Itt találja azokat az információkat és dokumentumokat, amikre akkor van szükség, ha Ön elveszti a munkáját, baleset vagy betegség miatt nem tud pénzt keresni, baleset éri, megbetegszik vagy elveszti az életét.

Munkanélküliség és keresőképtelenség bejelentése

Munkanélküliség és keresőképtelenség bejelentése

Hogyan jelentheti be?

Milyen dokumentumokra lesz szüksége?

Ha Ön elveszítette a munkáját, akkor

 • a Munkanélküliség esetére vonatkozó szolgáltatási igénybejelentő lapra,
 • a Munkaviszony megszűnésére vonatkozó igazolás másolatára,
 • a munkáltató felmondó levelének másolatára,
 • az Ön megszűnt munkaszerződésének másolatára,
 • az álláskeresési járadék (korábban munkanélküli járadék) iránti kérelemre és az ezt megállapító határozat másolatára, és
 • a biztosítási jogviszonyról és egészségbiztosítási ellátásokról szóló igazolványának másolatára.

Ha baleset vagy betegség miatt legalább 31 napja nem tud dolgozni, akkor

Továbbá:

 • Munkanélküliség esetén a Munkaügyi központ által kiállított igazolásra, minden hónapban
 • Keresőképtelenség esetén a folyamatos keresőképtelenséget igazoló orvosi igazolásra, minden hónapban
  Fontos, hogy a helyzetének megfelelő igazolásokat minden hónapban elküldje a biztosítónak. Ha ezt nem teszi meg, a biztosító nem fizet tovább Önnek, és csak akkor fizet visszamenőleg, ha Ön pótolja ezeket az igazolásokat.

Ha törlesztési biztosítása van, akkor szüksége lesz még

 • a hitelszerződés másolatára,
 • a csatlakozási nyilatkozat másolatára,
 • a biztosítást visszaigazoló levél másolatára,
 • hatósági eljárás esetén az erre vonatkozó iratok hiteles másolatára, és
 • ha a biztosítási esemény külföldön történik, akkor az idegen nyelven kiállított dokumentumok hitelesített magyar fordításának másolatára.

Mikor fizet Önnek a biztosító?

Miután Ön benyújtotta az összes szükséges dokumentumot, a biztosító 15 napon belül fizeti ki Önnek a biztosítási összeget. A biztosító csak akkor fizet, ha megalapozottnak találja az Ön igényét.

Baleset bejelentése

Baleset bejelentése

Ki jelentheti be a balesetet?

 • A biztosított,
 • a biztosított örököse, vagy
 • a biztosított / örökös hivatalos meghatalmazottja.

Hogyan jelentheti be a balesetet?

A balesetet minél előbb, de legkésőbb 8 napon belül jelentse be:

Milyen dokumentumokra és iratokra van szükség?

 • A baleseti eredetű kórházi ápolás, műtét, keresőképtelenség és rokkantság bejelentő lapra,
 • az Ön azonosító okmányaira,
 • a biztosítási kötvényre,
 • az utolsó díjfizetést igazoló okiratra.

Továbbá

 • Minden sérülés esetén:
  • az orvosi leletre,
  • a zárójelentésre,
  • a beavatkozás WHO kódjára,
  • a hatósági bizonyítványra és
  • a baleset okát, körülményeit, a pontos diagnózist és a bekövetkezett állapotváltozást tartalmazó határozatra.

  Ha a baleset külföldön történt, akkor szükség van annak az okiratnak a hiteles magyar fordítására is, amit a külföldi hatóság állított ki a baleset körülményeiről.
 • Hatósági, bírósági eljárás esetén a nyomozást megszüntető vagy megtagadó határozatra vagy vádiratra vagy ítéletre.
 • Munkahelyi vagy a munkahelyhez kapcsolódó utazás során bekövetkezett haláleset esetén a balesetről felvett hivatalos jegyzőkönyvre, amit a munkáltató is aláírt.

Ha törlesztési biztosítása van, akkor szüksége lesz még

 • a hitelszerződés másolatára,
 • a csatlakozási nyilatkozat másolatára,
 • a biztosítást visszaigazoló levél másolatára,
 • hatósági eljárás esetén az erre vonatkozó iratok hiteles másolatára, és
 • ha a biztosítási esemény külföldön történik, akkor az idegen nyelven kiállított dokumentumok hitelesített magyar fordításának másolatára.

