Törzstőke/alapító vagyon elhelyezéséhez, vállalkozói bankszámla nyitásához vagy a bankszámla változtatáshoz kapcsolódóan tud benyújtani az OTP Bank felé elektronikus dokumentumokat.

Hogyan működik?

 1. E-cégdokumentumok előkészítése

  A honlapon a bankszámla ügyintézéshez kapcsolódóan a következő típusú dokumentumokat töltheti fel :

  • e-Szigno aláírás hitelesítő programmal készített .es3 és .et3 kiterjesztésű elektronikus okiratokat, dokumentumokat, vagy
  • a dokumentumot kiállító nyilvántartó szervezet által aláírt .pdf

  Az ügylettípusonként eltérő, minimálisan meghatározott dokumentumok köréről a Gyakran feltett kérdések között tájékozódhat.

 2. Feltöltés

  A feltöltés során automatikus ellenőrzés történik az elektronikus aláírás formátumára, illetve annak sértetlenségére.

  Az azonos ügylethez kapcsolódó dokumentumok feltöltése a honlapon egyszerre, vagy akár több alkalommal is lehetséges, utóbbi esetben az első feltöltéskor kapott azonosító szám megadásával lehet összekapcsolni a később feltöltött dokumentumokat.

 3. Bankfióki ügyintézés

  A sikeres feltöltést követően megjelenített, illetve e-mailben is megküldött azonosító szám birtokában keresheti fel érdemi ügyintézés céljából

  • új ügyfél esetén a választása szerinti valamely vállalkozói számlavezető bankfiókot,
  • már meglévő ügyfeleink esetében a bankszámlát vezető bankfiókot,

  ahol munkatársaink a vállalkozást képviselő(k) személyes megjelenését, valamint a jogosultság(ok) és a feltöltött elektronikus dokumentumok ellenőrzését követően kezdik meg a szükséges ügyintézést.
   

  Dokumentum feltöltése

Gyakran feltett kérdések

Milyen dokumentumokat szükséges feltölteni, elküldeni?

 • Létesítő okirat vagy a szerződésminta alapján készült létesítő okirat,
 • hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta.
Újonnan alapított cég
 • Létesítő okirat vagy a szerződésminta alapján készült létesítő okirat vagy a fióktelepet létesítő (képviselőjét kijelölő) határozat és annak hiteles fordítása vagy a képviseletet létesítő (képviselőjét kijelölő) határozat és annak hiteles fordítása
 • hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta,
 • tanúsítvány vagy 30 napnál nem régebbi bejegyző végzés.
Már működő, 30 napnál régebben bejegyzett, de bankunknál számlával még nem rendelkező cég
 • Létesítő okirat vagy a szerződésminta alapján készült létesítő okirat vagy a fióktelepet létesítő (képviselőjét kijelölő) határozat és annak hiteles fordítása vagy a képviseletet létesítő (képviselőjét kijelölő) határozat és annak hiteles fordítása
 • hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta,
 • 30 napnál nem régebbi elektronikusan aláírt cégkivonat (e-hiteles cégkivonat).
Bankunknál új ügyfélként jelentkező cég adatainak változása esetén
 • A létesítő okirat – változásokkal egybefoglalt – hatályosított szövege vagy a szerződésminta alapján készült létesítő okirat,
 • hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta (személy, személyes adat, vagy cégnév változása esetén),
 • a kérelem formanyomtatványa, valamint az Informatikai vizsgálat eredménye (digitális tértivevény), vagy 30 napnál nem régebbi bejegyző végzés.
 • hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta (személy, személyes adat, vagy cégnév változása esetén)..
 • A létesítő okirat – változásokkal egybefoglalt – hatályosított szövege vagy a szerződésminta alapján készült létesítő okirat,
 • a kérelem formanyomtatványa, valamint az Informatikai vizsgálat eredménye (digitális tértivevény), vagy 30 napnál nem régebbi bejegyző végzés.

A hatályos jogszabályi előírásokra figyelemmel e-hiteles cégkivonatként csak az alábbi elektronikus dokumentum fogadható el:

 • cégbírósági nyilvántartásból elektronikus úton lekért, minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott, 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy
 • özjegyző által lekért, 30 napnál nem régebbi cégkivonat a közjegyző által minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva.

Dokumentum feltöltés a honlapon

Az elektronikus okiratok honlapon történő feltöltését, illetve indokolt esetben e-mailen való elküldését követően szükséges a kiválasztott, illetve a meglévő bankszámlavezető fiókot felkeresni az érdemi ügyintézés érdekében.

Bárki feltöltheti, aki rendelkezik az ügylettípusnak megfelelő, elektronikus aláírással ellátott okiratokkal, legyen akár a vállalkozás jogi képviselője, akár a vállalkozás tulajdonosa, képviselője vagy ügyintézője.

 • Ügylet típusa: jelenleg, a vállalkozói bankszámlanyitáshoz, illetve bankszámla változtatáshoz, valamint a a törzstőke/alapító vagyon elhelyezéséhez (mint választható ügylettípusokhoz) kapcsolódóan lehet elektronikusan benyújtani a szükséges dokumentumokat.
 • Cég, szervezet neve.
 • Cégjegyzékszám
  • Vállalkozói bankszámla nyitáskor és bankszámla változtatáskor kötelező,
  • Törzstőke/alapítói vagyon elhelyezése miatti számlanyitáskor nem kell megadni.
 • Kezdeményező / feltöltést végző e-mail címe (amely címre a feltöltés sikerességéről szóló üzenet és az azonosító szám kerül megküldésre.
 • Korábbi feltöltéskor kapott azonosító: ha egy korábban feltöltött e-aktához kíván újabb dokumentumo(ka)t feltölteni, annak feltöltésekor kapott azonosító.

Nem kötelező egyszerre feltölteni az összes dokumentumot. A következő belépés alkalmával az első feltöltéskor kapott azonosító beírásával lehet csatolni további dokumentumokat a már feltöltött elektronikus dokumentumhoz.

A teljes e-aktát fel kell tölteni az elektronikus aláírással együtt.

Elegendő a különböző ügylettípusoknál meghatározott okiratok feltöltése egyenként, az elektronikus aláírással együtt.

Az első feltöltéskor kapott azonosító számra hivatkozással csatolja a további elektronikus okirato(ka)t.

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.