Előzetes tájékoztatás a költségekről és a kapcsolódó díjakról - Jogi figyelmeztetés és ismertető költségkalkulációról

1. Az előzetes költség-kalkuláció (továbbiakban: költség-kalkuláció) bemutatja az ügyfélnek nyújtott befektetési szolgáltatásért és/vagy kiegészítő (befektetési) szolgáltatásokért felszámított díjakat, valamint az érintett pénzügyi eszköz előállításával és kezelésével, továbbá megszerzésével, tartásával és értékesítésével összefüggő költségeket és díjakat.

2. A költség-kalkuláció nem minősül ajánlattételnek, befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak, befektetési- vagy pénzügyi elemzésnek, befektetésre való ösztönzésnek, célja kizárólag a költségekről és díjakról történő, jogszabály szerinti előzetes ügyfél-tájékoztatás.

3. A költség-kalkuláció általános érvényű, így nem veszi figyelembe az egyes ügyfelek egyedi, speciális körülményeit, ezért kérjük, hogy befektetése előtt a konkrét egyedi ügylet vonatkozásában kérjen tájékoztatást az OTP Bank munkatársaitól. Az adókezelésre és adóügyi következményekre vonatkozó adatok az ügyfél egyedi körülményeitől függnek, továbbá ezen adatok, feltételek a jövőben változhatnak.

4. A költség-kalkulációban szereplő adatok, információk becslésen alapulnak, az időtávok kizárólag példák, ezért nem lehet belőlük egyértelmű következtetést levonni az adott költségek és díjak tényleges mértékére még abban az esetben sem, ha az ügyfél azonos vagy hasonló jellemzőkkel rendelkező egyedi ügyletet kíván megkötni.

5. A költségek és díjak bemutatása során az OTP Bank az alábbi általános elveket és szempontokat vette figyelembe:

  • Az adott ügyletkötés/megbízás során a ténylegesen felmerült egyszeri és folyamatos költségeket, ennek ismeretének hiányában ésszerűen becsült költségeket tüntettünk fel.
  • Egyszeri díjnak, költségnek minősül a pénzügyi eszközbe történő befektetés, vagy a befektetési szolgáltatás igénybevételének kezdetekor és befejezésekor felmerült díj, költség. Folyamatos díjnak, költségnek minősül a pénzügyi eszköz kezelésért, valamint a szolgáltatás nyújtásakor felmerült költségek, díjak.
  • A költségeket csak a tőkére vetítve jelenítjük meg. Olyan értékpapír esetében, ahol a kamat értékpapírban kerül megfizetésre, a megnövekedett értékpapír állomány magasabb számlavezetési díjat eredményezhet.
  • Külföldi pénznemben fizetendő díjaknál a költség-kalkuláció készítésekor érvényes MNB középárfolyam került alkalmazásra és a költség-kalkulációban megjelölésre kerül az adott pénznem. Az átváltás becsült költsége vonatkozásában a www.otpbank.hu honlapon elérhető OTP Bank Nyrt. által alkalmazott aktuális árfolyamok és a „Valuta-deviza váltó” kalkulátor alapján tájékozódhat.
  • Amennyiben az ügyletben más vállalkozás/szolgáltató is érintett, a költségkalkulációban összesítésre kerülnek az OTP Bank által és a másik vállalkozás által felszámított költségek és díjak.
  • A számlavezetés körében kizárólag az értékpapír-számlavezetés sávos díjkedvezmény nélküli díjait és költségeit vettük figyelembe. A fizetési számla (bankszámla) díjait nem értékeltük, figyelemmel arra, hogy fizetési számla műveletekre a befektetési szolgáltatásokon kívül, pénzügyi szolgáltatások esetében is sor kerül/het. A fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól szóló tájékoztatást a vonatkozó fizetési számla (bankszámla) hirdetmények tartalmazzák.
  • A pénzügyi eszköz kezelésével összefüggésben felmerült költségként veszi figyelembe OTP Bank Nyrt. az adott pénzügyi eszközhöz kapcsolódó biztosítékok nyilvántartásával és kezelésével kapcsolatban felmerülő értékpapírszámla-vezetés díját és költségeit is.

6. Felhívjuk az ügyfelek figyelmét arra, hogy az előzetesen meghatározott költség- és díjmértékek eltérhetnek a ténylegesen felmerülő összegektől.

7. A befektetési szolgáltatásokért és a kiegészítő (befektetési) szolgáltatásokért felszámított költségekre és kapcsolódó díjakra, valamint a pénzügyi eszközzel kapcsolatos költségekre és díjakra a tájékoztatást az Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetmény és a Díjtételekről szóló hirdetmény, továbbá Treasury Keretszerződés/Egyedi megállapodás alapján a Regionális Treasury Igazgatóság Értékesítési Üzletszabályzata és a Kondíciós lista, valamint Privát Banki/Kiemelt Privát Banki Alapszerződés esetén a Privát Banki/Kiemelt Privát Banki Üzletszabályzat és díjhirdetmény tartalmaz.

8. A fizetési feltételeket és egyéb szerződésteljesítési feltételeket a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat, a Befektetési Szolgáltatási Keretszerződés, egyedi megállapodás, továbbá az adott pénzügyi eszközre, szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó szerződés tartalmazza. Abban az esetben, ha az ügyfél.

a) Privát Banki/Kiemelt Privát Banki Jogviszony Létrehozására Alapszerződéssel rendelkezik a Privát Banki/Kiemelt Privát Banki Üzletág Üzletszabályzata, valamint a Privát Banki/Kiemelt Privát Banki Alapszerződés és a Szerződés kiegészítés/ek, Egyedi megállapodás, 
b) Treasury Keretszerződéssel, Egyedi treasury megállapodással rendelkezik az OTP Bank Regionális Treasury Igazgatósága Értékesítési Üzletszabályzata, valamint a Treasury Keretszerződés/ Egyedi megállapodás rendelkezései is irányadóak a fizetési és egyéb szerződésteljesítési feltételek tekintetében.

9. Az előző pontokban hivatkozott üzletszabályzatok, hirdetmények, valamint a termékek, szolgáltatások részletes feltételeit és díjait tartalmazó leírások elérhetőek az OTP Bank befektetési szolgáltatást nyújtó bankfiókjaiban és az OTP Bank www.otpbank.hu honlapján, különösen az Értékpapírok és a Treasury menüpontban.

10. A jelen tájékoztatás az elkészítése időpontjában az OTP Bank rendelkezésére álló információk alapján készült. Bár az OTP Bank jóhiszeműen hagyatkozott megbízhatónak gondolt forrásokra, semmilyen szavatosságot, jótállást vagy kötelezettséget nem vállal azért, hogy az azokban foglalt adatok pontosak és teljesek.

11. OTP Bank fenntartja a jelen tájékoztató módosításának jogát. A tájékoztató a jövőben külön értesítés nélkül is módosulhat, kérjük, hogy a változásokat kísérje figyelemmel.

12. OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16. sz.; cégjegyzékszám: 01-10-041585; nyilvántartva: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; felügyeleti hatóság> Magyar Nemzeti Bank – 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.). Minden jog fenntartva, a tájékoztató az OTP Bank kizárólagos tulajdonát képezi, annak további felhasználása, sokszorosítása, terjesztése, hozzáférhetővé tétele, továbbsugárzása, az arra való hivatkozás vagy más honlapba (szolgáltatásba) történő beépítése csak az OTP Bank előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

  • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
  • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
  • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.