Shopper Park Plus részvényjegyzés

Sikeres volt a Shopper Park Plus részvényjegyzése

Túljegyzés mellett zárult a Shopper Park Plus nyilvános részvénykibocsátása 2023. október 20-án.

 • A 2023. október 9-én indult jegyzésben a Shopper Park Plus Zrt. (SPP) minimum 21,6, de maximum 53,1 millió, euróban denominált nyilvános forrást kívánt bevonni újonnan kibocsátott törzsrészvényeivel beruházási és akvizíciós tervei finanszírozásához.
 • Az érdeklődő intézményi befektetők közel 78, a lakosság 67 százalékkal jegyezte túl az új részvényeket a lakossági befektetők részére történt intézményi átcsoportosítás után.
 • A lakossági befektetők 1 669 029 darab új részvényre vonatkozó jegyzési igényt adtak le a 11,5 eurós maximális áron, míg az intézményi könyvépítési keretében 1 776 589 darab részvényre tettek ajánlatot az intézményi befektetők a meghirdetett 10,8 – 11,5 eurós ársávban.
 • Az SPP a forgalmazókkal (OTP Bank Nyrt., Concorde Értékpapír Zrt.) történt előzetes egyeztetést követően a részvények kibocsátási árát a beérkezett intézményi ajánlatok alapján minden befektető számára egységesen 10,8 euróban határozta meg.
 • Az SPP végül 3 445 618 darab új részvényt allokált, ami alapján 37,21 millió euró értékű tőkeemelést hajtott végre.
 • Mivel a kibocsátási ár a 11,5 eurós maximális árnál alacsonyabb, ezért a kettő különbsége alapján kalkulált különbözet a lakossági befektetők részére visszatérítésre került a forgalmazónál vezetett fizetési számlára.
 • A Shopper Park Plus Nyrt., illetve a társaság újonnan kibocsátott részvényeinek Budapesti Értéktőzsdére (Prémium kategória) történő bevezetése 2023. november 21-én megtörtént.

Tájékoztatás a részvényjegyzés lezárásáról

Figyelem

Ez az oldal 2023. november 21-én frissült utoljára. Jogszabályi kötelezettségünk, hogy az itt található információkat továbbra is elérhetővé tegyük, ugyanakkor sem az OTP Bank, sem a kibocsátó nem vállal felelősséget azért, hogy az információk naprakészek legyenek.

Főbb információk a kibocsátóról

A Shopper Park Plus Zrt. 4 csehországi és 14 magyarországi kiskereskedelmi ingatlanból álló bevásárlópark portfóliót tulajdonol közvetlenül, illetve leányvállalatain keresztül. Az összesített bruttó bérelhető területe meghaladja a 320 ezer m2-t, amelyen közel 600 bérlő osztozik, amelyek zöme ismert és népszerű nemzetközi, illetve hazai márkákhoz köthető. A bérleti díjak túlnyomó többsége euróban rögzített, illetve infláció-indexált, mely hozzájárulhat a kiegyensúlyozott eredménytermelő képességhez.

A Shopper Park Plus célja, hogy középtávon a régió jelentős bevásárló park tulajdonosa és üzemeltetője legyen. A Shopper Park Plus távlati terveiben további terjeszkedés is szerepel Kelet-Közép-Európa más országaiban.

További információk a vállalatról

Kik jegyezhetnek részvényt?

A részvényjegyzésben lakossági és intézményi befektetők is részt vehetnek.

Lakossági befektetőként Ön akkor vehet részt az OTP Bank ügyfeleként a részvényjegyzésben, ha

 • cselekvőképes természetes személy vagy gazdálkodó szervezet (belföldi és külföldi egyaránt),
 • rendelkezik OTP Privát Banki, Kiemelt Privát Banki vagy Digitális Privát Banki szolgáltatásra vonatkozó alapszerződéssel és/vagy Global Markets keretszerződéssel.

Ha Ön még nem rendelkezik OTP Privát Banki, Kiemelt Privát Banki vagy Digitális Privát Banki szolgáltatásra vonatkozó alapszerződéssel és/vagy Global Markets keretszerződéssel, akkor részvényigénylése előtt lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeken:

OTP Privát Bank

Telefonszám: plusz+36 1 366 6728
E-mail cím:

OTP Kiemelt Privát Bank

Telefonszám: plusz+36 70 708 1315
E-mail cím:

OTP Digitális Privát Bank

Telefonszám: +36 (1/20/70) 366 6004
plusz+36 30 366 6444
E-mail cím:

OTP Global Markets

Telefonszám: plusz+36 1 298 4956
E-mail cím:


Az intézményi befektetők könyvépítéses (bookbuilding) eljárás keretében vehetnek részt a részvényjegyzésben.

