Számlanyitási feltételek, szükséges dokumentumok

Bankunk a pénzforgalomra és a bankszámlavezetésre vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembevételével, valamint vállalkozása tevékenységének létesítését (alapítását vagy működésének engedélyezését) és nyilvántartásba vételét igazoló okmányok alapján nyitja meg a vállalkozói pénzforgalmi bankszámlát.

Társas vállalkozások, lakásszövetkezetek számára

Szükséges dokumentumok a cégbírósági bejegyzésre kötelezett ügyfelek esetén

 • a képviseletre jogosultak és a bankszámla felett rendelkezők személyi azonosító okmánya(i)
 • a képviseletre jogosult(ak) közjegyzői aláírási címpéldánya(i), vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta(i), valamint:

Bejegyzett vállalkozás esetén

 • 30 napnál nem régebbi, a bejegyzésről szóló cégbírósági végzés vagy cégkivonat
 • adószám és statisztikai számjel közlése.


Alapítói vagyon elhelyezése esetén

 • létesítő okirat (pl. társasági szerződés, alapszabály, stb.)

Bejegyzés alatt álló vállalkozás esetén
(amennyiben a számlanyitásra a szervezet jogi formáját szabályozó jogszabályra figyelemmel a bejegyzés előtt lehetőség van)

 • létesítő okirat (pl. társasági szerződés, alapszabály, stb.)
 • a bejegyzés kezdeményezését igazoló 30 napnál nem régebbi, a vállalkozás adószámát és statisztikai számjelét tartalmazó elektronikus tanúsítvány.

Az elektronikus cégeljárás során keletkezett dokumentumokat kérjük elektronikus úton feltölteni a következő oldalon: www.otpbank.hu/portal/hu/ecegeljaras. Kérjük, feltöltés előtt szíveskedjen elolvasni a „Hasznos” blokkban lévő Feltöltési segédletet, illetve a Tájékoztatót.

Egyéni vállalkozók és egyéb természetes személy vállalkozók számára

Szükséges dokumentumok egyéni vállalkozók, őstermelők, áfa fizetésre kötelezett természetes személyek, magán állatorvosok, ügyvédek, egyéni szabadalmi ügyvivők, közjegyzők, önálló bírósági végrehajtók esetén

 • személyazonosító okmány(ok)
 • a vállalkozói tevékenység nyilvántartásba vételének igazolásáról szóló, illetve a vállalkozói tevékenység végzését lehetővé tévő okirat, amely lehet:
  • vállalkozói igazolvány/igazolás/értesítés (egyéni vállalkozó)
  • őstermelői/közös őstermelői igazolvány és a hozzá tartozó, adott évre érvényes betétlap és NAV nyilvántartásba vételt igazoló okirat (őstermelő)
  • kamarai tagságot igazoló dokumentum és NAV nyilvántartásba vételt igazoló okirat (ügyvéd, közjegyző, önálló bíróság végrehajtó, magán állatorvos, egyéni szabadalmi ügyvivő)
  • NAV nyilvántartásba vételt igazoló okirat (ÁFA fizetésre kötelezett magánszemély)

Civil szervezetek számára

Szükséges dokumentumok alapítványok, egyesületek, egyéb társadalmi szervezetek esetén

 • a képviseletre jogosultak és a bankszámla felett rendelkezők személyi azonosító okmánya(i)
 • a képviseletre jogosult(ak) közjegyzői aláírási címpéldánya(i), amennyiben ilyennel rendelkeznek, valamint:

Bejegyzett civil szervezet esetén

 • 30 napnál nem régebbi, a bejegyzésről szóló bírósági végzés vagy igazolás (kivonat) arról, hogy a törvényszéki nyilvántartásban szerepel,
 • adószám és statisztikai számjel közlése.

  Alapítói vagyon elhelyezése esetén

  • létesítő okirat.

  Kamarai nyilvántartásba bejegyzett szervezetek számára

  Szükséges dokumentumok ügyvédi irodák és egyé kamarai nyilvántartásba bejegyzett szervezetek esetén

  • alapító okirat
  • a kamarai nyilvántartásba vételről szóló 30 napnál nem régebbi igazolás
  • a képviseletre jogosultak és a bankszámla felett rendelkezők személyi azonosító okmánya(i).

  Társasházak számára

  • alapító okirat
  • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap
  • Szervezeti és Működési szabályzat 6 lakásosnál nagyobb társasház esetén (6 lakás alatt akkor, ha a társasház rendelkezik vele) annak igazolásával, hogy azt a Földhivatal nyilvántartásba vette
  • amennyiben közös képviselőként jogi személy kerül megválasztásra, akkor
   • a jogi személy 30 napnál nem régebbi cégkivonata,
   • a képviseletére jogosultak közjegyzői aláírási címpéldánya(i) vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája(i)
    (amennyiben előzőek nem állnak a fiók/bank rendelkezésére)
  • jegyzőkönyv és jelenléti ív a határozatképes közgyűlésről, amely tartalmazza a bankszámlanyitásra vonatkozó közgyűlési határozatot
  • jegyzőkönyv és jelenléti ív a határozatképes közgyűlésről, amely tartalmazza a hivatalban lévő közös képviselő/intézőbizottság megválasztását
  • adószám és statisztikai számjel közlése, amennyiben a társasház adóköteles tevékenységet folytat
  • amennyiben a társasház nem rendelkezik adószámmal, akkor a közös képviselő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a társasház nem folytat adóköteles tevékenységet
  • a képviseletre jogosultak és a bankszámla felett rendelkezők személyi azonosító okmánya(i).

