OTP Global Markets szolgáltatások

Értékesítési csapatunk kiemelt intézményi ügyfeleket, köztük befektetési alapokat, nyugdíjalapokat, brókercégeket és biztosító társaságokat szolgál ki a pénz-és tőkepiaci termékek széles körével.

Sokéves tapasztalatunkkal, széles termékkínálatunkkal és kompetitív árainkkal segítjük a hazai és régiós piacokon tevékenykedő ügyfeleinket befektetési stratégiájuk sikeres megvalósításában.

Deviza ügyletek

Az OTP Global Markets számos alkalommal bizonyult az elmúlt években a legjobb devizapiaci szolgáltatónak a magyar piacon, legutóbb 2019-ben, immár 14. alkalommal nyerte el a Global Finance Best Foreign Exchange Providers díjat.

Azonnali ügylet - spot

Törekszünk arra, hogy ügyfeleinket az ismertebb devizapárok mellett kevésbé gyakran elérhető devizapárokkal is kiszolgáljuk, legyen szó fizikai leszállításról vagy pénzügyi elszámolású ügyletekről.

 • Napon belüli (akár fél órán belüli) elszámolás
 • Árfolyamkockázat csökkentése, cash-flow kiszámíthatóbbá tétele
 • Piaci megbízások (orderek) végrehajtása

Megnézem a terméktájékoztatót

Határidős devizaügylet - FX forward

Deviza eladása vagy vétele egy jövőbeli időpontra vonatkozóan egy másik, előre meghatározott devizával szemben, az üzletkötés pillanatában rögzített árfolyamon és mennyiségben. Egyszerű megoldást biztosít a jövőben esedékes devizakonverzió árfolyamának rögzítésére, ezáltal könnyen tervezhetővé teszi a jövőbeli cash-flow-kat.

 • A határidős árfolyam tükrözi a két deviza kamatlábának különbségét
 • A jövőbeli időpont bekövetkezését megelőzően egy ellenirányú ügylettel könnyen lezárható az ügylet, lejáratkori nettó elszámolással
 • Időben rugalmas termék (elszámolás előre hozható vagy a pozíció időben tovább görgethető)
 • Az ügylet teljesítési kötelezettséggel jár az ügyfél részére: az ügyfél a rögzített árfolyamnál alacsonyabb/magasabb lejáratkori árfolyamszintek esetén is köteles a rögzített árfolyamszinten vásárolni/eladni, azaz akár korlátlan árfolyamveszteséget is realizálhat

Megnézem a terméktájékoztatót

Devizacsere ügylet - FX swap

A devizacsere ügylet alapesetben adott devizák azonnali (spot) vételét/eladását és egy időben ugyanazon devizák határidős, ellentétes irányú vételét/eladását tartalmazza. A devizacsere ügylet egy azonnali (spot) és egy határidős (fx forward) ügylet együtteseként vagy két határidős ügyletként értelmezhető.

 • Az ügylet költséghatékony módja a különféle devizákban keletkező likviditási igények kezelésének. Az ügylet piaci értékére hatással van a spot árfolyam alakulása és a két deviza adott lejáratra vonatkozó kamatszintjeinek egymáshoz viszonyított változása.
 • Az ügylet könnyen lezárható ellenirányú kötéssel, illetve időben előre vagy távolabbra tehető a lejárat (görgetés) azaz a fedezeti ügylet lejárata a tényleges cash-flowkhoz igazítható.

Megnézem a terméktájékoztatót

Devizaopció - vanilla

A devizaopció vevőjeként egy előre meghatározott díj (opciós prémium) megfizetéséért cserébe jogot szerez arra, hogy egy előre meghatározott kötési árfolyamon (strike) és értéknapon egy előre meghatározott devizamennyiséget megvásároljon (call opció) vagy eladjon (put opció), míg eladójának a kapott prémiumért cserébe kötelezettsége keletkezik az előre meghatározott kötési áron történő teljesítésr.

 • Vételi pozíció esetén potenciálisan korlátlan nyereség és maximalizált (prémium összege) veszteség a devizaárfolyam esetleges kedvezőtlen irányú elmozdulásakor
 • Számos alternatíva egyéni stratégiák kialakításához
 • Kockázatosabb, mint a határidős ügyletek, de a költségmentes devizaügyletekkel összehasonlítva nagyobb mértékben részesülhetnek ügyfeleink a kedvező árfolyammozgásból, mivel az árfolyam nem kerül fixálásra

Megnézem a terméktájékoztatót

Barrier opciók

A barrier opcióknak két fajtája van: beütési (knock-in) és kiütési (knock-out) opciók. Az ügyletben lehet egy vagy két barrier árfolyam is. Ha a piaci árfolyam eléri a beütési (knock-in) szintet, egy vanilla opció jön létre, a kiütési (knock-out) szintnél pedig éppen ellenkezőleg, a vanilla opció megszűnik, az opcióból származó jogok és kötelezettségek is megszűnnek.

