Az OTP Bank az elszámolást és a forintosítást a jogszabályok és az MNB által meghatározott képletek alapján és menetrend szerint végzi. Az elszámolásokra nem egyidőben, hanem több lépésben kerül sor.

2015. január 1.

Rögzített árfolyam alkalmazása

Ettől az időponttól kezdve a devizában nyilvántartott ingatlan fedezetű kölcsönszerződések esetén már az új, rögzített árfolyam alapján esedékes a havi törlesztőrészlet megfizetése egészen májusig. (CHF: 256,47; EUR: 308,97; JPY: 2,163 forintos árfolyam).

Önnek nincs külön teendője.

2015. február 1.

Elszámolás, forintosítás értéknapja

2015. február 1-i értéknappal deviza alapú ügyleteknél megtörténik az elszámolás, továbbá a deviza alapú ingatlan fedezetű kölcsönszerződéseket érintően a forintosítás is. Deviza alapú ügyletek esetén február elsejétől az elszámolásra és forintosításra vonatkozó törvényekben meghatározott feltételek szerinti mértékben számolja fel a bank a kamatokat és egyéb költségeket.

Önnek nincs külön teendője.

2015. március 1. - március 31.

Fix árfolyamon végtörlesztetteknek külön kérelmet kell benyújtania

A kölcsönüket kedvezményes, fix árfolyamon végtörlesztett (1996. évi CXII. tv. 200/B. §-ban foglaltak szerint) ügyfelek 2015. március 1. és 2015. március 31. között írásbeli kérelem benyújtásával, 10.000,- Ft-os díj megfizetésével kérhetik az elszámolás elkészítését. A 10 000 Ft-os díj visszajár, ha az elszámolás eredményeként a végtörlesztés során nyújtott kedvezményen felüli visszatérítésre jogosult. Ha az ügyfél a végtörlesztés érdekében forint alapú fogyasztói kölcsönszerződést kötött, nem kell megfizetnie a 10.000 forintos díjat, feltéve, hogy a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződést a bankkal vagy más pénzügyi intézménnyel kötötte, és az ügyfél igazolja, hogy a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződés megkötésére a végtörlesztés érdekében került sor. A kérelem postai megküldése esetén a díj megfizethető személyesen fiókhálózatban, vagy átutalással a 11790004-55555555 számlaszámra. Átutalás esetén a közleményben fel kell tüntetni a rögzített árfolyamon végtörlesztett hitel hitelszámla számát.

Ha az Ön kölcsönszerződése kedvezményes végtörlesztés következtében megszűnt, Önnek írásban kell kérnie az elszámolást!

2015. március hónap folyamán

Visszatérítések elindítása a devizahitelesek számára

A bank a vonatkozó törvényekben és MNB rendeletekben foglaltak szerint számítja ki a visszajáró összeget, figyelembe véve a tényleges számlaforgalmat és befizetéseket. Lezárt hitelek esetén, vagy ha az elszámolás során a fennálló tartozásokat meghaladó visszatérítendő összeg keletkezik, akkor akár az elszámolásról szóló levél megérkezését megelőzően, az OTP Banknál vezetett számlára érkezhet a visszajáró összeg.

Az olyan lezárt hitelek esetén, amikor az ügyfélnek nincs az OTP Banknál vezetett bankszámlája, akkor az elszámoló levélben talál majd információkat arról, hogy mi a teendő.

2015. március 4. - május 3.

Elszámoló levél kiküldése a deviza alapú hitellel rendelkező ügyfelek részére

Az érintett ügyfelek március, vagy árpilis hónapban tértivevényes levélben kapják meg az elszámoló levelet, illetve ingatlan fedezetű devizakölcsön esetén a forintosításról szóló információkat. Ez a dokumentum tartalmazza az információkat, a számítást és a magyarázatot, amely speciálisan az adott kölcsönre vonatkozik. Az esetleges teendőkről is ebből a levélből tájékozódhatnak az ügyfelek.

Mivel azonban az OTP Bank polgári peres eljárást indított, és a peres eljárás befejezésére 2015. március 4-én került sor, így az elszámolás végső határideje 2015. május 3.

 • Hacsak az elmúlt években nem változott levelezési címe, az elszámoló levél kézhezvételéig Önnek nincs teendője. Ha levelezési címe változott, kérjük, haladéktalanul jelezze ezt bankunk részére!
 • Ha a megküldött elszámolásnál bővebb információra van szüksége, akkor azt az elszámoló levélben leírtak szerint letöltheti honlapunkról vagy kérheti a banktól.
 • Amennyiben az elszámolással nem ért egyet, akkor az elszámolás átvételétől számított 30 nap áll rendelkezésére, hogy írásban panaszt tegyen
 • Ha úgy gondolja, hogy el kellett volna számolnunk, azonban elszámolást nem kapott, az elszámolás elmulasztása miatti panaszát az elszámolás valamennyi érintett fogyasztó számára történt megküldéséről szóló banki közzététel dátumától számított 60 naptári napon belül terjesztheti elő bankunknál.

  A felülvizsgálat, jogorvoslat menetéről ide kattintva tudhat meg többet.
 • Ha Ön nem szeretné ha forintosítanák a hitelét, akkor az elszámolási dokumentumok kézhezvételét követő 30 napon belül Ön írásban kezdeményezheti a forintra átváltás mellőzését. Ennek feltételeiről ide kattintva tájékozódhat

 

2015. márciustól az elszámoló levél kézhezvételét ksövetően

Deviza alapú hitelek részletes elszámolásának lekérdezése a honlapon

A tértivevényes levélben megküldött azonosító segítségével honlapunkon lekérdezhetőek a deviza alapú hitelek részletes elszámolása, amely tartalmazza az elszámolás teljes körű levezetését, ezzel is bizonyítva számszaki helyességét.

