A Tartós Befektetési Betétszámlán elhelyezett megtakarításait, adómentesen vagy kedvezményes adófizetés mellett gyarapíthatja.

Hosszú távú megtakarításokhoz
Akciós betétlekötési lehetőség
5 év után adómentes

Miért előnyös?

 • Alacsony kockázatú, alapkamathoz kötött kamat.
 • Biztonságos megtakarítási lehetőség hosszú távra.
 • 3 év után adókedvezményt, 5 év után adómentességet nyújt.

Kinek ajánljuk?

Önnek akkor érdemes Tartós Befektetési Betétszámlát nyitnia, ha

 • legalább 3-5 évig tervez takarékoskodni,
 • részben vagy egészben szeretné megspórolni a hozam után fizetendő adót,
 • élni kíván az akciós betétlekötési lehetőségekkel.

Ki nyithatja meg?

Tartós Befektetési Betétszámlát minden nagykorú természetes személy nyithat bármelyik bankfiókunkban.

A számla részletes feltételeit az üzletszabályzat tartalmazza.

Hogyan működik?

 1. Számlanyitás

  Tartós Befektetési Betétszámlát bármikor nyithat bármelyik bankfiókunkban. Fontos, hogy egy pénzügyi szolgáltatónál évente csak egy Tartós Befektetési Betétszámlát (TBBSZ) és egy Tartós Befektetési Összevont Értékpapírszámlát lehet nyitni.

 2. Befizetési időszak

  A TBBSZ számlára a számlanyitás naptári évében (befizetési időszak) lehet befizetni. A számlanyitás alkalmával minimum 25 000 Ft-ot (vagy ennek megfelelő értékű külföldi fizetőeszközt) kell elhelyezni a számlán, ezt követően – a számlanyitás évében december 31-ig – tetszőleges alkalommal bármilyen összeg elhelyezhető. A számlanyitás évét követően további befizetésekkel, átutalásokkal az elhelyezett összeg nem növelhető.

 3. Lekötési időszak

  A befizetési időszakot a következő év január elsejétől a lekötési időszak követi, ami 3+2 évig tarthat.

  A TBBSZ számlán elérhető akciós lekötés részleteit a hirdetmény tartalmazza.

  Adómentesen juthat megtakarításához, ha megvárja az 5 éves lekötési időszak végét.

  10%-os adó terheli megtakarításának hozamát, ha a lekötési időszak indulását követő 3. év után, de az adómentességet jelentő 5 éves időszak vége előtt részben vagy egészben kiveszi megtakarítását a számláról.

  15%-os adó terheli megtakarításának hozamát, ha a befizetési időszakban vagy a lekötési időszak indulását követő 3 év letelte előtt veszi ki megtakarítását a Tartós Befektetési Számláról.

 4. Kifizetés, meghosszabbítás és megszüntetés

  A lekötési időszak alatt nincs lehetőség részösszeg kifizetésére a számláról. Megtakarításához csak a számla megszüntetésével juthat hozzá. Ebben az esetben a számla megszüntetéskor esedékes kamatot adófizetési kötelezettség terheli. A lekötési időszak harmadik évének végén van lehetőség részkifizetésre, anélkül hogy a számlát meg kellene szüntetni. Az öt év elteltével lehetősége van a számla megszüntetésére és a megtakarítás adómentes kifizetésére, vagy a TBBSZ szerződés részleges vagy teljes újrakötésére (meghosszabbítására). Ebben az esetben befizetési időszak nélkül indul újra a takarékoskodás a lekötési időszakban.

  Teljes meghosszabbítására vonatkozó nyilatkozat bármely OTP bankfiókban, valamint az OTPdirekt internetbanki és mobilalkalmazási vagy telefonos banki szolgáltatáson keresztül is megadható, de kizárólag olyan TBSZ számlák esetében adható nyilatkozat, amelyek be vannak vonva az OTPdirekt számlakörbe.

  Részmeghosszabbításra vonatkozó nyilatkozat csak személyesen, bármely OTP bankfiókban adható meg.

  A Tartós Befektetési Betétszámla újrakötéséről további információkat A Tartós Befektetési Betétszámla megszűnéséről és az újrakötés (meghosszabbítás) lehetőségéről szóló mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza.

  A Tartós Befektetési Értékpapírszámlával kapcsolatos további információkat a Tájékoztató a Tartós befektetési értékpapírszámláról című tájékoztató tartalmazza.

  Nyilatkozat hiányában az 5 éves megtakarítási időszak végén a TBBSZ számla minden jogcselekmény nélkül megszűnik, és a számlatulajdonos megtakarításai felett bármikor rendelkezhet. A bank a Tartós Befektetési Betétszámlán megtakarított összeget a számlatulajdonos rendelkezéséig kamatmentesen kezeli tovább, az értékpapírokat pedig Összevont Értékpapírszámlán tartja nyilván.

Hogyan igényelheti?

OTP bankfiókban

Keresse meg az Önhöz legközelebbi bankfiókunkat!

Gyakran ismételt kérdések

Adózás

Adómentes a keletkezett jövedelem a számlanyitás évét követő 5. naptári év végén. 10%-os az adó a számlanyitás évét követő 3. naptári év végén történő részkifizetés és számla megszűntetés esetén, továbbá a 3. és 5. év közötti lekötési időszakban történő megszakítás esetén.

15%-os személyi jövedelemadót kell fizetni, ha a számláról a számlanyitás évében vagy az azt követő 3 éven belül történik a megtakarítás kivonása, mely esetben TBSZ számla megszűnik. Az adó alapja a megszakítás napjáig elért megállapított hozam.

Az adót önadózással kell megállapítani, bevallani és megfizetni, a bank által adott igazolás alapján (az adómentes jövedelmet nem kell bevallani).

Pénzkivonás és áthelyezés

Igen, de csak a 3 éves lekötési időszak végét követően, a december 31-i állapotra vonatkozóan lehet részösszeget felvenni. A részkifizetésről a számlatulajdonosnak a 3. év utolsó munkanapjáig külön nyilatkozatot kell tenni. A részkifizetés során kivett összeg hozama után már csak 10%-os adót kell megfizetni.

Ettől eltérő időpontban a számláról történő pénz- vagy értékpapír kivonással egy időben a számla megszűnik, és az jövedelemadó fizetési kötelezettséget jelenthet.

A Tartós Befektetési Betétszámlák hordozhatók, vagyis lehetőség van az egyes hitelintézeteknél/befektetési szolgáltatóknál kötött Tartós Befektetési Szerződés felmondására és az elhelyezett megtakarítás másik hitelintézetnél/befektetési szolgáltatónál vezetett számlára történő áthelyezésre.

A számlán belül szabadon kezelheti megtakarításait, vagyis bármikor dönthet a lekötésükről, vagy a lekötés feltöréséről.

Nyilatkozat hiányában az 5 éves megtakarítási időszak végén a TBSZ számla minden jogcselekmény nélkül megszűnik, és a számlatulajdonos megtakarításai felett bármikor rendelkezhet. A bank a Tartós Befektetési Betétszámlán megtakarított összeget a számlatulajdonos rendelkezéséig kamatmentesen kezeli tovább, az értékpapírokat pedig Összevont Értékpapírszámlán tartja nyilván.