Vámigazgatáshoz kapcsolódó garancia

Az OTP Bank vámbiztosíték, jövedéki tevékenységi biztosíték nyújtásával is
készséggel áll partnerei rendelkezésére a vállalkozói hitelezésre jogosult
OTP Bank fiókokban.

Vámbiztosíték

A jelenleg hatályos vámjogszabályokkal összhangban vámbiztosítékot az alábbi formákban lehet az OTP Bank hálózatában igényelni:

 • garancia,
 • kezességvállalási okmány,
 • fedezeti igazolás és
 • letéti számlára történő befizetés.

A magyar nemzeti vámjogszabályok alapján vámbiztosítékot kell nyújtani a közösségi vámjogban előírtakon kívül a szabad forgalomba kerülés esetén felszámítható vám és nem közösségi adók és díjak összegének erejéig, de legalább 1000 EUR forintban átszámított összegére, a következő esetekben:

 • az átmeneti megőrzés alatt lévő árura, amennyiben az nem a jogszabályban meghatározott gazdálkodó telephelyén engedélyezett átmeneti megőrzési raktárba kerül betárolásra,
 • gazdasági vámeljárásokra vonatkozó tevékenységi engedély mögé, úgymint vámraktár üzemeltetése, aktív feldolgozás felfüggesztő eljárásban, vámfelügyelet melletti feldolgozás, ideiglenes behozatal,
 • egyszerűsített behozatali vámeljárásokra vonatkozó tevékenységi engedélyek és halasztott vámfizetés,
 • az EK végrehajtási rendelet 248. cikkében említett vámkülönbözetre,
 • a közös agrárpolitika, valamint a nemzeti agrártámogatási rendszer keretében előfinanszírozás esetén az áru vámraktárba történő helyezésekor,
 • Áfa raktárból történő kiviteli export célú kitárolás esetén,
 • közösségi árutovábbítási eljárás esetén.

Jövedéki tevékenységi biztosíték

A jövedéki termékekkel folytatott tevékenység végzésének alapvető feltétele, hogy az engedélyes rendelkezzen megfelelő tevékenységi biztosítékkal. A jövedéki biztosíték készpénz vagy pénzügyi biztosíték lehet.

Pénzügyi biztosíték a belföldi székhelyű hitelintézet által nyújtott bankgarancia. Az engedélyesek túlnyomó többsége ezt választja. Jövedéki biztosíték az alábbi jövedéki tevékenységekhez szükséges:

 • adóraktár,
 • keretengedély,
 • bejegyzett kereskedői engedély,
 • nem bejegyzett kereskedői engedély,
 • adóképviselői engedély,
 • felhasználói engedély,
 • csomagküldő kereskedői engedély,
 • adóügyi képviselői és
 • jövedéki engedélyes tevékenység: export-import tevékenység, közösségen belüli kereskedői tevékenység, jövedéki kereskedői engedély.

A vámigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó garancia, kezességvállalási okmány, jövedékigazgatási
tevékenységekhez kapcsolódó garancia, a KAP garancia (Közös Agrárpolitika, mezőgazdasági
termékek exporttámogatása) kiadásával a vállalkozói hitelezésre jogosult OTP Bank fiókok foglalkoznak.

 

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az informacio@otpbank.hu e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.