Hogyan jegyezhet részvényt lakossági befektetőként?

Töltse ki az Új Törzsrészvény-igénylési Nyilatkozatot!

Ha Ön lakossági ügyfélként szeretne részt venni a részvényjegyzésben, ki kell töltenie az Új Törzsrészvény-igénylési Nyilatkozatot. Ebben fel kell tüntetnie a jegyezni kívánt részvények darabszámát és azok maximális árral számított ellenértékét euróban.

Új Törzsrészvény-igénylési Nyilatkozat letöltése

Gyakran ismételt kérdések

A SZIT tv. jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezései alapján a szabályozott ingatlanbefektetési társaságként működő vállalkozás mentesül a társasági adó, valamint a helyi iparűzési adó fizetésének kötelezettsége alól. A SZIT-ként történő nyilvántartásba vétel időpontjában a Kibocsátó szabályozott piacra bevezetett részvényei közül legalább 25%-ot kell kitennie azon részvények mértékének, amelyek tulajdonosai egyenként – közvetve vagy közvetlenül – a teljes jegyzett tőke össznévértékének legfeljebb 5%-át tulajdonolják. A SZIT tv. előírja továbbá, hogy az ügyvezetés köteles arra, hogy a tárgyévi adózott eredményének vagy a szabad pénzeszköz 90%-ának osztalékként történő kifizetésére javaslatot tegyen a közgyűlés részére, de a részvényesek nem kötelesek ezt a javaslatot szavazatukkal támogatni.

A Shopper Park Plus összesen minimum 21,6 millió euró tőkét tervez bevonni a lakossági és intézményi részvényértékesítés keretében.

Túljegyzés esetén – a Shopper Park Plus döntése alapján – a teljes bevont tőke nagysága maximum 53,1 millió euró lehet.

Az értékesítési ár az intézményi befektetők által az intézményi értékesítés során az ársáv figyelembevételével leadott ajánlatok (könyvépítés) alapján kerül meghatározásra úgy, hogy az értékesítési árnak az ársávon belül kell maradnia.

Az értékesítési ár meghatározására várhatóan 2023. október 25-én, az intézményi értékesítési időszak lezárását követő második munkanapon kerül sor.

A lakossági befektetők a Shopper Park Plus újonnan kibocsátandó törzsrészvényeire 11,5 EUR maximális áron tehetnek jegyzési ajánlatot, ha a jegyezni kívánt részvények ellenértéke euróban rendelkezésre áll a lakossági befektető OTP Banknál vezetett fizetési számláján.

A lakossági értékesítés során egy lakossági befektető akár mindkét Forgalmazónál, több Új Törzsrészvény-igénylési Nyilatkozatot is leadhat.

Egy lakossági befektető több Új Törzsrészvény-igénylési Nyilatkozatot is leadhat. A lakossági befektetők által külön jegyzési íven leadott Új Törzsrészvény-igénylési Nyilatkozatok a kiosztásban külön-külön kerülnek figyelembevételre.

A részvényjegyzéshez nem szükséges euróban vezetett fizetési számlával rendelkeznie a lakossági befektetőnek az OTP Banknál, de a fedezetnek az Új Törzsrészvény-igénylési Nyilatkozat leadásával egyidejűleg euróban kell rendelkezésre állnia. A jegyezni kívánt részvények ellenértéke az OTP Bank mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatának megfelelően kerül – konvertálást követően – terhelésre és zárolásra a lakossági befektető bármely devizájú fizetési számlájáról. Részletes tájékoztatásért kérjük, forduljon privát banki, kiemelt privát banki tanácsadójához, vagy digitális privát banki ügyfélként forduljon a bankhoz a megadott elérhetőségek valamelyikén.

A Shopper Park Plus a forgalmazókkal közösen határozza meg a végleges értékesítési árat az ársávon belül, az intézményi befektetők könyvépítési eljárás keretében adott ajánlatait figyelembe véve. A lakossági értékesítésben részt vevő befektetők is ugyanezen az értékesítési áron jutnak a részvényhez.

A végleges értékesítési ár semmilyen esetben sem lehet magasabb, mint az ársáv felső határa.

