2016. január 1-jétől hatályba lépő az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Aktv. ) miatt, az OTP Bank új pénzügyi számla nyitásakor, bizonyos feltételek teljesülése esetén, a korábbiaktól eltérően, plusz adatokat kér ügyfeleitől.

 • A lakossági ügyfelek, egyéni vállalkozók és őstermelők esetében, amennyiben a számlatulajdonos az érintett államok egyikében rendelkezik adóügyi illetőséggel, adóazonosítót kér bankunk.
 • Gazdálkodó szervezetek esetében,
  • amennyiben a számlatulajdonos az érintett államok egyikében rendelkezik adóügyi illetőséggel, a képviseletre jogosulttól kérjük a vállalkozás, vagy egyéb szervezet adóazonosítóját,
  • amennyiben a számlatulajdonos a jogszabályban meghatározott definíciók alapján passzív tevékenységet végez, és a tényleges tulajdonos természetes személy az érintett államok egyikében adóügyi illetőséggel rendelkezik, akkor az érintett tényleges tulajdonos adóazonosítóját, valamint születési dátumát is kéri bankunk a számlanyitáshoz.
  .

Mi az intézkedés törvényi indokoltsága?

Az Aktv alapján 2016. január 1-jétől az OTP Bank kötelezettsége, hogy a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CXC. törvény 1. számú mellékletében közzétett államban (Érintett állam) adóügyi illetőséggel rendelkező ügyfelek pénzügyi számláinak azonosítása, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történő jelentése.

Az adóügyi illetőség megállapításához azon számlatulajdonosnak, aki 2015. december 31-én nem rendelkezett az OTP Banknál élő pénzügyi számlával (új ügyfél), számlanyitáskor minden esetben írásban szükséges nyilatkoznia az adóügyi illetőségéről (CRS/DAC2 nyilatkozat).

Érintett állambeli adóügyi illetőség esetén a CRS/DAC2 nyilatkozatnak tartalmaznia kell az érintett állam által kiadott adóazonosítót (amennyiben az adott állam kibocsát ilyet). Lakossági ügyfelek, egyéni vállalkozók és őstermelők esetén mindemellett a születési dátumot és helyet, valamint tényleges tulajdonos esetén a születési dátumot is.

Az érvényes CRS/DAC2 nyilatkozat hiányában az OTP Bank nem nyithatja meg a számlát.

Magyar és nem érintett állambeli adóügyi illetőség esetén a nyilatkozatnak a fentebbi kiegészítő adatokat (adóazonosítók, születési dátum) nem kell tartalmaznia.

Az OTP Banknál 2016. január 1-jétől az Aktv. és a FATCA törvénynek megfelelő adóügyi illetőségre vonatkozó nyilatkozatot egyidejűleg kell megtenni új pénzügyi számla nyitása esetén.


Nyilatkozattétel meglévő ügyfelek esetén

A bank azon ügyfelek adóügyi illetőségét, akik 2015. december 31-én már rendelkeztek a banknál pénzügyi számlával (továbbiakban: meglévő ügyfelek) az érintett állambeli adóügyi illetőségre utaló adatainak (továbbiakban: indikátor) ellenőrzésével és az ügyfelek CRS/DAC2 nyilatkozatainak beszerzésével állapítja meg.

A bank a nyilvántartásainak ellenőrzése során megvizsgálja, hogy meglévő ügyfelei közül kinek van Érintett államra / Érintett államokra utaló adata.

Az ellenőrzés során az alábbi indikátorok kerülnek figyelembe vételre:

 • azonosító adatait a bemutatott érvényes személy azonosító okmányaik alapjánmeglévő ügyfél állandó címe, szokásos tartózkodási címe, valamint a számláihoz tartozó levelezési címei
 • érvényes adóhatósági illetőségigazolása
 • telefonszáma, amennyiben nem rendelkezik magyarországi telefonszámmal is
 • meghatalmazottjának állandó címe, valamint szokásos tartózkodási címe (továbbiakban meghatalmazott címe),

Amennyiben kizárólag a meghatalmazott címe utal Érintett államra, abban az esetben a bank a nyilatkozatot (vagy az okirati bizonyítékot) önmagában is elfogadja.

Az érintett államban indikátorral rendelkező ügyfelek 2016. szeptember 1-ig levélben kiértesítésre kerülnek, és 90 napon belül nyilatkozattal, illetve okirati bizonyítékkal igazolhatják az indikátoroktól eltérő adóügyi illetőséget.

Nyilatkozat, illetve okirati bizonyíték hiányában a bank legkésőbb 2017. január 1-től az indikátorok alapján határozza meg a meglévő ügyfelek adóügyi illetőségét.


Változás az adózási szabályokban

2016. szeptember 1-jétől hatályba lépő törvényi változások miatt módosul a külföldi magánszemélyek adóügyi illetőségének, adókötelezettségének megállapítása.

2016. szeptember 1-jétől a bank az érintett állambeli külföldi magánszemély ügyfelek esetében a CRS/DAC2 nyilatkozat alapján megállapított Érintett állam szerinti adóügyi illetőséget veszi figyelembe az adókötelezettség során tekintettel „Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. számú törvény” ekkor hatályba lépő módosítására. (Nem érintett állambeli adóügyi illetőséggel rendelkező magánszemélyek adóügyi illetőségének megállapítása során az adóügyi illetőség továbbra is illetőségigazolás benyújtásával igazolható.)

A törvénymódosítás érinti az Európai Unió más tagállamában, valamint az EU-kamat adatszolgáltatás hatálya alá tartozó egyéb egyezményes ország szerint illetőséggel bíró magánszemélyek kamatjövedelmeit is, amely szerint 2016. szeptember 1-jétől megszűnik a kamatjövedelem kifizetésekor, jóváírásakor a személyi jövedelemadó mentesség. Esetükben is a megállapított adóügyi illetőség szerinti állammal kötött kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények alkalmazásával történik az adókötelezettség megállapítása.

A bank a személyi jövedelemadót és az egészségügyi hozzájárulást a magánszemélynek a jövedelemszerzés időpontjában érvényes adóügyi illetősége szerinti állam és Magyarország között létrejött kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alapján állapítja meg és vonja le. Amennyiben valamely egyezmény a haszonhúzói nyilatkozat szükségességét is előírja, akkor ennek figyelembevételével kerül az adókötelezettség megállapításra. Egyezmény hiányában a magyar adószabályok szerint történik az adókötelezettség megállapítása.

Az adókötelezettséggel kapcsolatos részletes rendelkezéseket a mindenkor hatályos A lakossági betétek után fizetendő adókról, valamint az Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban című tájékoztatók tartalmazzák.

Szükséges, hasznos dokumentumok

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.