Bankunk a pénzforgalomra és a bankszámlavezetésre vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembevételével, valamint vállalkozása tevékenységének létesítését (alapítását vagy működésének engedélyezését) és nyilvántartásba vételét igazoló okmányok alapján nyitja meg a vállalkozói pénzforgalmi bankszámlát.

Számlanyitáshoz szükséges dokumentumok

Cégbírósági bejegyzésre kötelezett ügyfelek esetén

 • a képviseletre jogosultak és a bankszámla felett rendelkezők személyi azonosító okmánya(i)
 • a képviseletre jogosult(ak) közjegyzői aláírási címpéldánya(i), vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta(i),

valamint:

Bejegyzett vállalkozás esetén

 • 30 napnál nem régebbi, a bejegyzésről szóló cégbírósági végzés vagy cégkivonat
 • adószám és statisztikai számjel közlése

Alapítói vagyon elhelyezése esetén

 • létesítő okirat (pl. társasági szerződés, alapszabály, stb.)

Bejegyzés alatt álló vállalkozás esetén
(amennyiben a számlanyitásra a szervezet jogi formáját szabályozó jogszabályra figyelemmel a bejegyzés előtt lehetőség van)

 • értesítő okirat (pl. társasági szerződés, alapszabály, stb.)
 • a bejegyzés kezdeményezését igazoló 30 napnál nem régebbi, a vállalkozás adószámát és statisztikai számjelét tartalmazó elektronikus tanúsítvány

Az elektronikus cégeljárás során keletkezett dokumentumokat kérjük elektronikus úton feltölteni ezen az oldalon. Kérjük, feltöltés előtt szíveskedjen elolvasni a „Hasznos” blokkban lévő Feltöltési segédletet, illetve a Tájékoztatót.

Egyéni vállalkozók, őstermelők, áfa fizetésre kötelezett természetes személyek, magán állatorvosok, ügyvédek, egyéni szabadalmi ügyvivők, közjegyzők, önálló bírósági végrehajtók esetén:

 • személyazonosító okmány(ok)
 • a vállalkozói tevékenység nyilvántartásba vételének igazolásáról szóló, illetve a vállalkozói tevékenység végzését lehetővé tévő okirat, amely lehet:
  • vállalkozói igazolvány/igazolás/értesítés (egyéni vállalkozó)
  • őstermelői/közös őstermelői igazolvány és a hozzá tartozó, adott évre érvényes betétlap és NAV nyilvántartásba vételt igazoló okirat (őstermelő)
  • kamarai tagságot igazoló dokumentum és NAV nyilvántartásba vételt igazoló okirat (ügyvéd, közjegyző, önálló bíróság végrehajtó, magán állatorvos, egyéni szabadalmi ügyvivő)
  • NAV nyilvántartásba vételt igazoló okirat (ÁFA fizetésre kötelezett magánszemély)

Alapítványok, egyesületek, egyéb társadalmi szervezetek esetén

 • a képviseletre jogosultak és a bankszámla felett rendelkezők személyi azonosító okmánya(i)
 • képviseletre jogosult(ak) közjegyzői aláírási címpéldánya(i), amennyiben ilyennel rendelkeznek,

valamint:

Bejegyzett civil szervezet esetén

 • 30 napnál nem régebbi, a bejegyzésről szóló bírósági végzés vagy igazolás (kivonat) arról, hogy a törvényszéki nyilvántartásban szerepel
 • adószám és statisztikai számjel közlése

