Masterplast részvényjegyzés

Kimagasló sikerrel, túljegyzéssel zárult a Masterplast részvényjegyzés

A várakozásokat felülmúló sikerrel zárult a Masterplast nyilvános részvénykibocsátása 2022. október 14-én.

 • A 2022. október 5-én indult jegyzésben a Masterplast eredetileg nagyságrendileg 8-10 milliárd forint kibocsátási értékű részvényt ajánlott fel, amihez képest - közel 30%-os túljegyzés mellett - több mint 10,6 milliárd forint összegű részvényjegyzési igényt adtak le lakossági és intézményi befektetők a meghirdetett 4 000 – 4 400 forintos ársávban.
 • A társaság igazgatótanácsa a két főtulajdonos 50%+1 szavazati arányának megtartása mellett 2.249.352 darab új részvény kibocsátásról döntött. A befektetők egységesen 4 100 forintos kibocsátási áron jutnak a társaság részvényeihez.
 • Ezek alapján a Masterplast 9,22 milliárd forint értékű tőkeemelést hajtott végre, amiből a lakosság 2,27 milliárd, az intézményi befektetők közel 6,95 milliárd forint értékben jutottak új részvényekhez. A beérkezett ajánlatok közel 30 százalékkal haladták meg a felkínált mennyiséget, melyből 12,47%-os túljegyzést fogadott el a társaság igazgatótanácsa.
 • Mivel a kialakult végleges ár a 4 400 forintos maximális árnál alacsonyabb, ezért a különbözet a lakossági befektetők részére visszatérítésre került a forgalmazónál vezetett fizetési számlára.
 • Az új részvények Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetése 2022. október 27-én megtörtént.

Tájékoztatás a részvényjegyzés lezárásáról

Figyelem

Ez az oldal 2022. november 3-án frissült utoljára. Jogszabályi kötelezettségünk, hogy az itt található információkat továbbra is elérhetővé tegyük, ugyanakkor sem az OTP Bank, sem a kibocsátó nem vállal felelősséget azért, hogy az információk naprakészek legyenek.

Főbb információk a kibocsátóról

A Masterplast épületek energiahatékonyságát javító hőszigetelő rendszerek és rendszerelemek gyártásának specialistája. Termékei hozzájárulnak ahhoz, hogy az épületek fűtésére és hűtésére felhasznált energia fenntartható módon kevesebb legyen - a megszokott komfortérzet és életmód megtartása mellett. A csökkentett energiafelhasználással a karbonkibocsátás is mérséklődik.

A 25 éve alapított vállalat a legnagyobb magyar tulajdonú építőanyag-gyártóként meghatározó szereplője a közép-európai piacnak és jelentős tényező európai szinten is. A több mint 10 éve a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vállalat jelenleg a hetedik legnagyobb tőzsdei cég a magyar parketten, emellett tapasztalt európai szereplő: 10 országban (Magyarország, Németország, Olaszország, Szlovákia, Lengyelország, Románia, Ukrajna, Szerbia, Horvátország, Észak-Macedónia) van saját tulajdonú leányvállalata, és Európában második legnagyobb üvegszövetgyártó kapacitással rendelkezik.

A Masterplast gyártóként jelentős beszállító partnere az európai építőanyag-kereskedelem szereplőinek, exporttevékenysége révén az európai piacok többségén jelen van, közvetlen partnereinek száma meghaladja az 5 ezret.

További információk a vállalatról

Nézze meg a kibocsátó image videóját!

Tudjon meg többet a Masterplastról!

Az OTP Bank Multi-Asset Elemzési Osztálya a 2022. augusztus 22-én publikált elemzésükkel kezdték meg a Masterplast részvényeinek a követését.

Letöltöm az elemzői anyagot

Kik jegyezhetnek részvényt?

Ön akkor vehet részt a lakossági részvényjegyzésben, ha

 • cselekvőképes természetes személy vagy gazdálkodó szervezet (belföldi és külföldi egyaránt), és
 • rendelkezik az OTP Banknál értékpapírszámlával és fizetési számlával.

Hogyan jegyezhet részvényt?

Az intézményi értékesítést az OTP Bank szervezi meg és folytatja le könyvépítéses (bookbulding) eljárás keretében.

A lakossági részvényjegyzésben részt vevő befektetőknek Részvényigénylési nyilatkozatot kell leadniuk. Ilyen nyilatkozat kizárólag azoktól a részvényigénylőktől fogadható el, akiknek van az OTP Banknál vezetett fizetési- és értékpapírszámlájuk.

Gyakran ismételt kérdések

A Masterplast a lakossági és intézményi részvényértékesítés keretében nagyságrendileg 8-10 milliárd forint tőkét tervez bevonni.

