Közlemények

 

December

2013.12.18. OTP Reál Globális IV. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap tekintetében a Tájékoztató és Kezelési szabályzat módosításáról

Részletek
Tájékoztató és Kezelési szabályzat
2013.12.16. OTP Reál Globális II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap tekintetében a könyvvizsgálatért felelős személy személyében bekövetkezett változásról.

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1012 Budapest, Pálya utca 4-6. cégjegyzékszáma: 01-10-044185) mint az OTP Reál Globális II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Alapkezelője a befektetési alapkezelőkről és kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény 52. § (3) és (4) bekezdésére és kapcsolódó szakaszaira hivatkozással tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az OTP Reál Globális II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztató és kezelési szabályzat megnevezésű dokumentum a könyvvizsgálatért felelős személy személyében bekövetkezett változásra tekintettel az alábbi pontokon módosult:

Tájékoztató 9. pont ötödik bekezdés
Kezelési szabályzat 54. pont.

A módosított kezelési szabályzat a jelen közzététellel egyidőben közzétételre került a Tájékoztató és kezelési szabályzat dokumentumban meghatározott közzétételi helyeken.
2013.12.09. OTP Reál II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap megszűnési jelentése

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1012 Budapest, Pálya utca 4-6. cégjegyzékszáma: 01-10-044185) mint az OTP Reál II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap („Alap”) Alapkezelője a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény (a továbbiakban Batv.) 58. § (1) és 59. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségére tekintettel a jelen hirdetményben tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket: Az Alap megszűnési jelentése elkészült, a jelen hirdetmény közzétételével egyidejűleg a Batv. 58. § (1) bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Bankhoz benyújtásra került.

A megszűnési jelentés a Forgalmazó fiókjaiban, az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (Jelentések, Tájékoztatók, Szabályzatok menüpontban), a Magyar Nemzeti Bank által működtetett hivatalos közzétételi honlapon továbbá a BÉT honlapján elérhető.

A Befektetők részére a történő kifizetés - figyelembe véve a 2013. december hó 2. napján megtörtént hozamfizetést – az alábbiak szerint történik:
Az egyes értékesített eszközök befolyt ellenértéke 1.650.548.553
A befektetők között felosztható tőke 1.783.080.000
Az egy befektetési jegyre kifizethető összeg 10.800,-Ft
A garantált 8% hozam kifizetés időpontja 2013. december 02.
A fennmaradó hozam és tőke kifizetésének kezdő napja: 2013. december 12.
A kifizetés utolsó napja 2013. december 17.
2013.12.02. Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1012 Budapest, Pálya utca 4-6. cégjegyzékszáma: 01-10-044185) mint az OTP Reál II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap („Alap”) Alapkezelője a jelen hirdetményben tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket az alábbiakról: Az Alap futamideje a kezelési szabályzat 8.1. pontjában meghatározottak szerint 2013. december 2. napjáig tartott.

A Kezelési szabályzat 8.2. pontja alapján az Alap futamidejének lejártakor – azaz 2013. december 2. napján – külön határozat nélkül elindul a megszűnési eljárás, mert az Alap határozott futamidejű.

Az Alap megszűnési eljárását az Alapkezelő a Kezelési szabályzat 8.2. pontja szerinti ütemezésben, a Batv. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével végzi el és teljesíti az ahhoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségeit.

Az Alap a befektetők részére 2013. december hó 2. napján hozamfizetési kötelezettséget – a fizetési ígéret részét képező fix 8%-os hozam kifizetését– teljesítette.

A befektetőket megillető további kifizetések összegéről, a kifizetés esedékességéről az Alapkezelő 2013. december hó 11. napján közzéteendő közleményében tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

Az Alapkezelő tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a megszűnési eljárást a Kezelési szabályzat és a Batv. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően folytatja le, a megszűnési jelentést annak megfelelően teszi közzé. Az Alapkezelő felhívja a Tisztelt befektetők figyelmét, hogy a megszűnéssel kapcsolatos valamennyi kifizetés tekintetében a hatályos jogszabályokban illetve a Kezelési szabályzatban meghatározott adózásra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

 

November

2013.11.22. Értesítjük tisztelt befektetőinket, hogy az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa 2013. november 08-án kelt KE-III-803/2013. sz. határozatával 2013. november 15. napján az OTP Reál Globális IV. Alapot nyilvántartásba vette. Az Alap induló tőkéje 1.130.610.000 forint.

