Bankunk a pénzforgalomra vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembevételével, valamint a vállalat, szervezet tevékenységének létesítését (alapítását vagy működésének engedélyezését) és nyilvántartásba vételét igazoló okmányok alapján nyitja meg a vállalkozói forintszámlát.

Forint és deviza bankszámla nyitásához szükséges dokumentumok

Cégbírósági nyilvántartásba bejegyzett vállalat/ vállalkozás/ szervezet (ec., bt., kkt., kft., nyrt., zrt., szövetkezet)

 • 30 napnál nem régebbi, a bejegyzésről vagy változásbejegyzésről szóló hiteles cégbírósági végzés vagy cégkivonat
 • a képviseletre jogosult(ak) közjegyzői aláírási címpéldánya(i), vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta(i)
 • adószám és statisztikai számjel közlése


Cégbírósági bejegyzés alatt álló vállalat/ vállalkozás/ szervezet

 • létesítő okirat
 • a bejegyzés kezdeményezését igazoló 30 napnál nem régebbi, a vállalat/vállalkozás adószámát és statisztikai számjelét tartalmazó elektronikus tanúsítvány
 • a képviseletre jogosult(ak) közjegyzői aláírási címpéldánya(i), vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta(i)


Törvényszéki nyilvántartásba bejegyzett civil szervezetek (pl. alapítvány, egyesület)

 • alapító okirat
 • 30 napnál nem régebbi bejegyzésről szóló bírósági végzés vagy igazolás (kivonat) arról, hogy a törvényszéki nyilvántartásban szerepel
 • adószám (amennyiben adószámmal rendelkezik) és statisztikai számjel közlése
 • a képviseletre jogosult(ak) közjegyzői aláírási címpéldánya(i), amennyiben ilyennel rendelkeznek


Egyházak

 • Bevett egyház esetén a Miniszterelnökség Egyházi Koordinációs és Kapcsolattartási Főosztálya által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolás, mely tartalmazza a bevett egyház, vagy a belső egyházi jogi személy nyilvántartásban szereplő adatait.
 • Nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy jogi személyiségét
  • a bevett egyház egészének vagy legfőbb szervének, vagy
  • az adott belső egyházi jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének a miniszternél bejelentett képviselője, vagy
  • a bevett egyház belső szabálya szerint erre feljogosított tisztségviselője igazolja 30 napnál nem régebbi igazolással, továbbá
  • a Miniszterelnökség Egyházi Koordinációs és Kapcsolattartási Főosztálya által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolás, vagy a bevett egyház belső szabályzatának bemutatása, hogy az igazolást az arra jogosult személy töltötte ki.
 • adószám közlése (ha rendelkezik adószámmal)


Devizakülföldi vállalat/ vállalkozás/ szervezet

 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat, ennek hiányában olyan egyéb (cég)okmány, amely hitelt érdemlően igazolja, hogy a székhelye szerinti országban, az ottani jog szerint nyilvántartásba vették, továbbá igazolja a képviseleti jogosultságot
 • a vállalatot/vállalkozást képviselő személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy ennek hiányában olyan egyéb okmány, amely – amennyiben azt a cégkivonat vagy tartalmát tekintve a számlanyitás szempontjából annak megfelelő dokumentum nem tartalmazza – a képviseleti jogosultságot, és a képviselő(k) aláírás mintáját igazolja
 • fenti idegen nyelvű dokumentunok hiteles magyar fordítása
 • külföldi adószám közlése

Kapcsolatfelvétel

Keresse vállalati tanácsadó kollégáinkat

Kérjük, a konstrukcióval kapcsolatos további kérdéseivel keresse fel az OTP Bank legközelebbi Vállalati Business Centrumában dolgozó vállalati tanácsadó kollégáinkat!

Hirdetmények és üzletszabályzatok

A hatályos hirdetményeket és üzletszabályzatokat, valamint az OTP Bank Általános Üzletszabályzatát a linkekre kattintva tekintheti meg.

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.