Az értékesítési ár az intézményi befektetők által az intézményi értékesítés során az ársáv figyelembevételével leadott ajánlatok (könyvépítés) alapján kerül meghatározásra úgy, hogy az értékesítési árnak az ársávon belül kell maradnia. Az értékesítési ár meghatározása várhatóan 2022. október 18-án, az intézményi értékesítési időszak lezárását követő harmadik munkanapon kerül sor.

A lakossági befektetők a Masterplast újonnan kibocsátandó részvényeire 4400 forintos maximális áron tehetnek jegyzési ajánlatot, amennyiben a jegyezni kívánt részvények ellenértéke rendelkezésre áll a lakossági befektető fizetési számláján.

Az intézményi befektetők könyvépítési eljárás keretében adott ajánlatait figyelembe véve a Masterplast és az OTP Bank együttesen határozzák meg a végleges értékesítési árat, az ársávon belül. A lakossági értékesítésben részt vevő befektetők is ugyanezen az értékesítési áron jutnak a részvényhez. A végleges értékesítési ár semmilyen esetben sem lehet magasabb, mint az ársáv felső határa.

(maximális ár x jegyezni kívánt új részvények darabszáma ) – (értékesítési ár x ténylegesen allokált új részvények darabszáma) = ellenérték különbözet

Amennyiben van ilyen ellenérték különbözet a fent bemutatott képlet alapján, akkor a teljes ellenérték különbözet összege visszavezetésre kerül a lakossági befektető forgalmazónál vezetett fizetési számlájára.

A jegyzési periódus az első 3 munkanapot követően bármikor lezárható, amennyiben a beérkező jegyzések mennyisége alapján a Masterplast azt indokoltnak látja. A nyilvános értékesítést a Masterplast köteles felfüggeszteni, illetve az OTP Bank önállóan is felfüggesztheti, amennyiben a nyilvános értékesítés időszaka alatt olyan lényeges tény vagy körülmény jut a tudomására, amely az Egyszerűsített tájékoztató kiegészítését szükségessé teszi. Az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket az Egyszerűsített tájékoztató V. fejezet 5.3.3. pontja részletezi

A jegyzési időszak lezárását követően, 3 munkanapon belül a Masterplast és az OTP Bank együttesen határozzák meg a jegyzési igények kielégítésének mértékét és a végleges értékesítési árat, amely nem lehet magasabb, mint a megállapított ársáv maximuma.

A végleges értékesítési ár közzétételre kerül:

Az elszámolási bizonylatot a lakossági befektetők az utólagos tájékoztatásokat biztosító csatornán keresztül az elszámolást követően kapják meg.

Abban az esetben, ha a lakossági értékesítés során kevesebb mint 375 000 darab újonnan kibocsátandó részvényre adtak le részvényigénylést a befektetők, a leadott részvényigénylések teljes mértékben kielégítésre kerülnek. Ebben az esetben minden befektető az általa igényelt részvénymennyiséget kaphatja meg.

Amennyiben a lakossági értékesítés során több mint 375 000 darab újonnan kibocsátandó részvényre adtak le részvényigénylést a befektetők, akkor az intézményi értékesítés terhére történő átcsoportosításról, illetve a túljegyzés elfogadásáról, azaz a lakossági értékesítésre allokált új részvények végső számáról, a Masterplast és az OTP Bank egyetértésben dönt az allokációkor. A lakossági értékesítés maximális mértéke 690 000 darab lehet.

Ha a lakossági értékesítésre allokált új részvények mennyisége nem elegendő a lakossági befektetők részvényigényléseinek a kielégítésére, akkor a lakossági értékesítésre allokált újonnan kibocsátandó részvények kártyaleosztásos módszerrel, a Részvényigénylési nyilatkozatok megtételének időpontját figyelembe véve, időrendi sorrendben kerülnek szétosztásra a befektetők közöttt.

A lakossági értékesítésben részt vevő befektetőknek számolniuk kell azzal, hogy túlkereslet esetén - az allokáció eredményeképpen - az általuk igényelt mennyiségnél kevesebb vagy akár egyetlen újonnan kibocsátandó részvényhez sem juthatnak hozzá.

A Masterplast új részvényeivel minden részvénytulajdonos egy időben, az első kereskedési naptól kezdheti meg a kereskedést. E napot a Masterplast kérelmére a Budapesti Értéktőzsde jelöli ki, az értékesítés sikeres lezárását követően. A Masterplast új részvényeivel való tőzsdei kereskedés megkezdésére előreláthatólag a jegyzési időszak lezárását követő 2-3 héten belül kerül sor.

A részvényjegyzés részletes feltételei és a befektetési döntés meghozatalához szükséges további információk a Masterplast által készített és az MNB által jóváhagyott Egyszerűsített tájékoztatóban részletesen megismerhetőek.