Az árazási környezetnek köszönhetően a hozamfizetés szempontjából is fontossággal bíró participációs érték (Tájékoztató és Kezelési Szabályzat /Tájékoztató 2.1.) az OTP Reál Globális IV. Alap esetében 50 százalékban került meghatározásra. Ez annyit jelent, hogy Ön a mögöttes index futamidő alatti teljesítményéből úgy részesedhet, hogy hozamfizetéskor az Alap Kezelési Szabályzatában bemutatott hozamszámítási módszerrel képzett hozamösszeg 50 százalékához juthat hozzá a Kezelési Szabályzatban foglalt korlátok figyelembe vétele mellett. Természetesen, függetlenül a mögöttes index teljesítményétől, lejáratkor a jegyzéskor befizetett összeg, illetve a biztosított minimális hozam mindenképpen kifizetésre kerül.

Felhívjuk tisztelt befektetőink figyelmét, hogy az OTP Reál Globális IV. Alap futamidő alatti aktuális napi nettó eszközértékét és az egy jegyre jutó nettó eszközértékét figyelemmel kísérhetik az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. honlapján, a www.otpingatlanalap.hu internet címen, valamint a tőzsdei bevezetést követően a Tőzsde honlapján, a www.bet.hu internet címen.

Tájékoztató és Kezelési szabályzat
2013.11.11. 2013.11.12-én indul és 2014.01.10-ig tart az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. legújabb termékének, az OTP Reál Fókusz Alap befektetési jegyeinek jegyzése.

Az Alap, tőke- és hozamvédelmével, illetve a globális ingatlanpiac egyre növekvő teljesítményét kiaknázó mögöttes termékével az alacsonyabb kockázatot kedvelő, mégis kiemelkedő hozam lehetőségét kereső befektetők számára ajánlott. Az OTP Reál Fókusz Alap a védett tőkén felül, lejáratkor fix 4% hozamot fizet (EHM: 1,15%). A mögöttes termék kedvező teljesítménye esetén pedig 60% hozam (EHM: 14,62%) is elérhető. A részletekért, kérem, tekintse meg a nyilvános ajánlattételt, illetve az alap tájékoztatóját és kezelési szabályzatát.

Nyilvános ajánlattétel
Tájékoztató és Kezelési szabályzat

 

Október


 

Szeptember

2013.09.25. Értesítjük tisztelt befektetőinket, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2013. szeptember 13-án kelt KE-III-664/2013. sz. határozatával az OTP Reál Globális III. Alapot nyilvántartásba vette. Az Alap induló tőkéje 1.700.550.000 forint.

Az árazási környezetnek köszönhetően a hozamfizetés szempontjából is fontossággal bíró participációs érték (Tájékoztató és Kezelési Szabályzat /Tájékoztató 2.1.) az OTP Reál Globális III. Alap esetében 65 százalékban került meghatározásra, szemben a Kezelési Szabályzatban meghatározott minimum 50%-kal. Ez annyit jelent, hogy Ön a mögöttes index futamidő alatti teljesítményéből úgy részesedhet, hogy hozamfizetéskor az Alap Kezelési Szabályzatában bemutatott hozamszámítási módszerrel képzett hozamösszeg 65 százalékához juthat hozzá a Kezelési Szabályzatban foglalt korlátok figyelembe vétele mellett. Természetesen, függetlenül a mögöttes index teljesítményétől, lejáratkor a jegyzéskor befizetett összeg, illetve a biztosított minimális hozam mindenképpen kifizetésre kerül.


Felhívjuk tisztelt befektetőink figyelmét, hogy az OTP Reál Globális III. Alap futamidő alatti aktuális napi nettó eszközértékét és az egy jegyre jutó nettó eszközértékét figyelemmel kísérhetik az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. honlapján, a www.otpingatlanalap.hu internet címen, valamint a tőzsdei bevezetést követően a Tőzsde honlapján, a www.bet.hu internet címen.

