Számlanyitás

Bankunk a pénzforgalomra vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembevételével, valamint a vállalat, szervezet tevékenységének létesítését (alapítását vagy működésének engedélyezését) és nyilvántartásba vételét igazoló okmányok alapján nyitja meg a vállalkozói forintszámlát.

A forint és deviza bankszámla nyitásához az alábbi dokumentumok szükségesek

Korlátolt felelősségű társaságok számára

Alakuló társaságok esetén

 • Társasági szerződés
 • Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány
 • Cégbírósági tanúsítvány (cégjegyzékszám, adószám, statisztikai számjel)

Működő (már bejegyzett) társaságok esetén

 • Társasági szerződés
 • Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 • Adóbejelentkezési lap (amennyiben a cégkivonat az adószámot és a statisztikai számjelet nem tartalmazza)

Részvénytársaságok számára

Alakuló társaság esetén

 • Alapító okirat - Alapszabály
 • Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány
 • Cégbírósági tanúsítvány (cégjegyzékszám, adószám, statisztikai számjel)

Működő (már bejegyzett) társaságok esetén

 • Alapító okirat - Alapszabály
 • Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 • Adóbejelentkezési lap (amennyiben a cégkivonat az adószámot és a statisztikai számjelet nem tartalmazza)

Szövetkezetek számára

 • Alapszabály
 • Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány
 • Adószám, KSH szám

Alapítványok számára

 • Alapító okirat
 • Adóbejelentkezési lap
 • 30 napnál nem régebbi határozat a szervezet nyilvántartásba vételéről

Egyházak számára

 • Bevett egyházak esetén az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolás.
 • Nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy jogi személyiségét
  • a bevett egyház egészének vagy legfőbb szervének, vagy
  • az adott belső egyházi jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének a miniszternél bejelentett képviselője, vagy
  • a bevett egyház belső szabálya szerint erre feljogosított tisztségviselője igazolja 30 napnál nem régebbi igazolással, továbbá
  • az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolás, vagy a bevett egyház belső szabályzatának bemutatása, hogy az igazolást az arra jogosult személy töltötte ki.

Devizakülföldi társaságok számára

Nem rezidens devizakülföldi társaság esetén

 • a székhely szerinti országban történt nyilvántartásba vételt hitelt érdemlően igazoló 30 napnál nem régebbi okirat (cégkivonat) és annak hiteles magyar fordítása
 • a céget képviselő/k aláírási címpéldánya

Rezidens devizakülföldi társaság esetén

 • 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat
 • KSH számról, adószámról szóló okmány
 • a céget képviselő/k aláírási címpéldánya

Aktuális hirdetmények és üzletszabályzatok

A hatályos hirdetményeket és üzletszabályzatokat, valamint az OTP Bank
Általános Üzletszabályzatát a linkre kattintva tekintheti meg.

 

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az informacio@otpbank.hu e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.