AutoWallis részvényjegyzés

Több mint kétszeres túljegyzéssel zárult az AutoWallis részvényjegyzése

Publikálva: 2021. november 11. global markets

Minden várakozást felülmúló sikerrel zárult 2021. november 9-én az AutoWallis nyilvános részvénykibocsátása. Az előzetes 6-8 milliárd forintos tervhez képest több mint 17 milliárd forint összegű részvényjegyzési igényt adtak le lakossági és intézményi befektetők a meghirdetett 107-122 forintos ársávban. Az ársáv felső harmadában található 117 forintos kibocsátási áron jutnak a magyar tőzsde autós vállalatának részvényeihez a lakossági és intézményi befektetők egyaránt. Az AutoWallis a túljegyzés mértéke alapján a maximum 8 milliárdosra tervezett jegyzés felső korlátját 10 milliárd forintra emelte a túljegyzés részbeni elfogadása érdekében. A lakossági jegyzők, a részükre történt átcsoportosítás alapján 2,5, míg az intézményi befektetők 7,5 milliárd forint összegben jutnak új kibocsátású részvényekhez, de ezen árszinten így is jelentős kielégítetlen kereslet maradt a jegyzők körében. Mivel a kialakult végleges ár a 122 forintos maximális árnál alacsonyabb, ezért a különbözet a lakossági befektetők részére visszatérítésre kerül a forgalmazónál vezetett fizetési számlára.A kibocsátás jelentőségét mutatja, hogy több mint 10 éve nem volt ilyen méretű lakossági részvényjegyzés a Budapesti Értéktőzsdén.

Az AutoWallis eredetileg 6-8 milliárd forint közötti összegben tervezett forrást bevonni a lakossági és az intézményi befektetőktől. Végül azonban az eredetileg tervezett összeg kétszeresét meghaladó, több mint 17 milliárd forint összegű jegyzési ajánlat érkezett a meghirdetett 107-122 forintos ársávban.

A lakossági jegyzés hatalmas érdeklődés mellett három nap után lezárult

A 2021. október 25-én indult jegyzésben a lakosság számára az AutoWallis eredetileg maximum 1,5 milliárd forint kibocsátási értékű részvényt ajánlott fel. Ehhez képest a 16 naposra tervezett jegyzési időszak első három napja alatt ennek majdnem kétszeresét elérő, 2,8 milliárd forintot meghaladó összegű igényt adtak le a lakossági befektetők a 122 forintos maximális áron. Így a lakossági jegyzés a tervezettnél hamarabb, október 28-án lezárásra került, további túljegyzésre nem volt lehetőség.

Az intézményi jegyzés is jelentős túljegyzés mellett zárult most kedden

Az intézményi befektetők a számukra 2021. november 2-án megnyílt jegyzési időszakban összesen több, mint 132 millió darab részvényjegyzési igényt adtak le. Ez több mint kétszeresen meghaladja a számukra allokált mennyiséget. Az AutoWallis fő tulajdonosa, az egy éves lock-up vállalást tett Wallis Asset Management Zrt. előzetes nyilatkozatának megfelelően árelfogadóként vett részt a jegyzésben, biztosítva ezzel többségi tulajdonának megtartását.

A lakosság számra a maximális összeg került átcsoportosításra

Az AutoWallis és a OTP Bank közös döntése szerint a Tájékoztató alapján lehetséges keretek teljes kihasználásával maximalizálták a lakosságnak allokált részvények számát és a túljegyzési lehetőséget is teljes mértékben rendelkezésre bocsátották a minél szélesebb befektetői kör kielégítése érdekében.

A részvények kibocsátási ára egységesen 117 forint

A beérkezett intézményi jegyzési ajánlatok alapján a részvények kibocsátási ára minden befektető számára egységesen 117 forintban, az ársáv felső harmadában került meghatározásra. A kibocsátási ár kialakítására a könyvépítés során 4 milliárd forint feletti ajánlattal résztvevő független piaci intézményi befektetők jegyzései alapján került sor.

A maximum 8 milliárdosra tervezett jegyzés végleges összege az érdeklődés mértéke alapján 25 százalékkal 10 milliárd forintra lett megemelve. Ebből a lakosság 2,5, az intézményi befektetők 7,5 milliárd forint összegben jutnak részvényekhez. A megemelt kibocsátási összeg ellenére sem került kielégítésre a jegyzés során tapasztalt teljes kereslet.

Az új részvények bevezetése november végén várható

Az új részvények BÉT-re történő bevezetéséről a kibocsátó intézkedett, az várhatóan 2021. november 24-ig megtörténik.