 • A hasonló tulajdonságokkal rendelkező vanilla opcióknál költséghatékonyabbak, ezért vonzóak az opció vevőjének
 • Alacsonyabb veszteség, ha az árfolyam nem éri el a várt szintet, és nagyobb nyereség, ha eléri azt
 • A devizahatáridős ügyletnél kedvezőbb árfolyam érhető el többlet kockázat felvállalása mellett
 • Azoknak az ügyfeleknek javasolt, akik nem várnak jelentős árfolyamváltozást
 • Jelentős árfolyammozgás esetén a knock-out opció megszűnésével a fedezeti pozíció is megszűnik

Megnézem a terméktájékoztatót

Opciós stratégiák

Ügyfeleink részére több opcióból álló, személyre szabott stratégiákat alakítunk ki, ha például az alaptermék árfolyam-ingadozásának növekedéséből szeretnének profitálni, vagy a „piaci” határidős árfolyamnál kedvezőbb szinten szeretnének egy adott devizát eladni vagy megvásárolni.

Megnézem a terméktájékoztatót

Kétdevizás strukturált befektetés

A kétdevizás strukturált befektetéssel (Dual Currency Deposit) a betéti kamatoknál jóval nagyobb hozamok érhetők el, de vállalni kell annak kockázatát, hogy a tőke a befektetés lejáratakor egy előre meghatározott árfolyamon egy másik devizára konvertálódik át. Tőkeáttétel nélküli, hozamgarantált (de nem tőkegarantált) befektetés.

 • A termék hozama két elemből, egy betéti kamatból és egy opciós prémiumból áll.
 • A magasabb hozamért cserébe magasabb kockázatot vállal az ügyfél.
 • A lejáratot megelőző 2. munkanapon (árfolyamfigyelés napja) dől el, hogy a befektetés marad-e az eredeti devizanemben, vagy konvertálódik egy másik devizanemre, az üzletkötéskor megállapodott árfolyamon.
 • Hozamgarantált befektetés, a befektetés devizanemében kifejezett hozamot az ügyfél az üzletkötés utáni második munkanapon megkapja.

Megnézem a terméktájékoztatót

Kamat ügyletek

Az OTP Csoport kamatkockázat-kezelési szakértői egyedi törlesztési ütemtervhez igazított termékekkel állnak a kamatkockázataikat fedezni kívánó ügyfeleink rendelkezésére, legyen szó akár fix, akár változó kamatozású hiteleikről.

 • Kamatcsere ügylet - IRS

  A kamatcsere ügylet segítségével intézményi ügyfélként a változó kamatozású hitelt fix kamatozásúra cserélheti, vagy fordítva. Fedezeti ügylet esetében, ha rögzítjük a kamatlábat, a lejáratot és a vonatkozó hitel értékét, kiszámíthatóvá tehetők a jövőbeni pénzáramlások. A tőke nem, csak a kamatok cserélnek gazdát, így a partnerkockázat mérsékelt.

  Megnézem a terméktájékoztatót

 • Kétdevizás kamatcsere ügylet – CCIRS

  A kamatcsere ügyletek olyan változata, ahol két különböző deviza kamatjainak cseréje történik. Az ügyletben a kamat mellett a tőkék cseréjére is sor kerül egy előre rögzített árfolyamon, mind az üzlet indulásakor, mind pedig a lejáratkor. A termék segítségével szintetikusan előállítható például egy forint kölcsön, egy másik devizában fennálló kölcsönből, és a CCIRS megkötésével. Az ügyletben két különböző devizában fix és változó kamatozás egyaránt cserélhető.

  Megnézem a terméktájékoztatót

 • Kamatopciók

  A kamatopció, a deviza opciós termékekhez hasonlóan, az opciós díj (prémium) megfizetéséért cserébe védelmet nyújt ügyfeleinknek a kamatkörnyezet kedvezőtlen irányú változásával szemben, miközben kihasználhatják a számukra előnyös kamatszinteket.

  Megnézem a terméktájékoztatót

 • Határidős kamatláb-megállapodás - FRA

  A határidős kamatláb-megállapodás hasonló egy deviza határidős ügylethez. Az ügyletben az egyik fél kölcsönvesz vagy kölcsönad egy előre meghatározott pénzösszeget, előre meghatározott kamatozással és lejáratra.