Tájékoztató és kezelési szabályzat
2013.09.13. 2013.09.16-án indul és 2013.10.31-ig tart az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. legújabb termékének, az OTP Reál Globális IV. Alap befektetési jegyeinek jegyzése.

Az Alap, tőke- és hozamvédelmével, illetve a globális ingatlanpiac egyre növekvő teljesítményét kiaknázó mögöttes termékével az alacsonyabb kockázatot kedvelő, mégis kiemelkedő hozam lehetőségét kereső befektetők számára ajánlott. Az OTP Reál Globális IV. Alap a védett tőkén felül, lejáratkor fix 4% hozamot fizet (EHM: 1,11%). A mögöttes termék kedvező teljesítménye esetén pedig 60% hozam (EHM: 14,19%) is elérhető. A részletekért, kérem, tekintse meg a nyilvános ajánlattételt, illetve az alap tájékoztatóját és kezelési szabályzatát.

Nyilvános ajánlattétel
Tájékoztató és kezelési szabályzat
2013.09.03. Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy a pénzügyi eszközökre vonatkozó ügyletek végrehajtásánál alkalmazandó Végrehajtási és Kiegészítő Végrehajtási Politikáját elkészítette.

Részletek
Hirdetmény

 

Augusztus

2013.08.29. Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy az OTP Ingatlan Befektetési Alap, az OTP REÁL II Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap, az OTP REÁL III Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap, az OTP REÁL GLOBÁLIS Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap, és az OTP REÁL AKTÍV Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap 2013. féléves jelentését elkészítette.
2013.08.29. Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1012 Budapest, Pálya u. 4-6., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-044185), mint az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap kezelője jelen hirdetményben tájékoztatja a befektetőket az Alap befektetési portfoliójában bekövetkezett változásról.

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2012. január 11-én kelt KE-III-14/2012. sz. határozatával nyilvántartásba vett OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Származtatott Alap (továbbiakban: Alap) által megvásárolt, az Alap védett hozamán felüli többlethozam elérése érdekében kötött opciós ügyletet a mögöttes termék, a „Cohen & Steers Global Real Estate Long-Short Offshore Fund, Ltd.” befektetési alap megszűnése miatt az opció kiírója a lejárati idő előtti lezárta. Az ügylet maradványértékét az opció kiírója 2013. augusztus 28-án az Alap számláján jóváírta.

Az opciós ügylet az Alap eszközeinek kevesebb, mint 10%-át érintette. A befektetők érdekeit szem előtt tartva, az Alapkezelő a maradványértéket ismételten be kívánja fektetni a többlethozam elérésének biztosítása érdekében.

Az opciós ügylet lejárat előtti lezárása a Kezelési Szabályzatban vállalt hozamvédelemre tekintettel nem érinti sem az Alap védett tőkerészét sem a fizetési ígéret részét képező rögzített alaphozamát.

OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2013.08.05. Értesítjük tisztelt befektetőinket, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2013. július 30-án kelt KE-III-548/2013. sz. határozatával az OTP Reál Globális II. Alapot nyilvántartásba vette. Az Alap induló tőkéje 1.928.870.000 forint.

Az árazási környezetnek köszönhetően a hozamfizetés szempontjából is fontossággal bíró participációs érték (Tájékoztató és Kezelési Szabályzat /Tájékoztató 2.1.) az OTP Reál Globális II. Alap esetében 75 százalékban került meghatározásra, szemben a Kezelési Szabályzatban meghatározott minimum 50%-kal. Ez annyit jelent, hogy Ön a mögöttes index futamidő alatti teljesítményéből úgy részesedhet, hogy hozamfizetéskor az Alap Kezelési Szabályzatában bemutatott hozamszámítási módszerrel képzett hozamösszeg 75 százalékához juthat hozzá a Kezelési Szabályzatban foglalt korlátok figyelembe vétele mellett. Természetesen, függetlenül a mögöttes index teljesítményétől, lejáratkor a jegyzéskor befizetett összeg, illetve a biztosított minimális hozam mindenképpen kifizetésre kerül.

