Etikai, jogsértés bejelentési tájékoztatás

Az OTP Csoport működésének alapja a jogszerű, tisztességes és etikus magatartás, amelynek érvényre juttatására mindig különös figyelmet fordítunk.

Ennek része az is, hogy mindenki számára – akár ügyfelünk vagy munkavállalónk, akár bárki más személy – lehetőséget biztosítunk arra, hogy bejelentést tegyen, ha álláspontja szerint az OTP Csoport bármely tagjának tevékenysége

  • nem felel meg a törvényi követelményeknek vagy
  • sérti az Etikai Kódexünkben rögzített normákat

Hogyan vizsgáljuk ki a bejelentéseket?

  • Bizalmasan – A bejelentésben megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, azokat csak az esetet kivizsgáló kollégáink ismerhetik meg. Emellett Ön névtelenül is tehet bejelentést.
  • Hátrányoktól mentesen – Önt semmilyen hátránynem értheti a jóhiszemű bejelentése miatt. Ezt a bejelentők védelméről szóló tájékoztatónkban foglaltak szerint garantáljuk.
  • Pártatlanul és objektíven – A jogsértéssel kapcsolatos vagy etikai bejelentésekre az ezzel megbízott szervezeti egységünk a bejelentésben megadott és a vizsgálattal feltárt információkat figyelembe véve, részrehajlás nélkül tesz megállapításokat.

Bejelentés tehető

  • levélben a Compliance Igazgatóságnak címezve (1026 Budapest, Riadó utca 1-3.)
  • e-mailben a e-mail címre
  • telefonon hétfőtől péntekig 8:00-16:00 óráig: +(70) 508 2329)
  • személyesen munkaidőben (előzetesen egyeztetett időpontban) a Compliance officernél
  • online az etikai, jogsértés bejelentésére szolgáló felületünkön

További tudnivalók a bejelentésekről

Mennyi idő alatt vizsgálják ki a bejelentésemet?

Bejelentését a beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgáljuk: megállapítjuk, hogy történt-e szabály- vagy jogsértés, és ha igen, megtesszük a szükséges lépéseket az ügy megoldása érdekében.

Különösen indokolt esetben az ügyintézési határidő legfeljebb három hónapra változtatható. A hosszabbításról és annak indokáról a döntés után a lehető leggyorsabban tájékoztatjuk Önt.

Hogyan értesítenek a kivizsgálás eredményéről?

A bejelentés során megadott elérhetőségén, írásban értesítjük Önt.

Tehetek bejelentést név nélkül is?

Igen, lehetőséget biztosítunk a névtelen bejelentésre is.

De abban az esetben, ha nem ad meg semmilyen elérhetőséget sem, akkor nem fogjuk tudni tájékoztatni Önt a vizsgálat eredményéről, valamint nem tudjuk Önnek jelezni, ha esetleg további információra lenne szükségünk az esettel kapcsolatban az érdemi vizsgálat lefolytatásához.

Az OTP Csoport nyomós érdekét védő magatartási szabályok az Etikai Kódexben és Partneri Etikai Kódexben találhatóak, mely alább érhetőek el:

A Bejelentések kezeléséhez kapcsolódó tájékoztatók:

Az OTP Csoport a bejelentési rendszert az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló, 2019. október 23-i (EU) 2019/1937 európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az annak való megfelelőséget biztosító jogszabályok, így a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény alapján, illetve az ezeknek a jogszabályoknak való megfelelés érdekében is működteti.