OBA biztosított bankbetét

Vállalkozói devizaszámla kamatok

Bruttó kamat (évi) - 2019/04/18

Devizanem Tartomány Látra szóló 1 hét 1 hó 2 hó 3 hó 6 hó 9 hó 12 hó
                   
EUR  0,00000 
EUR  EUR 3000 - 10000 EUR  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
EUR  EUR 10000 - 50000 EUR  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
EUR  EUR 50000 - 100000 EUR  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
EUR  EUR 100000 -   0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
                   
USD  0,00000 
USD  EUR 10000 - 50000 EUR  2,11850  2,19238  2,24863  2,29650  2,33863  2,33863  2,46688 
USD  EUR 50000 - 100000 EUR  2,13100  2,20488  2,26113  2,30900  2,35113  2,35113  2,47938 
USD  EUR 100000 -   2,14350  2,21738  2,27363  2,32150  2,36363  2,36363  2,49188 
USD  USD 3500 - 10000 EUR  2,10600  2,17988  2,23613  2,28400  2,32613  2,32613  2,45438 
                   
CHF  0,00000 
CHF  CHF 4500 - 10000 EUR  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
CHF  EUR 10000 - 50000 EUR  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
CHF  EUR 50000 - 100000 EUR  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
CHF  EUR 100000 -   0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
                   
GBP  0,00000 
GBP  EUR 10000 - 50000 EUR  0,27363  0,31375  0,35313  0,40650  0,52850  0,52850  0,68138 
GBP  EUR 50000 - 100000 EUR  0,32363  0,36375  0,40313  0,45650  0,57850  0,57850  0,73138 
GBP  EUR 100000 -   0,37363  0,41375  0,45313  0,50650  0,62850  0,62850  0,78138 
GBP  GBP 2000 - 10000 EUR  0,22363  0,26375  0,30313  0,35650  0,47850  0,47850  0,63138 
                   
CAD  0,00000 
CAD  CAD 5000 - 10000 EUR  1,26250  1,24250  1,29250  1,29250  1,38250  1,43250  1,54250 
CAD  EUR 10000 - 50000 EUR  1,27500  1,25500  1,30500  1,30500  1,39500  1,44500  1,55500 
CAD  EUR 50000 - 100000 EUR  1,28750  1,26750  1,31750  1,31750  1,40750  1,45750  1,56750 
CAD  EUR 100000 -   1,30000  1,28000  1,33000  1,33000  1,42000  1,47000  1,58000 
                   
SEK  0,00000 
SEK  EUR 10000 - 50000 EUR  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
SEK  EUR 50000 - 100000 EUR  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
SEK  EUR 100000 -   0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
SEK  SEK 25000 - 10000 EUR  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 

(1) A látra szóló kamat jóváírása az év utolsó munkanapján a számla devizanemében esedékes. Egyéb devizanemek esetén az OTP Bank nem fizet kamatot a látra szóló számlaegyenleg után. Az OTP Bank 2016. március 1-töl minden devizanem tekintetében a természetes személy vállalkozói ügyfelek esetén 0,01 % kamatot fizet a látra szóló számlaegyenleg után. Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a 2017. április 1. után megnyitásra kerülö EUR számlák esetében a látra szóló számlaegyenleg után sávos kamat felszámítására kerül sor. A sávos kamat éves mértéke 0-100000,00 EUR között 0,00%, 100000,01 EUR öszegtöl mínusz 0,40 % (mely visszavonásig terjedö akció keretében 0,00% mértékü). Sávos kamatozás esetén a nap végi számlaegyenleg egyes sávokba esö részösszegeire az adott sávokra meghatározott kamatlábak szerinti kamatösszeg kerül kiszámításra. A Hirdetmény módosítását a 2017. április 1. után megnyitásra kerülö EUR számlák esetén alkalmazásra kerülö sávos kamat bevezetése indokolja.

(4) A leköthetö minimális deviza betétösszeg a devizaszámla devizanemében, egyéb lekötési összeghatár (az elhelyezés napján érvényes OTP középárfolyamon) EUR-ban kerül meghatározásra. (5) A lekötött betét fix kamatozású, mely lehet egyszeri lekötés, folyamatos, vagy folyamatosan tökésedö. A deviza lekötött betétek meghirdetett kamatmértékei heti gyakorisággal kerülnek aktualizálásra. (6) Egyéb devizanemek esetében nem kerül sor lekötött betéti kamat meghirdetésére. (7) A betét feltörése, ill. felmondása esetén a betét teljes összege megszüntetésre kerül. A lekötés feltörésének minösül a lekötési idön belüli konverzió is. Feltörési kamatláb: 0 % (8) A társasházak, valamint a Magyarországon gazdasági tevékenység folytatására nyilvántartásba vett egyéb természetes személy vállalkozói ügyfelek (pl.: östermelök), illetve azon belföldi egyéni vállalkozók és egyéb önálló vállalkozók (ügyvéd, közjegyzö, bírósági végrehajtó, magán állatorvos, szabadalmi ügyvivö), akik tevékenységüket szüneteltetik - a szüneteltetés OTP Bank Nyrt-hez történö bejelentésének ideje alatt - lekötött forint és devizabetéteinek kamatát a mindenkori jogszabályoknak megfelelö mértékü személyi jövedelemadó terheli. A kamatadó mértéke 2016. január 1-jétöl 15%. Az OTP Bank Nyrt. a kamat jóváírásakor/tökésítésekor állapítja meg és vonja le a kamatadót. (9) A lekötött betéti kamat jóváírása a betét lejáratának napján a számla devizanemében esedékes.(10) EUR, CHF és SEK devizanemben új betétlekötési megbízást az OTP Bank Nyrt. 2017. március 10-töl kizárólag egyedi megállapodás alapján fogad el. 2017. március 10.-e elött már elindított, folyamatos vagy folyamatosan tökésedö EUR, CHF és SEK lekötött betétekre továbbra is jelen Hirdetmény szerinti mindenkori kamat érvényes.

 

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

  • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
  • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
  • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az informacio@otpbank.hu e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.