Mivel a befektetési szolgáltatások pénzforgalma az Önök bankszámláján bonyolódik, ezért ennek feltétele, hogy az Önök vállalata rendelkezzen az OTP Banknál forintban vezetett pénzforgalmi bankszámlával, illetve a várható ügyletek devizaneméhez igazodóan devizaszámlával.

Ha már rendelkezik a vállalat forintban vezetett pénzforgalmi számlával, az összevont értékpapírszámlát a számlavezető fiókjában tudják megkötni, és a későbbiekben a tranzakciók lebonyolítására is itt nyílik lehetőség.

Számlanyitás

A számlanyitáskor a gazdálkodó- vagy egyéb szervezet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az OTP Bank rendelkezésére bocsátja a képviseletére feljogosított személy(ek) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, valamint a számla feletti rendelkezésre - képviselő írásbeli felhatalmazása alapján - feljogosított személy(ek) nevét és aláírás mintáját.

Még be nem jegyzett gazdasági társaságok esetében be kell mutatni a Cégbíróság által kiadott Tanúsítványt, mely okmánnyal a számlatulajdonos igazolja, hogy a cégbírósági bejegyzés iránti kérelmet benyújtották. A számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a megnyitott értékpapírszámla terhére, illetve javára az OTP Bank megbízást mindaddig nem teljesít, amíg a számlatulajdonos nem igazolta a cégbírósági bejegyzés kezdeményezését, valamint nem közölte adószámát.

Gazdasági társaságok számlanyitásának előfeltétele, hogy a számlatulajdonos eredeti okmányokkal igazolja a cégalapítást és a cégbejegyzést: közjegyző, ügyvéd vagy jogtanácsos által ellenjegyzett alapító okirat, alapszabály, illetve 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat csatolásával. Hiteles cégkivonatként a Cégbíróság vagy az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálata által kibocsátott okmány fogadható el. A számlanyitáshoz az Üzletfélnek be kell mutatnia a KSH egységes statisztikai számjeléről és az adószámáról szóló igazolást.

Levélben kezdeményezett számlanyitás esetén a szerződés megkötésére és a számlanyitásra csak azt követően kerül sor, hogy a számlatulajdonos minden szükséges okiratot bemutatott és a szerződést a közjegyző által hitelesített címpéldánnyal megegyezően aláírta. A levelezés útján történő számlanyitás esetén az OTP Bank az előírt okmányok eredeti példányát vagy közjegyző által hitelesített másolatát fogadja el.

Rendelkezés a számla felett

A számlatulajdonos az összevont értékpapírszámlán elhelyezett értékpapír számlaegyenlege terhére az OTP Bank Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatban szereplő ügyletek lebonyolítására konkrét tranzakcióra vonatkozóan eseti meghatalmazást adhat. Az eseti meghatalmazott joga csak a meghatalmazásban foglalt rendelkezésre terjed ki.


Nyilvántartás, számlavezetés

  • Az OTP Bank egy számlatulajdonos számára maximum két értékpapírszámlát tart nyilván. A bank nyilvántartja a számlatulajdonos értékpapírjait, teljesíti megbízásait, és szolgáltatásaiért díjakat számít fel, melyek mértékét a mindenkor hatályos az OTP Bank Értékpapír üzletági szolgáltatásainak díjtételeiről szóló hirdetmény tartalmazza.
  • Ha a számlatulajdonosnak, illetve képviselőjének az adataiban változás történik, azt kötelesek a számlavezető fiókban bejelenteni.
  • Az összevont értékpapírszámla - szerződéskötést követően - az OTP Bank más értékpapír forgalmazással foglalkozó fiókhoz áthelyezhető.
  • Az OTP Bank a számlatulajdonos tájékoztatása céljából a díjfizetéssel egyidejűleg, negyedévente értesítést küld az értékpapírszámla forgalmáról és állásáról.

Kapcsolatfelvétel

Keresse vállalati tanácsadó kollégáinkat!

Kérjük, a konstrukcióval kapcsolatos további kérdéseivel keresse fel az OTP Bank legközelebbi Vállalati Business Centrumában dolgozó vállalati tanácsadó kollégáinkat!

Hirdetmények és üzletszabályzatok

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

  • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
  • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
  • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.