Vállalkozói devizaszámla kamatok

Bruttó kamat (évi) - 2017/03/29

Devizanem Tartomány Látra szóló 1 hét 1 hó 2 hó 3 hó 6 hó 9 hó 12 hó
                   
EUR  0,00000 
EUR  EUR 3000 - 10000 EUR  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
EUR  EUR 10000 - 50000 EUR  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
EUR  EUR 50000 - 100000 EUR  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
EUR  EUR 100000 -   0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
                   
USD  0,00000 
USD  EUR 10000 - 50000 EUR  0,64889  0,68667  0,72500  0,85789  1,13294  1,13294  1,50872 
USD  EUR 50000 - 100000 EUR  0,66139  0,69917  0,73750  0,87039  1,14544  1,14544  1,52122 
USD  EUR 100000 -   0,67389  0,71167  0,75000  0,88289  1,15794  1,15794  1,53372 
USD  USD 3500 - 10000 EUR  0,63639  0,67417  0,71250  0,84539  1,12044  1,12044  1,49622 
                   
CHF  0,00000 
CHF  CHF 4500 - 10000 EUR  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
CHF  EUR 10000 - 50000 EUR  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
CHF  EUR 50000 - 100000 EUR  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
CHF  EUR 100000 -   0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
                   
GBP  0,00000 
GBP  EUR 10000 - 50000 EUR  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,07956  0,07956  0,31850 
GBP  EUR 50000 - 100000 EUR  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,12956  0,12956  0,36850 
GBP  EUR 100000 -   0,00000  0,00000  0,00000  0,02288  0,17956  0,17956  0,41850 
GBP  GBP 2000 - 10000 EUR  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,02956  0,02956  0,26850 
                   
CAD  0,00000 
CAD  CAD 5000 - 10000 EUR  0,00000  0,45250  0,37250  0,35250  0,46250  0,55250  0,65250 
CAD  EUR 10000 - 50000 EUR  0,00000  0,46500  0,38500  0,36500  0,47500  0,56500  0,66500 
CAD  EUR 50000 - 100000 EUR  0,00000  0,47750  0,39750  0,37750  0,48750  0,57750  0,67750 
CAD  EUR 100000 -   0,00000  0,49000  0,41000  0,39000  0,50000  0,59000  0,69000 
                   
SEK  0,00000 
SEK  EUR 10000 - 50000 EUR  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
SEK  EUR 50000 - 100000 EUR  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
SEK  EUR 100000 -   0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
SEK  SEK 25000 - 10000 EUR  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 

(1) A látra szóló kamat jóváírása az év utolsó munkanapján a számla devizanemében esedékes. Egyéb devizanemek esetén az OTP Bank nem fizet kamatot a látra szóló állomány után. Tájékoztatjuk, hogy az OTP Bank 2016. március 1-töl minden devizanem tekintetében a természetes személy vállalkozói ügyfelek esetén 0,01 %, egyéb nem lakossági ügyfelek esetén 0 % kamatot fizet a látra szóló állomány után.

(4) A leköthetö minimális deviza betétösszeg a devizaszámla devizanemében, egyéb lekötési összeghatár (az elhelyezés napján érvényes OTP középárfolyamon) EUR-ban kerül meghatározásra. (5) A lekötött betét fix kamatozású, mely lehet egyszeri lekötés, folyamatos, vagy folyamatosan tökésedö. A deviza lekötött betétek meghirdetett kamatmértékei heti gyakorisággal kerülnek aktualizálásra. (6) Egyéb devizanemek esetében nem kerül sor lekötött betéti kamat meghirdetésére. (7) A betét feltörése, ill. felmondása esetén a betét teljes összege megszüntetésre kerül. A lekötés feltörésének minösül a lekötési idön belüli konverzió is. Feltörési kamatláb: 0 % (8) A 2006. évi LXI. számú törvény értelmében a társasházaknak a betétek kamata után 15 %-os kamatadót kell fizetni. Az itt feltüntetett kamatok bruttó kamatok, a társasházak esetében a 15 % kamatadó levonásra kerül. (9) A lekötött betéti kamat jóváírása a betét lejáratának napján a számla devizanemében esedékes. (10) EUR, CHF és SEK devizanemben új betétlekötési megbízást az OTP Bank Nyrt. 2017. március 10-töl kizárólag egyedi megállapodás alapján fogad el. 2017. március 10.-e elött már elindított, folyamatos vagy folyamatosan tökésedö EUR, CHF és SEK lekötött betétekre továbbra is jelen Hirdetmény szerinti mindenkori kamat érvényes. A Hirdetmény módosítását a lekötött betéti termékek EUR, CHF és SEK devizanemben történö értékesítésének felfüggesztése indokolja.