Felhívjuk tisztelt befektetőink figyelmét, hogy az OTP Reál Globális II. Alap futamidő alatti aktuális napi nettó eszközértékét és az egy jegyre jutó nettó eszközértékét figyelemmel kísérhetik az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. honlapján, a www.otpingatlanalap.hu internet címen, valamint a tőzsdei bevezetést követően a Tőzsde honlapján, a www.bet.hu internet címen.

Tájékoztató és kezelési szabályzat

 

Július

2013.07.23. 2013.07.24-én indul és 2013.08.30-ig tart az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. legújabb termékének, az OTP Reál Globális III. Alap befektetési jegyeinek jegyzése.

Az Alap, tőke- és hozamvédelmével, illetve a globális ingatlanpiac egyre növekvő teljesítményét kiaknázó mögöttes termékével az alacsonyabb kockázatot kedvelő, mégis kiemelkedő hozam lehetőségét kereső befektetők számára ajánlott. Az OTP Reál Globális III. Alap a védett tőkén felül, lejáratkor fix 4% hozamot fizet (EHM: 1,06%). A mögöttes termék kedvező teljesítménye esetén pedig 60% hozam (EHM: 13,51%) is elérhető. A részletekért, kérem, tekintse meg a nyilvános ajánlattételt, illetve az alap tájékoztatóját és kezelési szabályzatát.

Nyilvános ajánlattétel
Tájékoztató és kezelési szabályzat

 

Június


 

Május

2013.05.13. Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1012 Budapest, Pálya u. 4-6., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-044185), mint az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap kezelője, jelen hirdetményben tájékoztatja a befektetőket az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának Batv. szerinti megfeleltetéséről illetve a Kezelési Szabályzat módosításáról.

Részletek
2013.05.13. Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1012 Budapest, Pálya u. 4-6., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-044185), mint az OTP Reál Globális Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap kezelője, jelen hirdetményben tájékoztatja a befektetőket az Alap Tájékoztatójának és ezelési Szabályzatának Batv. szerinti megfeleltetéséről illetve a Kezelési Szabályzat módosításáról.

Részletek
2013.05.13. Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1012 Budapest, Pálya u. 4-6., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-044185), mint az OTP Reál III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap kezelője, jelen hirdetményben tájékoztatja a befektetőket az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának Batv. szerinti megfeleltetéséről illetve a Kezelési Szabályzat módosításáról.

Részletek

 

Április

2013.04.30. Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy az OTP REÁL AKTÍV Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap, OTP REÁL GLOBÁLIS Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap, OTP REÁL III Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap és a OTP REÁL II Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap 2012. évi éves jelentését elkészítette.
2013.04.30. Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit,hogy az OTP Ingatlanbefektetési Alap 2012. éves jelentését elkészítette.

Részletek
2013.04.11. Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. a 2011. évi CXCIII. Tv. 136.§. (1) bekezdés i) pontja alapján ezúton teszi közzé az Alapkezelő 2012. december 31-i számviteli beszámolóját a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt.

Részletek

 

Március

2013.03.14. Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. közzéteszi, hogy Kovács László Viktort értékpapír-portfolió manager munkakörben, 2013. február 18-tól a Batv. 8. § (6) bekezdés szerint alkalmazza.

Részletek

 

Február

2013.02.01. Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatja tisztelt ügyfeleit a forgalmazókban bekövetkezett változásról.

Részletek

 

Január

2013.01.17. Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. ezútonteszi közzé, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2012. december 11. napjával kezdődő hatállyal Csóbor Ildikó illetve Molnár Lili munka vállalók cégjegyzési jogát a cégjegyzékbe bejegyezte.

Részletek
2013.01.03. Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton teszi közzé, hogy 2012. december 20. napjával kezdődő hatállyal a Társaság vezérigazgatójának általános helyettese Erdész Katalin back office igazgató úrhölgy.

Részletek
2013.01.02. Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1012 Budapest, Pálya u. 4-6., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-044185), mint az OTP Reál II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap kezelője, jelen hirdetményben tájékoztatja a befektetőket az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának Batv. szerinti megfeleltetéséről illetve a Kezelési Szabályzat módosításáról.

Részletek
 

Korábbi közlemények