OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap

Az Alap célja

Az OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap célja, hogy elérhetővé tegye az Euró devizában megtakarító, hosszabb távon (3-6 év) gondolkodó befektetők számára, hogy az OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap hozamából részesedjenek, a forint árfolyamkockázatától mentesen. Az Alap magas OTP PRIME Ingatlan Alap feltöltöttséggel kíván működni és 35 ezer Euró minimális befektetési korláttal érhető el a befektetők számára.


Az alap jellemző befektetései

 

Az OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap kizárólag az OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeibe fektet be, elsődleges célja ezen ingatlanalap teljesítményének leképezése Euró devizanemben. A forint árfolyamkockázatának kiküszöbölését EUR/HUF fedezeti célú deviza ügyletekkel biztosítja.


Kinek ajánljuk?

 

Az OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alapot első sorban azon jelentős vagyonnal rendelkező, Euró devizanemben megtakarító befektetőknek ajánljuk, akik legalább az ajánlott 3-6 éves időszakra, vagy azt meghaladó időtávra terveznek megtakarítani, megtakarításaik diverzifikálásával törekszenek a kockázatok mérséklésére, és szívesen választanak ehhez ingatlan alapú megtakarítási formát. Az Alap befektetési jegyei  minimum 35 000 Euró belépési korláttal vásárolhatók.

Ajánlott befektetési időtáv: 3-6 év

Kockázat: közepesen alacsony


OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap

Az Alap múltbeli teljesítménye

 

Ez a diagram az alap teljesítményét az indulásától számított évek veszteségének vagy nyereségének százalékos arányaként mutatja.

Az Alap indulásának éve: 2018.
A diagram az Alap euróban elért hozamait tartalmazza.
A számításkor az Alapkezelő figyelembe vette az Alapot terhelő költségeket és díjakat, nem vette figyelembe a vételi és visszaváltásijutalékokat.
Az Alap múltbeli teljesítménye nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre.
A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli teljesítménynek. A piacok a jövőben nagyon eltérő módon alakulhatnak. Segíthet Önnek annak értékelésében, hogy a múltban hogyan kezelték az alapot.
*A 2018-os hozam az Alap indulásától (2018.11.20) számított hozamot tükrözi.