OTP Ingatlanbefektetési Alap

Kinek ajánljuk?

Minden olyan befektetőnek ajánljuk az OTP Ingatlanbefektetési Alapot

  • akik alacsony kockázat mellett szeretnének az állampapírokhoz és a bankbetétekhez hasonló hozamot elérni,
  • akik ingatlanpiaci befektetésből szeretnének profitálni,
  • akik nem rendelkeznek akkora megtakarítással, hogy önállóan ingatlant vásároljanak, de részesedni szeretnének az ingatlanbefektetések kiemelkedő hozamából.
  • akiknek fontos befektetésük likviditásának megőrzése,
  • akik legalább egy évre szeretnék befektetni pénzüket.

 


Az OTP Ingatlanbefektetési Alapról

Az OTP Ingatlanbefektetési Alap célja, hogy olyan ingatlanokat vásároljon a befektetők által rendelkezésre bocsátott pénzen, melyek kedvező bérleti díjbevétellel bírnak, valamint értéknövekedéssel is gyarapítják az Alap vagyonát. Az Alap kezelése során fontos szempont a befektetések kockázatának csökkentése, így különböző piaci szegmensekben vásárol ingatlanokat, szakértők által összeválogatva. Ezen elvek figyelembevételével különböző helyszíneken, több típusú, jellemzően irodai, kereskedelmi, logisztikai ingatlant tart és ad bérbe. Amellett, hogy az ingatlanok elhelyezkedése és funkciója különböző, a bérlői összetételt is több, a saját működési területén erős vállalkozás és intézmény jellemzi. A befektetők a hozamot a befektetési jegyek árfolyamnyereségén realizálja. A befektetésen elért, nem évesített hozamot a visszaváltási és vételi árfolyam hányadosa adja.


Az Alap főbb jellemzői

Az Alap nyílt végű, így a befektetési jegyek vásárlása és visszaváltása folyamatosan elérhető a Forgalmazóknál.
Kockázati szint: Alacsony
Ajánlott befektetési időtáv: Legalább 1év
Főforgalmazó: OTP Bank Nyrt.,
Társforgalmazók: CIB Bank Zrt. - Private Banking, Budapest Bank Nyrt.
Letétkezelő: OTP Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.
Alap indulása: 2002.12.10.

OTP Ingatlanbefektetési Alap

Az Alap múltbeli teljesítménye

 

Ez a diagram az alap teljesítményét az indulásától számított évek veszteségének vagy nyereségének százalékos arányaként mutatja.

Az Alap létrehozásának éve: 2002.
A diagram az Alap magyar forintban elért hozamait tartalmazza.
A számításkor az Alapkezelő figyelembe vette az Alapot terhelő költségeket és díjakat, nem vette figyelembe a vételi és visszaváltási jutalékokat.
Az Alap múltbeli teljesítménye nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre.
A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli teljesítménynek. A piacok a jövőben nagyon eltérő módon alakulhatnak. Segíthet Önnek annak értékelésében, hogy a múltban hogyan kezelték az alapot.
*A 2002-es hozam az Alap indulásától (2002.12.10.) számított hozamot tükrözi.