Az ellenérték-különbözet kiszámítása:
( maximális ár x jegyezni kívánt új részvények darabszáma ) – ( értékesítési ár x ténylegesen allokált új részvények darabszáma ) = ellenérték különbözet

Ha a fenti képlet alapján van ellenérték-különbözet, akkor a teljes ellenérték-különbözet összegét visszavezetik a lakossági befektető forgalmazónál vezetett fizetési számlájára.

Az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket a Tájékoztató V. fejezet 5.7. pontja részletezi.

A lakossági értékesítési időszak az első 3 munkanapot követően bármikor lezárható, ha a beérkező jegyzések mennyisége alapján a Shopper Park Plus azt indokoltnak látja.

Az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket a Tájékoztató V. fejezet 5.4.3. pontja részletezi.

A Shopper Park Plus a forgalmazókkal történt egyeztetést követően határozza meg a jegyzési igények kielégítésének mértékét és a végleges értékesítési árat a jegyzési időszak lezárását követő 2 munkanapon belül. Ez az ár nem lehet magasabb, mint a megállapított ársáv maximuma.

A végleges értékesítési árat közzé teszik:

Az elszámolási bizonylatot a lakossági befektetők az utólagos tájékoztatásokat biztosító felületeken érik el az elszámolás után.

Ha a lakossági értékesítés során a befektetők kevesebb, mint 500.000 darab újonnan kibocsátandó törzsrészvényre adtak le részvényigénylést, a leadott részvényigényléseket teljes mértékben kielégítik, és minden lakossági befektető az általa igényelt részvénymennyiséget kaphatja meg.

Ha a lakossági értékesítés során több, mint 500.000 darab újonnan kibocsátandó törzsrészvényre adtak le részvényigénylést a befektetők, akkor a túljegyzés elfogadásáról, azaz a lakossági értékesítésre allokált új részvények végső számáról a Shopper Park Plus a forgalmazókkal történt egyeztetést követően dönt az allokációkor. Az újonnan kibocsátandó törzsrészvények vonatkozásában a lakossági túljegyzés (az átcsoportosítást is figyelembe véve) maximális mértéke 2.310.000 darab lehet.

Ha a lakossági értékesítésre allokált új részvények mennyisége nem elegendő a lakossági befektetők részvényigényléseinek a kielégítésére, akkor a lakossági értékesítésre allokált újonnan kibocsátandó törzsrészvényeket jegyzésarányos módszerrel osztják szét a lakossági befektetők között. A lakossági értékesítés során érvényes Új Törzsrészvény-igénylési Nyilatkozatot leadott lakossági befektetők azonos elbánás alá esnek.

A lakossági értékesítésben részt vevő befektetőknek számolniuk kell azzal, hogy túlkereslet esetén – az allokáció eredményeképpen – az általuk igényelt mennyiségnél kevesebb vagy akár egyetlen újonnan kibocsátandó törzsrészvényhez sem juthatnak hozzá.

Az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket a Tájékoztató V. fejezet 5.3. és 5.6. pontja részletezi.

A Budapesti Értéktőzsde 2023. február 15-étől kezdve lehetővé teszi a kibocsátóknak, hogy az értékpapírok bevezetését, kereskedését és az elszámolást euró devizanemben bonyolítsák le. A Shopper Park Plus a törzsrészvényeinek, valamint az újonnan kibocsátandó törzsrészvényeinek bevezetését és kereskedését euróban kérelmezi, illetve a törzsrészvények későbbi osztalékfizetése is euróban történik.

A Shopper Park Plus új törzsrészvényeivel minden részvénytulajdonos egy időben, az első kereskedési naptól kezdheti meg a kereskedést. E napot a Shopper Park Plus kérelmére a Budapesti Értéktőzsde jelöli ki, az értékesítés sikeres lezárását követően. A Shopper Park Plus új törzsrészvényeivel való tőzsdei kereskedés megkezdésére előreláthatólag a jegyzési időszak lezárását követő 2-3 héten belül kerül sor.

A részvényjegyzés részletes feltételei és a befektetési döntés meghozatalához szükséges további információk a Shopper Park Plus által készített és az Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott Tájékoztatóban részletesen megismerhetőek.

A fenti információk nem teljes körűek, a befektetők teljes körű informálása érdekében a Shopper Park Plusról szóló Tájékoztató teljes szövege elektronikusan letölthető a Magyar Nemzeti Bank közzétételi honlapján, megtekinthető a Shopper Park Plus honlapján, valamint nyomtatott formában elérhető az OTP Bank által kijelölt jegyzési helyeken.