  Megnézem a terméktájékoztatót

Nyersanyag ügyletek

Az árupiaci ügyletek azon ügyfeleink számára nyújtanak fedezeti lehetőséget, akik csökkenteni akarják a nyersanyagok gyorsan változó árfolyamaiból eredő kockázatokat. Termékeink között megtalálhatók az energiahordozók (nyersolaj, finomított termékek, földgáz), a nemesfémek (arany, alumínium, réz), valamint az agrártermékek (búza, kukorica, repce).

Áru swap ügylet

Jövőbeni időpontban vagy időszakra esedékes nyersanyagvásárlás vagy eladás árát árupiaci swap ügylettel rögzíthetjük.

Az áru swap ügylet egy megállapodás, melynek alapján a két fél a pénzáramlásait egy előre meghatározott időszakon keresztül elcseréli. Az egyik fél egy fix árfolyamú kötelezettséget vagy követelést cserél a meghatározott árupiaci termék árfolyamának alakulásától függő változó árban kifejezett követelésre, vagy kötelezettségre.

Megnézem a terméktájékoztatót

Értékpapír

Az értékpapír ügyletek széles spektrumát lefedő termékpalettával rendelkezünk, amely lefedi mind a szabályozott piacra bevezetett, mind a nem szabályozott (OTC) piacon kereskedett termékek körét. Az általunk forgalmazott értékpapírokat dematerizált formában, értékpapírszámlán tartjuk nyilván.

Diszkont kincstárjegyek

Diszkont kincstárjegynek hívjuk azokat az egy évnél rövidebb lejáratú magyar állampapírokat, amelyek nem fizetnek kamatot, hanem – ahogy azt a nevük is jelzi – a névértéküknél alacsonyabb áron, úgynevezett diszkont árfolyamon bocsátják ki őket. A diszkont kincstárjegyek lejáratakor a névértéket fizetik meg a tulajdonosuknak. Jellemzőjük, hogy nyilvánosan, aukción keresztül bocsátják ki őket, egy kincstárjegy névértéke 10 000 forint.

Az elsődleges piacon jellemzően 3, illetve 12 hónapos futamidővel kerül a papír forgalomba, míg a másodlagos piacon – így ügyfeleink részére – egy éven belül számos lejárat elérhető.

Megnézem a terméktájékoztatót

Államkötvények

Az államkötvények hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyeket az állam bocsát ki, hogy forrásokhoz jusson. Az államkötvény kibocsátáskor 1 évnél hosszabb lejáratú. Államkötvény vásárlása esetén az államnak nyújt a vásárló hitelt, előre meghatározott összeggel és időpontig. Cserébe az állam adott időközönként meghatározott kamatot fizet a befektetésért. A befektetett összeget az állam az államkötvény lejáratakor fizeti vissza.

Megnézem a terméktájékoztatót

Vállalati kötvények

Különböző méretű és kockázati besorolású vállalatok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A legfontosabb különbség az állampapírokhoz képest a kibocsátó személye és az ebből eredő eltérő kockázati profil: a vállalati kötvények hozama jellemzően magasabb, mint az államkötvények hozama, amely a hitelkockázati besorolásukkal van összefüggésben.

Ügyfeleink számos hazai és külföldi kibocsátó kötvényeivel kereskedhetnek, és munkatársaink segítségével megtalálhatják a befektetési céljaiknak leginkább megfelelő értékpapírokat.

Mind a diszkont kincstárjegyeknél, mind az államkötvényeknél, mind a vállalati kötvényeknél fennállnak az alábbi kockázatok: hitel-, inflációs -, árfolyam-, illetve likviditási kockázat. Mindhárom termékben lehetőség van hazai és külföldi instrumentumok vásárlására.

Megnézem a terméktájékoztatót

Részvények

A bank tőzsdetagságának köszönhetően közvetlen tőzsdei eléréssel rendelkezünk a Budapesti Értéktőzsde és a Deutsche Börse A.G. XETRA tekintetében. Ezen túlmenően nemzetközi végrehajtási partnereinken keresztül a világ számos tőzsdéit elérjük (amerikai, kelet-európai, kanadai stb.).

Megnézem a terméktájékoztatót

Befektetési jegyek

Letétkezelt ügyfeleink számára nemzetközi alapkezelők által kibocsátott, a kockázati kategóriák széles spektrumát lefedő (pénzpiacitól a hedge fundig), több száz befektetési jegyből álló portfólió elérését biztosítjuk a Clearstream Banking S.A. által működtetett Vestima rendszerén keresztül.

Megnézem a terméktájékoztatót

Válassza az OTP Global Markets szolgáltatásait!

Az OTP Global Markets tapasztalt szakemberei személyre szabott tanácsadással segítenek Önnek sikeresen megvalósítani befektetési stratégiáját!

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az informacio@otpbank.hu e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.