősülő befektetési termékre (ún. komplex termékre) irányul és az ügyletkötést Ön kezdeményezte, akkor egy ún. Megfelelési teszt keretében bankunk megvizsgálja az Ön - érintett komplex termékkel kapcsolatos - ismereteit és tapasztalatait. Amennyiben úgy találjuk, hogy az Ön számára a kiválasztott termék nem megfelelő, akkor erre minden alkalommal felhívjuk a figyelmét. Felhívásunk alapján Önnek lehetősége nyílik megbízását újra átgondolni, amennyiben pedig azt felhívásunk ismeretében is fenntartja, úgy megbízását bankunk teljesíti.

Az ügyletkötés előtti tájékozódás részletes szabályait a mindenkor hatályos Üzletszabályzat tartalmazza.

További információk

Az alábbi honlapokon, valamint az adott értékpapír kibocsátójának honlapján keresztül tájékozódhat az egyes értékpapírokkal kapcsolatos nyilvános információkról:

Elemzési Központ

Rendszeres elemzéseinkből megismerheti az aktuális és a várható gazdasági és piaci folyamatokat, melyek segítségére lehetnek megtakarításaival kapcsolatos döntéseiben.

Megnézem a részleteket

Hirdetmények és üzletszabályzatok

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

  • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
  • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
  • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az informacio@otpbank.hu e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.