A fenti információk nem teljes körűek, a befektetők teljes körű informálása érdekében a Masterplastról szóló Egyszerűsített tájékoztató teljes szövege elektronikusan letölthető az MNB közzétételi honlapján, megtekinthető a Masterplast honlapján, valamint nyomtatott formában elérhető az OTP Bank által kijelölt jegyzési helyeken. A potenciális befektetőknek a befektetési döntés meghozatala előtt célszerű elolvasniuk az Egyszerűsített tájékoztatót annak érdekében, hogy teljes mértékben megértsék a vonatkozó befektetési döntés potenciális kockázatait és előnyeit.

Letölthető dokumentumok, hirdetmények és üzletszabályzatok

Tájékoztató

A Magyar Nemzeti Bank a nyilvános értékesítéssel összefüggésben készített összevont Egyszerűsített tájékoztatót 2022. szeptember 26. napján kelt, H-KE-III-575/2022. számú határozatával jóváhagyta.

Megnézem a tájékoztatót

Általános jogi tájékoztatás
 • Jelen közzététel a 1129/2017/EU rendelet alapján reklámnak minősül. A közzététel célja, hogy valamennyi befektető hozzáférjen ugyanazon szabályozott információkhoz és így a Masterplast Nyrt. (Társaság) teljes körű transzparenciát biztosítson, illetve teljes mértékben megfeleljen a 1129/2017/EU rendelet, az 596/2014/EU rendelet, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) alapján fennálló tőkepiaci előírásoknak. A jelen közzétételben foglalt információkkal kapcsolatban a Társaság a 1129/2017/EU rendelet alapján értékpapír kibocsátásával kapcsolatos, az MNB által jóváhagyott egyszerűsített tájékoztatót tett közzé, amely elérhető a Budapesti Értéktőzsde honlapján, az MNB közzétételi honlapján, a Társaság honlapján és az OTP Bank Nyrt., mint kizárólagos forgalmazó honlapján. Az MNB az egyszerűsített tájékoztatót a 1129/2017/EU rendelet teljességre, érthetőségre és következetességre vonatkozóan meghatározott előírásainak történő megfelelés szempontjából hagyta jóvá, és az nem tekinthető a Társaságra, valamint az értékpapírok minőségére vonatkozó ajánlásnak. Jelen dokumentum kizárólag tájékoztatási célt szolgál és a figyelem felkeltésére irányul. A részvényjegyzéssel kapcsolatos részletes információkról, feltételekről befektetési döntése meghozatala előtt kérjük, hogy alaposan tájékozódjon a részvény nyilvános forgalomba hozatalához készített egyszerűsített tájékoztatóból. Kérjük, hogy óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, mérlegelje a befektetés kockázatát,a felmerülő díjakat és költségeket, az esetleges veszteség bekövetkezésének lehetőségét, valamint tájékozódjon a termékkel, befektetéssel kapcsolatos adójogszabályokról is. A konkrét egyedi döntések, illetve befektetések kockázatát az ügyfél viseli, az OTP Bank Nyrt-t nem terheli felelősség a befektetési döntések eredményességéért, az ügyfél által kitűzött cél eléréséért.Jelen dokumentumban szereplő információk nem minősülnek sem befektetési tanácsnak, sem pedig az ügylet végrehajtására vonatkozó ajánlatnak, javaslatnak vagy felhívásnak. A potenciális befektetők egyéni körülményeit a jelen dokumentumban olvasható információk nem veszik figyelembe, így a jelen tájékoztatás nem jelent megfelelő alapot a befektetési döntése kizárólagos meghozatalához. A pénz- és tőkepiaci helyzet változásait, az árfolyamok mozgását, a befektetések és azok hozamainak alakulását több tényező együttes hatása befolyásolja, melyek között jelentős tényező a befektetői várakozások alakulása is. Minden befektetés bizonyos kockázatokkal jár, amelyek kihathatnak a befektetési döntés eredményességére és a befektető esetleg nem olyan összeghez jut a befektetéséből, melyet befektetési célként elvárt, vagy amennyit befektetett, így akár az is előfordulhat, hogy a befektetett tőke csökken vagy akár teljes egészében elveszhet. A részvények árfolyama folyamatosan változik, az azonnali értékesítésre az aktuális árfolyamon kerülhet sor, mely akár árfolyamveszteséggel is járhat. Az egyes termékek, szolgáltatások esetében, kérjük, értékelje azok adóügyi elszámolásra vonatkozó következményeit, egyéb adóügyi következményeit is, figyelemmel arra, hogy ezek pontosan csak a hatályos adójogszabályok és az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhetőek meg, és ezen körülmények a jövőben változhatnak.

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.