2015. május hónaptól

Új törlesztési feltételek életbe lépése

Ettől az időponttól kezdve az új feltételek szerint kell törleszteni a meglévő deviza alapú, illetve forintosított kölcsönöket. Az érintett hitelek ekkortól már megfelelnek az elszámolási, a forintosítást előíró, valamint a fair banki jogszabályoknak is. Az új feltételekről az elszámolásról szóló levélben találhatóak bővebb információk, pontos számítások.

Önnek nincs külön teendője.

2015. június 30.

Forint ügyletek elszámolási értéknapja

A forint alapú hitelek esetén az OTP Banknak 2015. június 30-i értéknappal kell az elszámolást elvégeznie.

Önnek nincs külön teendője.

2015. augusztus hónap folyamán

Visszatérítések elindítása a forinthitelesek számára

A bank a vonatkozó törvényekben és MNB rendeletekben foglaltak szerint számítja ki a visszajáró összeget, figyelembe véve a tényleges számlaforgalmat és befizetéseket. Lezárt hitelek esetén, vagy ha az elszámolás során a fennálló tartozásokat meghaladó visszatérítendő összeg keletkezik, akkor akár az elszámolásról szóló levél megérkezését megelőzően, az OTP Banknál vezetett számlára érkezhet a visszajáró összeg.

Az olyan lezárt hitelek esetén, amikor az ügyfélnek nincs az OTP Banknál vezetett bankszámlája, akkor az elszámoló levélben talál majd információkat arról, hogy mi a teendő.

2015. augusztus 1. – szeptember 30.

Elszámoló levél kiküldése a forint alapú hitellel rendelkező ügyfelek részére

A forint alapú hitellel rendelkező ügyfelek előreláthatólag augusztus vagy szeptember hónapban tértivevényes levélben kapják meg az elszámoló levelet, ez tartalmazza az információkat, a számítást és a magyarázatot, amely speciálisan az adott kölcsönre vonatkozik. Az esetleges teendőkről is ebből a levélből tájékozódhatnak az ügyfelek.

Mivel azonban az MNB közérdekű keresetet indított, és a peres eljárás befejezésére 2015. szeptember 2-án került sor, így az elszámolás végső határideje a közérdekű keresettel érintett ügyletek vonatkozásában 2015. november 1-re módosult.

Az MNB rendelete alapján augusztus 1. és szeptember 30., illetve a közérdekű keresettel érintett ügyletek vonatkozásában 2015. november 1. között azok kapnak elszámoló levelet, akiknél nem áll fenn az alábbi két feltétel:
- kölcsön kötelezettség fennmaradása nélkül szűnt meg (tartozás nulla) és
- a pénzügyi intézmény egyoldalúan nem emelt kamatot, díjat vagy költséget.

Azon ügyletek esetén, ahol a fenti két feltétel fennáll, nem keletkezett fogyasztói követelés, ezért nem kerül sor elszámoló levél kiküldésére. (Részletes elszámolási kimutatást kérhet személyesen bankfiókban, valamint a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül (06-1-3666-205)).

 • Hacsak az elmúlt években nem változott levelezési címe, az elszámoló levél kézhezvételéig Önnek nincs teendője. Ha levelezési címe változott, kérjük, haladéktalanul jelezze ezt bankunk részére!
 • Ha a megküldött elszámolásnál bővebb információra van szüksége, akkor azt az elszámoló levélben leírtak szerint letöltheti honlapunkról vagy kérheti a banktól.
 • Amennyiben az elszámolással nem ért egyet, akkor az elszámolás átvételétől számított 30 nap áll rendelkezésére, hogy írásban panaszt tegyen.
 • Ha úgy gondolja, hogy el kellett volna számolnunk, azonban elszámolást nem kapott, az elszámolás elmulasztása miatti panaszát az elszámolás valamennyi érintett fogyasztó számára történt megküldéséről szóló banki közzététel dátumától számított 60 naptári napon belül terjesztheti elő bankunknál.

  A felülvizsgálat, jogorvoslat menetéről ide kattintva tudhat meg többet.

 

2015. augusztustól az elszámoló levél kézhezvételét követően

Forint hitelek részletes elszámolásának lekérdezése a honlapon

A tértivevényes levélben megküldött azonosító segítségével honlapunkon lekérdezheti forint hitele részletes elszámolását, mely tartalmazza az elszámolás teljes körű levezetését, ezzel is bizonyítva számszaki helyességét.

2015. november 30-ig

Elszámoló levél a rögzített árfolyamon végtörlesztett ügyfelek számára

Elszámoló levél kiküldése a rögzített árfolyamon végtörlesztett (1996. évi CXII. tv. 200/B. §-ban foglaltak szerint) ügyletek esetén, amennyiben az ügyfél kérelmezte az elszámolást.

 • Ha a megküldött elszámolásnál bővebb információra van szüksége, akkor azt az elszámoló levélben leírtak szerint letöltheti honlapunkról vagy kérheti a banktól.
 • Amennyiben az elszámolással nem ért egyet, akkor az elszámolás átvételétől számított 30 nap áll rendelkezésére, hogy írásban panaszt tegyen. A felülvizsgálat, jogorvoslat menetéről ide kattintva tudhat meg többet.

Kérdése van?

Hívjon minket a plusz(+36-1)-3666 205 számon elérhető elszámolási hitel vonalon!

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.