Információk a 2019. február 4-től 2019. október 31-ig kötött lakás-előtakarékossági szerződésekről

A szerződéses összeg a betétbefizetések és annak kamatai, az OTP Lakástakarék Bónusz és a lakáskölcsön összegéből áll, ami természetes személyek esetén termékmódozattól függően 1.400.000 és 15.000.000 Ft között változhat.

A befizetett betét után járó kamat mértéke fix, évi 0,1%. Az OTP Lakástakarék Bónusz mértéke termékmódozattól függően 5% vagy 10% mértékű lehet.

Információk a 2018. október 16-ig kötött lakás-előtakarékossági szerződésekről

A szerződéses összeg a betétbefizetések és annak kamatai, az állami támogatások és annak kamatai, valamint a lakáskölcsön összegéből áll, és a 2018. október 16-ig kötött Lakástakarék szerződés tartalmazza a pontos összegét. Az állami támogatásra a lakás-előtakarékoskodó, illetve kedvezményezett megjelölése esetén a kedvezményezett jogosult.

A befizetett betét és a jóváírt támogatás után járó kamat mértékét a Lakástakarék szerződés megkötésekor hatályos Általános Szerződési Feltételek mellékletei tartalmazzák.

Állami támogatás
(2018. október 16-ig kötött szerződések esetén)

A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi LXIII. törvény hatálybalépését követően, azaz 2018. október 17-től kötött lakás-előtakarékossági szerződés esetében a lakás-előtakarékoskodót állami támogatás már nem illeti meg.
A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi LXIII. törvény hatálybalépését megelőzően kötött lakás-előtakarékossági szerződés megtakarítási idejének meghosszabbítása esetén, állami támogatás a meghosszabbított megtakarítási időre nem illeti meg a lakás-előtakarékoskodót, az állami támogatás ezen meghosszabbított megtakarítási időre nem igényelhető.

Az állam a befizetett összegek után 30%-os, magánszemélyeknek maximum évi 72.000 Ft állami támogatást nyújt, amely adó- és járulékmentes. Az állami támogatás feltétele – többek között – minimum 48 hónap megtakarítási idő és a megtakarítás lakáscélú felhasználása Magyarország területén. Az állami támogatás maximum 10 évig jár.

Az állami támogatás mértékére, illetve az állami támogatás számítására vonatkozó részletes információkat az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

 

Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) védelme a lakás-takarékpénztári betétekre is kiterjed. A biztosítás részletes feltételeiről a honlapunkon közzétett tájékoztatóban olvashat..

 

Fogyatékossággal élő ügyfelek tájékoztatása

Az OTP Lakástakarék Zrt. tájékoztatja fogyatékossággal élő ügyfeleit, hogy a számukra nyújtott, a pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését biztosító szolgáltatások körét és a hozzáférés módját OTP bankfiókok szerinti bontásban, a bankfiókok elérhetőségeivel itt találják meg.