Számlanyitás

Bankunk a pénzforgalomra vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembevételével, valamint vállalkozása tevékenységének létesítését (alapítását vagy működésének engedélyezését) és nyilvántartásba vételét igazoló okmányok alapján nyitja meg a vállalkozói forintszámlát.

A forint és deviza bankszámla nyitásához az alábbi dokumentumok szükségesek

Korlátolt felelősségű társaságok számára

Alakuló társaságok esetén

 • Társasági szerződés
 • Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány
 • Cégbírósági tanúsítvány (cégjegyzékszám, adószám, statisztikai számjel)

Működő (már bejegyzett) társaságok esetén

 • Társasági szerződés
 • Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 • Adóbejelentkezési lap (amennyiben a cégkivonat az adószámot és a statisztikai számjelet nem tartalmazza)

Részvénytársaságok számára

Alakuló társaság esetén

 • Alapító okirat - Alapszabály
 • Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány
 • Cégbírósági tanúsítvány (cégjegyzékszám, adószám, statisztikai számjel)

Működő (már bejegyzett) társaságok esetén

 • Alapító okirat - Alapszabály
 • Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 • Adóbejelentkezési lap (amennyiben a cégkivonat az adószámot és a statisztikai számjelet nem tartalmazza)

Szövetkezetek számára

 • Alapszabály
 • Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány
 • Adószám, KSH szám

Alapítványok számára

 • Alapító okirat
 • Adóbejelentkezési lap
 • 30 napnál nem régebbi határozat a szervezet nyilvántartásba vételéről

Devizakülföldi társaságok számára

Nem rezidens devizakülföldi társaság esetén

 • a székhely szerinti országban történt nyilvántartásba vételt hitelt érdemlően igazoló 30 napnál nem régebbi okirat (cégkivonat) és annak hiteles magyar fordítása
 • a céget képviselő/k aláírási címpéldánya

Rezidens devizakülföldi társaság esetén

 • 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat
 • KSH számról, adószámról szóló okmány
 • a céget képviselő/k aláírási címpéldánya

Aktuális hirdetmények és üzletszabályzatok

A megelőzően hatályos hirdetményeket és üzletszabályzatokat, valamint az OTP Bank
Általános Üzletszabályzatát a linkre kattintva tekintheti meg.