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója a jegyzés eredményét értékelve elmondta, hogy az minden várakozást felülmúl, és azt bizonyítja, hogy a Csoport 2019-es tőzsdei megjelenése óta felmutatott növekedést a befektetők elismerik, és a vállalat által meghirdetett növekedési stratégiát hitelesnek, támogatandónak ítélik.

Székely Gábor, az AutoWallis befektetési igazgatója kifejtette, hogy a 117 forintos kibocsátási áron 8 intézményi befektető jutott részvényekhez, míg a lakossági részvényjegyzők száma meghaladta az 1.200-at (jelenleg közel 3.000 részvényese van a vállalatnak).

„Az, hogy több, mint kétszeresen túljegyezték az intézményi könyvet mutatja, hogy nagyon jelentős a professzionális befektetői kör kereslete az olyan story-k iránt, mint amilyen az AutoWallis. A 117 forintos kibocsátási ár pedig visszaigazolás számunkra arról, hogy árazási stratégiánk helyes volt, jól határoztuk meg a kibocsátási ársávot” – mondta el Kazár András, az OTP Bank tőkepiaci kibocsátási területének vezetője.


Tájékoztatás

Jelen közzététel a 1129/2017/EU rendelet alapján reklámnak minősül. A közzététel célja, hogy valamennyi befektető hozzáférjen ugyanazon szabályozott információkhoz és így az AutoWallis Nyrt. (Társaság) teljes körű transzparenciát biztosítson, illetve teljes mértékben megfeleljen a 1129/2017/EU rendelet, az 596/2014/EU rendelet, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) alapján fennálló tőkepiaci előírásoknak. A jelen közzétételben foglalt információkkal kapcsolatban a Társaság a 1129/2017/EU rendelet alapján értékpapír kibocsátásával kapcsolatos, az MNB által jóváhagyott tájékoztatót tett közzé, amely elérhető a bet.hu honlapján , az MNB közzétételi honlapján , illetve a Társaság honlapján és az OTP Bank, mint kizárólagos forgamazó honlapján . A tájékoztató MNB általi jóváhagyása nem jelenti a felajánlott értékpapírok jóváhagyását. Jelen dokumentum kizárólag tájékoztatási célt szolgál és a figyelem felkeltésére irányul. A részvényjegyzéssel kapcsolatos részletes információkról, feltételekről befektetési döntése meghozatala előtt kérjük, hogy alaposan tájékozódjon a részvény nyilvános forgalomba hozatalához készített kibocsátási tájékoztatóból. Kérjük, hogy óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, mérlegelje a befektetés kockázatáta felmerülő díjakat és költségeket, az esetleges veszteség bekövetkezésének lehetőségét, valamint tájékozódjon a termékkel, befektetéssel kapcsolatos adójogszabályokról is. A konkrét egyedi döntések, illetve befektetések kockázatát az ügyfél viseli, az OTP Bank Nyrt-t nem terheli felelősség a befektetési döntések eredményességéért, az ügyfél által kitűzött cél eléréséért.Jelen dokumentumban szereplő információk nem minősülnek sem befektetési tanácsnak, sem pedig az ügylet végrehajtására vonatkozó ajánlatnak, javaslatnak vagy felhívásnak. A potenciális befektetők egyéni körülményeit a jelen dokumentumban olvasható információk nem veszik figyelembe, így   a jelen tájékoztatás nem jelent megfelelő alapot a befektetési döntése kizárólagos meghozatalához. A pénz- és tőkepiaci helyzet változásait, az árfolyamok mozgását, a befektetések és azok hozamainak alakulását több tényező együttes hatása befolyásolja, melyek között jelentős tényező a befektetői várakozások alakulása is. Minden befektetés bizonyos kockázatokkal jár, amelyek kihathatnak a befektetési döntés eredményességére és a befektető esetleg nem olyan összeghez jut a befektetéséből, melyet befektetési célként elvárt, vagy amennyit befektetett, így akár az is előfordulhat, hogy a befektetett tőke csökken. A részvények árfolyama folyamatosan változik, az azonnali értékesítésre az aktuális árfolyamon kerülhet sor, mely akár árfolyamveszteséggel is járhat. Az egyes termékek, szolgáltatások esetében, kérjük, értékelje azok adóügyi elszámolásra vonatkozó következményeit, egyéb adóügyi következményeit is, figyelemmel arra, hogy ezek pontosan csak a hatályos adójogszabályok és az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhetőek meg, és ezen körülmények a jövőben változhatnak.

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

  • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
  • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
  • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.