A potenciális befektetőknek a befektetési döntés meghozatala előtt célszerű elolvasniuk a Tájékoztatót annak érdekében, hogy teljes mértékben megértsék a vonatkozó befektetési döntés potenciális kockázatait és előnyeit.

Letölthető dokumentumok, hirdetmények és üzletszabályzatok

Tájékoztató

A Magyar Nemzeti Bank a nyilvános értékesítéssel összefüggésben készített Tájékoztatót 2023. szeptember 28. napján kelt, H-KE-III-582/2023. számú határozatával jóváhagyta.

Megnézem a tájékoztatót
Általános jogi tájékoztatás
 • Jelen közzététel a 1129/2017/EU rendelet alapján reklámnak minősül. A közzététel célja, hogy valamennyi befektető hozzáférjen ugyanazon szabályozott információkhoz és így a Shopper Park Plus Zrt. (Társaság) teljes körű transzparenciát biztosítson, illetve teljes mértékben megfeleljen a 1129/2017/EU rendelet, az 596/2014/EU rendelet, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) alapján fennálló tőkepiaci előírásoknak. A jelen közzétételben foglalt információkkal kapcsolatban a Társaság a 1129/2017/EU rendelet alapján értékpapír kibocsátásával kapcsolatos, az MNB által jóváhagyott tájékoztatót tett közzé, amely elérhető az MNB közzétételi honlapján, a Társaság honlapján, és az OTP Bank Nyrt., mint forgalmazó honlapján. Az MNB a tájékoztatót a 1129/2017/EU rendelet teljességre, érthetőségre és következetességre vonatkozóan meghatározott előírásainak történő megfelelés szempontjából hagyta jóvá, és az nem tekinthető a Társaságra, valamint az értékpapírok minőségére vonatkozó ajánlásnak. Jelen dokumentum kizárólag tájékoztatási célt szolgál és a figyelem felkeltésére irányul. A részvényjegyzéssel kapcsolatos részletes információkról, feltételekről befektetési döntése meghozatala előtt kérjük, hogy alaposan tájékozódjon a részvény nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatóból. Kérjük, hogy óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, mérlegelje a befektetés kockázatát, a felmerülő díjakat és költségeket, az esetleges veszteség bekövetkezésének lehetőségét, valamint tájékozódjon a termékkel, befektetéssel kapcsolatos adójogszabályokról is. A konkrét egyedi döntések, illetve befektetések kockázatát az ügyfél viseli, az OTP Bank Nyrt.-t nem terheli felelősség a befektetési döntések eredményességéért, az ügyfél által kitűzött cél eléréséért. Jelen dokumentumban szereplő információk nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek, befektetési ajánlásnak, befektetési tanácsadásnak vagy befektetési elemzésnek sem pedig az ügylet végrehajtására vonatkozó ajánlatnak, javaslatnak vagy felhívásnak. A potenciális befektetők egyéni körülményeit a jelen dokumentumban olvasható információk nem veszik figyelembe, így a jelen tájékoztatás nem jelent megfelelő alapot a befektetési döntése kizárólagos meghozatalához. A pénz- és tőkepiaci helyzet változásait, az árfolyamok mozgását, a befektetések és azok hozamainak alakulását több tényező együttes hatása befolyásolja, melyek között jelentős tényező a befektetői várakozások alakulása is. Minden befektetés bizonyos kockázatokkal jár, amelyek kihathatnak a befektetési döntés eredményességére és a befektető esetleg nem olyan összeghez jut a befektetéséből, melyet befektetési célként elvárt, vagy amennyit befektetett, így akár az is előfordulhat, hogy a befektetett tőke csökken vagy akár teljes egészében elveszhet. A részvények árfolyama folyamatosan változik, az azonnali értékesítésre az aktuális árfolyamon kerülhet sor, mely akár árfolyamveszteséggel is járhat. Az értékpapír tranzakciókat érintő adózási szabályokról az Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban című dokumentumban talál általános tájékoztatást. Az egyes termékek, szolgáltatások esetében, kérjük, értékelje azok adóügyi elszámolásra vonatkozó következményeit, egyéb adóügyi következményeit is, figyelemmel arra, hogy ezek pontosan csak a hatályos adójogszabályok és az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhetőek meg, és ezen körülmények a jövőben változhatnak.

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.