Tájékoztató a KKV-kat érintő kamatstopról

Tájékoztató a KKV-kat érintő kamatstopról

Ismerje meg a legfontosabb tudnivalókat!

Magyarország kormányának 415/2022. (X. 26.) rendelete, valamint az ezt módosító 176/2023. (V. 12.) Korm. rendelet kamatstopot vezetett be a mikro-, kis- és középvállalkozások részére a hitel- és kölcsönszerződésekre, illetve a pénzügyi lízingszerződésekre. A hivatkozott kormányrendeletek értelmében az érintett ügyletek kamatozásának alapjául szolgáló referencia-kamatláb 2022. november 15-e és 2023. december 31-e között nem lehet magasabb a 2022. június 28-án érvényes kamatlábnál.

A jogszabály értelmében a hitel-, kölcsön- vagy pénzügyi lízingszerződésekben rögzített kamatfordulónaptól kerül a fentiek szerinti referencia-kamatláb alkalmazásra.

Milyen szerződésekre vonatkozik a kamatstop?

A Kamatstop rendelet azon hitel-, kölcsön- és pénzügyi lízingszerződésekre vonatkozik, amelyek

 • állami támogatással nem érintettek,
 • változó kamatozásúak,
 • forint alapúak,
 • 2022. október 28-a előtt köttettek,
 • a szerződő fél KKV-nakA 2004. évi XXXIV. „A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról” szóló törvény alapján KKV-nak minősülő vállalkozások. minősül.


A kamatstop nem vonatkozik

 • a folyószámlatípusú hitelekre,
 • a kereskedelmi és agrár támogatás faktoring ügyletekre,
 • a 2022. október 28-án vagy azt követően szerződött ügyletekre.

A Kamatstop rendelet szerint alkalmazott egyes referencia-kamatlábak

Referencia kamat mértéke (2022. június 28.)
1 havi BUBOR7,32%
3 havi BUBOR7,77%
6 havi BUBOR8,26%
jegybanki alapkamat5,90%

Referencia kamat mértéke (2022. június 28.)

 • 1 havi BUBOR7,32%
 • 3 havi BUBOR7,77%
 • 6 havi BUBOR8,26%
 • jegybanki alapkamat5,90%

Az átárazás szabályai:

 • 1. Azoknál a szerződéseknél, amelyeknél 2022. november 15-ig még nem volt átárazási kamatperiódus, a referencia-kamat mértéke az első átárazási kamatperiódus dátumáig nem változik. Az első átárazási kamatperiódustól kezdődően a szerződésben meghatározott referencia-kamatláb nem lehet magasabb a 2022. június 28. napján érvényes referencia-kamatláb mértékénél.
 • 2. Azoknál a szerződéseknél, amelyeknél a legutolsó átárazási kamatperiódus dátuma 2022. június 28. előtti, a következő kamatperiódusig nem változik a referencia kamat mértéke. Ezt követően a következő kamatperiódustól a referencia-kamatláb értéke nem lehet magasabb a 2022. június 28. napján érvényes referencia-kamatláb mértékénél.
 • 3. Azoknál a szerződéseknél, amelyeknél a legutolsó átárazási kamatperiódus dátuma 2022. június 28. utáni, 2022. november 15-től a referencia-kamatláb mértéke nem lehet magasabb a 2022. június 28. napján érvényes referencia-kamatláb mértékénél.

Az így módosult szerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi közjegyzői okirat a szerződés módosult tartalmának keretei között is érvényes.

A késedelmi kamat mértéke

A késedelmi kamatra vonatkozó egyes anyagi jogi rendelkezések veszélyhelyzetre tekintettel történő eltérő alkalmazásáról szóló 454/2022. (XI.9.) Kormányrendelet, valamint ezen rendelet időbeli hatályát módosító 167/2023. (V.11.) Korm. rendelet szerint 2022. november 10-től a veszélyhelyzet idejére, azaz 2023. november 25-ig az OTP Bank Nyrt. a késedelmi kamat számítása során figyelembe veszi a Kormányrendelet szerinti késedelmi kamatra vonatkozó maximum értéket (legfeljebb évi 25%).

Milyen teendői vannak az érintett vállalkozásoknak?

A vállalkozásoknak a változás miatt nincs teendőjük, a jelenleg is kamatstop hatálya alá tartozó ügyletek esetében a határidő automatikusan meghosszabbításra kerül.

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az informacio@otpbank.hu e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.