  Devizakülföldi ügyfelek számára

  Szükséges dokumentumok nem Magyarországon bejegyzett vállalkozások, szervezetek és egyéni vállalkozók esetén

  • 30 napnál nem régebbi cégkivonat/bejegyzést igazoló okirat/nyilvántartásba vételről szóló okirat
  • a vállalkozást/szervezetet képviselő személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy ennek hiányában olyan egyéb okmány amely – amennyiben azt a cégkivonat vagy tartalmát tekintve a számlanyitás szempontjából annak megfelelő dokumentum nem tartalmazza – a képviseleti jogosultságot, és a képviselő(k) aláírás mintáját igazolja (egyéni vállalkozó esetében nem szükséges)
  • ha nincs polgári jogi ügyekben a jogsegélyről, illetve a közokiratok kölcsönös elismeréséről szóló kétoldalú egyezmény a nyilvántartásba vevő állammal, akkor a benyújtott dokumentumok felülhitelesítése szükséges
   • Apostille záradékkal vagy
   • Magyarország adott államban lévő külképviseleti hatósága általi felülhitelesítéssel
  • a benyújtott dokumentumok Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) általi, vagy magyarországi szakfordító vagy szakfordító-lektor által készített hiteles magyar fordítása (szakfordító, vagy szakfordító lektor által készített fordítás esetén a szakképesítést igazoló dokumentum másolatának benyújtása is szükséges)
  • az egyéni vállalkozó, illetve vállalkozás/szervezet esetén a képviseletre jogosultak, valamint a bankszámla felett rendelkezni jogosultak személyi azonosító okmánya(i) (hiteles fordítás és felülhitelesítés nem szükséges).

  Gyakorlati tudnivalók

  A számlanyitáshoz, változtatáshoz szükséges okiratokat papír alapon az eredeti átadásával, vagy az eredeti bemutatása mellett másolat átadásával, vagy minősített aláírással ellátott elektronikus okirat formájában kell eljuttatni a bankhoz a Vállalkozói Üzletszabályzatban meghatározottak szerint.

  Ha az érvényes jogszabályi rendelkezések szerint a jogi személy létrejöttéhez nem a cégbíróság, hanem valamely más hatóság nyilvántartásba vétele szükséges, akkor a számlanyitáskor kérjük dokumentálni ennek megtörténtét 30 napnál nem régebbi okirattal.

  Kérésére - a bankszámlaszerződésnek megfelelően - külön célra szolgáló, elkülönített számlákat is nyitunk a pénzforgalmi bankszámla mellett (pl. vállalkozása bizonyos egysége vagy tevékenysége pénzforgalmának elkülönítésére).

  A számlaszerződés aláírására a személyesen - személyazonosító okmánnyal együtt - jelenlevő számlatulajdonos (egyéni vállalkozó), illetve a számlatulajdonos(ok) képviseletére meghatározott személy(ek) jogosult(ak).

  A szerződés aláírása után azonnal működőképes a vállalkozói számla.

  Mely bankfiókokban intézheti vállalkozásával kapcsolatos bankügyeit?

  Készpénzbefizetést forintban bármely OTP bankfiókban, míg valutában az erre kijelölt fiókban; ezen kívüli bankügyeit a számlavezető bankfiókban, illetve elektronikus csatornákon, vagy telefonon keresztül intézheti.

  Amennyiben a bankszámlájára vonatkozó aláírásbejelentés alkalmával igényli a számlavezető fióktól eltérő fiókokban is történő forgalmazás lehetőségét, akkor a számlájával kapcsolatos pénzforgalmi tranzakciók kezdeményezhetők az adott tranzakció végzésére felhatalmazott bármely OTP Bank fiókban is.

  A vállalkozói számlavezetéssel foglalkozó fiókjaink részletes felsorolása a fióklistában található, ahol kiválaszthatja az Ön irodájához, lakásához legközelebbi bankfiókunkat.

  Aktuális hirdetmények és üzletszabályzatok

  A megelőzően hatályos hirdetményeket és üzletszabályzatokat, valamint az OTP Bank Általános Üzletszabályzatát
  a linkre kattintva tekintheti meg.

   

  Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

  Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

  Az Ön teendője:

  • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
  • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
  • és már használhatja is az oldalunkat.

  Ha kérdése van, írjon nekünk az informacio@otpbank.hu e-mail címen!

  Your browser is not compatible with this site. Read more.