Mikor fizet Önnek a biztosító?

Miután Ön benyújtotta az összes szükséges dokumentumot, a biztosító 15 napon belül fizeti ki Önnek a biztosítási összeget. A biztosító csak akkor fizet, ha megalapozottnak találja az Ön igényét.

Betegség bejelentése

Betegség bejelentése

Ki jelentheti be a betegséget?

 • A biztosított,
 • a kedvezményezett,
 • a biztosított örököse, vagy
 • a biztosított / kedvezményezett / örökös hivatalos meghatalmazottja.

Hogyan jelentheti be a betegséget?

A betegséget minél előbb, de legkésőbb 8 napon belül jelentse be:

Milyen dokumentumokra és iratokra van szükség?

 • A nem baleseti eredetű kórházi ápolás, műtét, keresőképtelenség és rokkantság bejelentő lapra,
 • ha betegség miatt visszafordíthatatlanul csökken a munkaképessége, akkor a végleges munkaképesség csökkenés esetére vonatkozó szolgáltatási igénybejelentő lapra,
 • az Ön azonosító okmányaira,
 • a biztosítási kötvényre,
 • az utolsó díjfizetést igazoló okiratra.

Ha törlesztési biztosítása van, akkor szüksége lesz még

 • a hitelszerződés másolatára,
 • a csatlakozási nyilatkozat másolatára,
 • a biztosítást visszaigazoló levél másolatára,
 • hatósági eljárás esetén az erre vonatkozó iratok hiteles másolatára, és
 • ha a biztosítási esemény külföldön történik, akkor az idegen nyelven kiállított dokumentumok hitelesített magyar fordításának másolatára.

Mikor fizet Önnek a biztosító?

Miután Ön benyújtotta az összes szükséges dokumentumot, a biztosító 15 napon belül fizeti ki Önnek a biztosítási összeget. A biztosító csak akkor fizet, ha megalapozottnak találja az Ön igényét.

Haláleset bejelentése

Haláleset bejelentése

Ki jelentheti be a betegséget?

 • A kedvezményezett,
 • a biztosított örököse, vagy
 • a biztosított / kedvezményezett / örökös hivatalos meghatalmazottja.

Hogyan jelentheti be a halálesetet?

A halálesetet minél előbb, de legkésőbb 8 napon belül jelentse be:

Milyen dokumentumokra és iratokra van szükség?

 • A baleseti halál esetére vonatkozó szolgáltatási igénybejelentő lapra, vagy
 • a nem baleseti halál esetére vonatkozó szolgáltatási igénybejelentő lapra,
 • az azonosító okmányaira,
 • a biztosítási kötvényre,
 • az utolsó díjfizetést igazoló okiratra.

Továbbá

 • Baleseti halál esetén a haláleset tényét, idejét és okát igazoló okiratra. Ha a haláleset külföldön történt, akkor a külföldi hatóság által kiállított okirat hiteles magyar fordítására van szükség.
 • Hatósági, bírósági eljárás esetén a nyomozást megszüntető vagy megtagadó határozatra vagy vádiratra vagy ítéletre.
 • Munkahelyi vagy a munkahelyhez kapcsolódó utazás során bekövetkezett haláleset esetén az esetről felvett hivatalos jegyzőkönyvre, amit a munkáltató is aláírt.

Ha törlesztési biztosítása van, akkor szüksége lesz még

 • a hitelszerződés másolatára,
 • a csatlakozási nyilatkozat másolatára,
 • a biztosítást visszaigazoló levél másolatára,
 • hatósági eljárás esetén az erre vonatkozó iratok hiteles másolatára, és
 • ha a biztosítási esemény külföldön történik, akkor az idegen nyelven kiállított dokumentumok hitelesített magyar fordításának másolatára.

Mikor fizet Önnek a biztosító?

Miután Ön benyújtotta az összes szükséges dokumentumot, a biztosító 15 napon belül fizeti ki Önnek a biztosítási összeget. A biztosító csak akkor fizet, ha megalapozottnak találja az Ön igényét.