Alapítói vagyon elhelyezése esetén

 • létesítő okirat
 • alapító okirat
 • a kamarai nyilvántartásba vételről szóló 30 napnál nem régebbi igazolás
 • a képviseletre jogosultak és a bankszámla felett rendelkezők személyi azonosító okmánya(i)
 • alapító okirat
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap
 • Szervezeti és Működési szabályzat 6 lakásosnál nagyobb társasház esetén (6 lakás alatt akkor, ha a társasház rendelkezik vele) annak igazolásával, hogy azt a Földhivatal nyilvántartásba vette
 • amennyiben közös képviselőként jogi személy kerül megválasztásra, akkor
  • a jogi személy 30 napnál nem régebbi cégkivonata
  • a képviseletére jogosultak közjegyzői aláírási címpéldánya(i) vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája(i) (amennyiben előzőek nem állnak a fiók/bank rendelkezésére)
 • jegyzőkönyv és jelenléti ív a határozatképes közgyűlésről, amely tartalmazza a bankszámlanyitásra vonatkozó közgyűlési határozatot
 • jegyzőkönyv és jelenléti ív a határozatképes közgyűlésről, amely tartalmazza a hivatalban lévő közös képviselő/intézőbizottság megválasztását
 • adószám és statisztikai számjel közlése, amennyiben a társasház adóköteles tevékenységet folytat
 • amennyiben a társasház nem rendelkezik adószámmal, akkor a közös képviselő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a társasház nem folytat adóköteles tevékenységet
 • a képviseletre jogosultak és a bankszámla felett rendelkezők személyi azonosító okmánya(i)
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat/bejegyzést igazoló okirat/nyilvántartásba vételről szóló okirat
 • a vállalkozást/szervezetet képviselő személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy ennek hiányában olyan egyéb okmány, amely – amennyiben azt a cégkivonat vagy tartalmát tekintve a számlanyitás szempontjából annak megfelelő dokumentum nem tartalmazza – a képviseleti jogosultságot, és a képviselő(k) aláírás mintáját igazolja (egyéni vállalkozó esetében nem szükséges)
 • ha nincs polgári jogi ügyekben a jogsegélyről, illetve a közokiratok kölcsönös elismeréséről szóló kétoldalú egyezmény a nyilvántartásba vevő állammal, akkor a benyújtott dokumentumok felülhitelesítése szükséges
  • Apostille záradékkal vagy
  • Magyarország adott államban lévő külképviseleti hatósága általi felülhitelesítéssel
 • a benyújtott dokumentumok Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) általi, vagy magyarországi szakfordító vagy szakfordító-lektor által készített hiteles magyar fordítása (szakfordító, vagy szakfordító lektor által készített fordítás esetén a szakképesítést igazoló dokumentum másolatának benyújtása is szükséges)
 • az egyéni vállalkozó, illetve vállalkozás/szervezet esetén a képviseletre jogosultak, valamint a bankszámla felett rendelkezni jogosultak személyi azonosító okmánya(i) (hiteles fordítás és felülhitelesítés nem szükséges)

Gyakorlati tudnivalók

A számlanyitáshoz, változtatáshoz szükséges okiratokat papír alapon az eredeti átadásával, vagy az eredeti bemutatása mellett másolat átadásával, vagy minősített aláírással ellátott elektronikus okirat formájában kell eljuttatni a bankhoz a Vállalkozói Üzletszabályzatban meghatározottak szerint.

Ha az érvényes jogszabályi rendelkezések szerint a jogi személy létrejöttéhez nem a cégbíróság, hanem valamely más hatóság nyilvántartásba vétele szükséges, akkor a számlanyitáskor kérjük dokumentálni ennek megtörténtét 30 napnál nem régebbi okirattal.

Kérésére - a bankszámlaszerződésnek megfelelően - külön célra szolgáló, elkülönített számlákat is nyitunk a pénzforgalmi bankszámla mellett (pl. vállalkozása bizonyos egysége vagy tevékenysége pénzforgalmának elkülönítésére).

A számlaszerződés aláírására a személyesen - személyazonosító okmánnyal együtt - jelenlevő számlatulajdonos (egyéni vállalkozó), illetve a számlatulajdonos(ok) képviseletére meghatározott személy(ek) jogosult(ak).

A szerződés aláírása után azonnal működőképes a vállalkozói számla.

Hol intézheti vállalkozásával kapcsolatos bankügyeit?

Készpénzbefizetést forintban bármely OTP Bank fiókban, míg valutában az erre kijelölt fiókban; ezen kívüli bankügyeit a számlavezető bankfiókban, illetve elektronikus csatornákon, vagy telefonon keresztül intézheti.

Amennyiben a bankszámlájára vonatkozó aláírásbejelentés alkalmával igényli a számlavezető fióktól eltérő fiókokban is történő forgalmazás lehetőségét, akkor a számlájával kapcsolatos pénzforgalmi tranzakciók kezdeményezhetők az adott tranzakció végzésére felhatalmazott bármely OTP Bank fiókban is.

Személyesen

Keresse fel személyesen bankfiókunkat, foglaljon időpontot online!

Telefonon

Hívja a plusz+36 (1) 366 60 30 telefonszámot! Munkatársaink munkanapokon 07:30 és 20:00 óra között várják hívását és készséggel adnak felvilágosítást.

Hirdetmények és üzletszabályzatok

A megelőzően hatályos hirdetményeket és üzletszabályzatokat, valamint az OTP Bank Általános Üzletszabályzatát a linkekre kattintva tekintheti meg.

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.