OBA biztosított bankbetét

Vállalkozói devizaszámla kamatok

Bruttó kamat (évi) - 2018/10/19

Devizanem Tartomány Látra szóló 1 hét 1 hó 2 hó 3 hó 6 hó 9 hó 12 hó
                   
EUR  0,00000 
EUR  EUR 3000 - 10000 EUR  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
EUR  EUR 10000 - 50000 EUR  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
EUR  EUR 50000 - 100000 EUR  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
EUR  EUR 100000 -   0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
                   
USD  0,00000 
USD  EUR 10000 - 50000 EUR  1,91819  1,98463  2,05338  2,17400  2,39913  2,39913  2,70556 
USD  EUR 50000 - 100000 EUR  1,93069  1,99713  2,06588  2,18650  2,41163  2,41163  2,71806 
USD  EUR 100000 -   1,94319  2,00963  2,07838  2,19900  2,42413  2,42413  2,73056 
USD  USD 3500 - 10000 EUR  1,90569  1,97213  2,04088  2,16150  2,38663  2,38663  2,69306 
                   
CHF  0,00000 
CHF  CHF 4500 - 10000 EUR  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
CHF  EUR 10000 - 50000 EUR  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
CHF  EUR 50000 - 100000 EUR  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
CHF  EUR 100000 -   0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
                   
GBP  0,00000 
GBP  EUR 10000 - 50000 EUR  0,28725  0,30500  0,32888  0,38381  0,48450  0,48450  0,65525 
GBP  EUR 50000 - 100000 EUR  0,33725  0,35500  0,37888  0,43381  0,53450  0,53450  0,70525 
GBP  EUR 100000 -   0,38725  0,40500  0,42888  0,48381  0,58450  0,58450  0,75525 
GBP  GBP 2000 - 10000 EUR  0,23725  0,25500  0,27888  0,33381  0,43450  0,43450  0,60525 
                   
CAD  0,00000 
CAD  CAD 5000 - 10000 EUR  0,86250  1,16250  1,23250  1,57250  1,66250  1,66250  1,97250 
CAD  EUR 10000 - 50000 EUR  0,87500  1,17500  1,24500  1,58500  1,67500  1,67500  1,98500 
CAD  EUR 50000 - 100000 EUR  0,88750  1,18750  1,25750  1,59750  1,68750  1,68750  1,99750 
CAD  EUR 100000 -   0,90000  1,20000  1,27000  1,61000  1,70000  1,70000  2,01000 
                   
SEK  0,00000 
SEK  EUR 10000 - 50000 EUR  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
SEK  EUR 50000 - 100000 EUR  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
SEK  EUR 100000 -   0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
SEK  SEK 25000 - 10000 EUR  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 

(1) A látra szóló kamat jóváírása az év utolsó munkanapján a számla devizanemében esedékes. Egyéb devizanemek esetén az OTP Bank nem fizet kamatot a látra szóló számlaegyenleg után. Az OTP Bank 2016. március 1-töl minden devizanem tekintetében a természetes személy vállalkozói ügyfelek esetén 0,01 % kamatot fizet a látra szóló számlaegyenleg után. Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a 2017. április 1. után megnyitásra kerülö EUR számlák esetében a látra szóló számlaegyenleg után sávos kamat felszámítására kerül sor. A sávos kamat éves mértéke 0-100000,00 EUR között 0,00%, 100000,01 EUR öszegtöl mínusz 0,40 % (mely visszavonásig terjedö akció keretében 0,00% mértékü). Sávos kamatozás esetén a nap végi számlaegyenleg egyes sávokba esö részösszegeire az adott sávokra meghatározott kamatlábak szerinti kamatösszeg kerül kiszámításra. A Hirdetmény módosítását a 2017. április 1. után megnyitásra kerülö EUR számlák esetén alkalmazásra kerülö sávos kamat bevezetése indokolja.

(4) A leköthetö minimális deviza betétösszeg a devizaszámla devizanemében, egyéb lekötési összeghatár (az elhelyezés napján érvényes OTP középárfolyamon) EUR-ban kerül meghatározásra. (5) A lekötött betét fix kamatozású, mely lehet egyszeri lekötés, folyamatos, vagy folyamatosan tökésedö. A deviza lekötött betétek meghirdetett kamatmértékei heti gyakorisággal kerülnek aktualizálásra. (6) Egyéb devizanemek esetében nem kerül sor lekötött betéti kamat meghirdetésére. (7) A betét feltörése, ill. felmondása esetén a betét teljes összege megszüntetésre kerül. A lekötés feltörésének minösül a lekötési idön belüli konverzió is. Feltörési kamatláb: 0 % (8) A társasházak, valamint a Magyarországon gazdasági tevékenység folytatására nyilvántartásba vett egyéb természetes személy vállalkozói ügyfelek (pl.: östermelök), illetve azon belföldi egyéni vállalkozók és egyéb önálló vállalkozók (ügyvéd, közjegyzö, bírósági végrehajtó, magán állatorvos, szabadalmi ügyvivö), akik tevékenységüket szüneteltetik - a szüneteltetés OTP Bank Nyrt-hez történö bejelentésének ideje alatt - lekötött forint és devizabetéteinek kamatát a mindenkori jogszabályoknak megfelelö mértékü személyi jövedelemadó terheli. A kamatadó mértéke 2016. január 1-jétöl 15%. Az OTP Bank Nyrt. a kamat jóváírásakor/tökésítésekor állapítja meg és vonja le a kamatadót. (9) A lekötött betéti kamat jóváírása a betét lejáratának napján a számla devizanemében esedékes.(10) EUR, CHF és SEK devizanemben új betétlekötési megbízást az OTP Bank Nyrt. 2017. március 10-töl kizárólag egyedi megállapodás alapján fogad el. 2017. március 10.-e elött már elindított, folyamatos vagy folyamatosan tökésedö EUR, CHF és SEK lekötött betétekre továbbra is jelen Hirdetmény szerinti mindenkori kamat érvényes.

 

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

  • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
  • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
  • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az informacio@otpbank.hu e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.