Etikai, jogsértés bejelentési tájékoztatás

Az OTP Bank Nyrt. a Bejelentésekről szóló törvény (2023. évi XXV. törvény) hatálya alá tartozó belső visszaélés-bejelentési rendszert (Bejelentési rendszert) üzemeltet.

A Bejelentési rendszer célja, hogy lehetőséget biztosítson a Bejelentők számára a jogszabálysértések vagy az OTP Csoport Etikai Kódexe megsértésének, valamint a Bejelentésekről szóló törvény szerinti visszaéléseknek a bejelentésére. A Bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

Bejelentés tehető

  • levélben a Compliance Igazgatóságnak címezve (1131 Budapest, Babér utca 9.)
  • e-mailben az e-mail címre
  • telefonon hétfőtől péntekig 8:00-20:00 óráig a Bank bejelentésre szolgáló telefonszámán (+36 1 366 6768)
  • személyesen munkaidőben (előzetesen egyeztetett időpontban) a Compliance Igazgatóságon

Felhívjuk figyelmét, hogy a jogsértések, illetve etikai bejelentések fogadására biztosított vonal nem azonos az OTP ügyfélszolgálatával, amennyiben valamely termékkel/szolgáltatással kapcsolatban kíván észrevételt vagy panaszt tenni, akkor azt az OTP Bank honlapján, vagy banki munkanapokon 8-20 óráig a Központi Információs Vonal +36 (1) 3 666 388 telefonszámán teheti meg.

Az OTP Csoport nyomós érdekét védő magatartási szabályok az Etikai Kódexben és Partneri Etikai Kódexben találhatóak, mely alább érhetőek el:

A Bejelentések kezeléséhez kapcsolódó tájékoztatók:

Az etikai bizottsági tájékoztatás célja, hogy a Bank, illetve a Bankkal kapcsolatban állók számára világos és egyértelmű irányelveket, elvárásokat fogalmazzon meg az etikus üzleti működéssel kapcsolatban, a Bank értékeinek védelme érdekében.

Jogi nyilatkozat

A honlap (a www.otpbank.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás) vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

Információk

Az OTP Bank Nyrt. weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért az OTP Bank Nyrt. felelősséget nem vállal. Az aktuális feltételrendszert a bankfiókokban közzétett mindenkor hatályos Általános és Üzletági Üzletszabályzatok és Hirdetmények tartalmazzák.

Az OTP Bank Nyrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Szerzői jog

Az OTP Bank Nyrt. weboldalai, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom, illetve a honlapon szereplő megjelölések és szlogenek védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása vagy használata kizárólag az OTP Bank Nyrt. kifejezett, és erre vonatkozó írásbeli engedélyével lehetséges.

Impresszum

Szolgáltató

OTP Bank Nyrt.

Vezérigazgató

Dr. Csányi Sándor

Székhely

1051 Budapest, Nádor utca 16.
Tel.: plusz06-1-473-5000, Fax: 06-1-473-5955

Cégjegyzékszám

Cg.: 01-10-041585;
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság

Adószám

10537914-4-44
A csoport azonosító száma: 17780010-5-44
A csoport közösségi adószáma: HU17780010

Az OTP Bank SWIFT kódja

OTPVHUHB

Az OTP Bank GIIN azonosítója

UH5299.00000.LE.348

Az OTP Bank Nyrt. tevékenységét a PSZÁF 1997. november 27. napján kelt, 983/1997/F. számú tevékenységi engedélye alapján folytatja.

Az OTP Bank Nyrt. által működtetett informatikai rendszer megfelel a 42/2015 (III.12.) Kormányrendeletben meghatározott zárt informatikai rendszer követelményeinek.
A Tanúsítvány regisztrációs száma: HUNG-T-ZART-932-2023
A Tanúsítvány érvényességének kezdete: 2023. március 31.
A Tanúsítvány érvényességének vége: 2024. március 31.

Házirend

Magatartási szabályok az OTP Bank Nyrt. ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben, épületeiben


Videó rendszerek adatkezelése

OTP Bank Nyrt. helyiségeiben, épületeiben üzemelő digitális rögzítésű képi megfigyelés - Adatkezelési tájékoztató


Elektronikus csatornákon kötött szerződések

Az OTP Bank Nyrt. magatartási kódexe az elektronikus úton megkötött írásbeli szerződésekről, megtett jognyilatkozatokról

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

  • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
  • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
  • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.