Nemzetközi fizetések

A külkereskedelmi tevékenység pénzügyi lebonyolításával összefüggésben az OTP Bank az alábbi termékeket, szolgáltatásokat ajánlja

Nemzetközi átutalások

A szolgáltatás előnyei

 • Megbízható, gyors, pontos fizetések devizában belföldre és külföldre, illetve forintban külföldre
 • Magas színvonalú, egyedi ügyféligényekhez alkalmazkodó szolgáltatások
 • Kedvező jutalékok
 • Nemcsak a kiemelt devizanemekben, hanem BGN, RON,HRK, RSD és RUB devizanemben is teljesíthetők az átutalások

A szolgáltatás igénybevétele

 

Az átutalások fajtái

 • Az Európai Gazdasági Térségen (EGT-n) belüli fizetési műveletek: a megbízó és a kedvezményezett egyaránt az EGT valamely tagállamában vezeti számláját és a tranzakció devizaneme valamelyik EGT tagállam nemzeti devizája.
 • SEPA átutalások: Kizárólag EUR devizanemben, SEPA-tagországok viszonylatában kezdeményezhetők, amennyiben a kedvezményezett bankja tagja a SEPA-nak. Az elektronikusan indított SEPA megbízás teljes összege a megbízás benyújtásának napján, papír alapú megbízás esetén 2 munkanapon belül jóváírásra kerül a kedvezményezett számláján.
 • Euró Expressz átutalás: euró devizanemű számláról déli 12:00 óráig elektronikus úton elindított sürgős euró átutalás, melyet az OTP Bank a megbízás benyújtásának napján, azzal megegyező értéknappal teljesít a kedvezményezett bankja javára.
 • OTP Bankcsoporton belüli átutalások:
  - az OTP Bank és külföldi leánybankjai közötti átutalások
  - „OTP Expressz” átutalás a kedvezményezett számláján napon belüli jóváírást jelent
  igénybe vehetők az OTP Bank alábbi országban lévő leánybankjaiba történő utaláskor: Szlovákia, Bulgária, Románia, Horvátország, Szerbia, Oroszország, Ukrajna, Montenegró.
 • Egyéb viszonylatokban lebonyolított átutalások: a kedvezményezett számláján a jóváírás a célországban érvényes feldolgozási szabályok függvényében változik

Beérkező tételek elszámolásai, illetve kimenő átutalások teljesítése

 • A beérkező átutalások a megbízó által megadott számlaszámon, eredeti értéknappal kerülnek jóváírásra.
 • Az OTP Bank deviza jóváíráskor külkereskedelmi deviza vételi árfolyamot, kimenő tételek esetén külkereskedelmi deviza eladási árfolyamot alkalmaz.
 • Az OTP Bank naponta két külkereskedelmi árfolyamot jegyez 12.00-kor, valamint 14.00-kor. Az árfolyamok tételekhez való hozzárendelése a megbízás beérkezésének függvénye.

Akkreditív

Akkreditív fizetési módot tartalmazó külkereskedelmi szerződések esetén a fizetési mód teljes körű lebonyolítása. Díjszabás a meghirdetett, illetve kiemelt ügyfelek részére egyedi kondíciók szerint.

Export akkreditív

 • Az OTP Bank külkereskedelmi forgalmat lebonyolító ügyfele javára fogadott banki kötelezettségvállalás.
 • Ügyfelünk üzleti partnere bankjának kötelezettség vállalása arra, hogy ügyfelünk az export áru vagy szolgáltatás ellenértékét megkapja, ha az általa benyújtott okmányok teljesen megfelelnek az akkreditívben rögzített feltételeknek és határidőknek.
 • Szolgáltatásunk magában foglalja az akkreditív nyilvántartásba vételét, hitelesség vizsgálatát, külföldi és belföldi levelezést, export okmányok vizsgálatát, továbbítását és a befolyó ellenérték jóváírását.

Import akkreditív

 • Ügyfelünk megbízásából az OTP Bank által a külföldi szállító javára kibocsátott banki kötelezettségvállalás.
 • A meghatározott okmányok határidőben történő benyújtása esetén azonnal vagy az akkreditívben meghatározott későbbi időpontban fizetést teljesítünk.
 • A szolgáltatásunk magában foglalja az akkreditív megnyitását, külföldi és belföldi levelezést, import okmányok vizsgálatát, továbbítását és az ellenérték kifizetését.
 • Biztosítékot jelent importáló ügyfelünknek arra, hogy csak akkor fizeti ki a bank az áru vagy szolgáltatás ellenértékét, ha a külföldi fél által benyújtott okmányok teljesen megegyeznek az akkreditívben rögzített feltételeknek és határidőknek.
 • A kitöltött és aláírt Import akkreditív nyitási megbízás benyújtható az OTP Bank számlavezető fiókján keresztül.

Okmányos beszedés

Okmányos beszedés fizetési módot tartalmazó külkereskedelmi szerződések esetén a beszedési megbízás teljes körű lebonyolítása. Díjszabás a meghirdetett, illetve kiemelt ügyfelek részére egyedi kondíciók szerint.

Export okmányos beszedés

 • Fizetési kockázatok csökkentésére szolgáló fizetési mód
 • A külföldi vevő csak akkor juthat az okmányokhoz és/vagy váltóhoz, ezáltal a szállított áruhoz, ha az okmányos beszedés feltételeinek megfelelően azonnali fizetést teljesít vagy váltót fogad el (halasztott fizetés)
 • A befolyt ellenérték jóváírható devizában vagy forintban

Import okmányos beszedés

 • Importőr ügyfeleknek ajánlható, ahol külföldi partnerük ragaszkodik a sima átutalásoknál mérsékeltebb kockázatú fizetési módhoz
 • Ügyfelünk azonnali fizetés ellenében vagy váltóelfogadás (halasztott fizetés) ellenében hozzájut az okmányos beszedés keretében megküldött okmányokhoz
 • Halasztott fizetésű okmányos beszedés alkalmazásakor lehetősége van a külföldi kifizetés határideje előtt az okmányok alapján kiváltani és értékesíteni az árut

Deviza garancia

 • Teljes körű okmányos szolgáltatás nyújtása a felmerülő garanciális igények kielégítésére
 • Garancia kibocsátása: kötelezettségvállalás ügyfelünk megbízásából
 • Garancia avizálása: más bank által kiállított garancia hitelességvizsgálata és nyilvántartásba vétele
 • Szerződéskötési feltételeit és partnereik általi megítélését pozitívan befolyásolhatja egy nemzetközileg elismert kereskedelmi bank által nyújtott garanciális kötelezettségvállalás
 • A deviza garancia vállalása mind export, mind import esetén igényelhető. A szolgáltatás magában foglalja a garancia idegen nyelvű szövegének összeállítását, banki úton történő kiküldését a kedvezményezett bankján keresztül
 • Díjszabás a meghirdetett, illetve kiemelt ügyfeleink részére egyedi kondíciók szerint

Aktuális hirdetmények és üzletszabályzatok

A hatályos hirdetményeket és üzletszabályzatokat, valamint az OTP Bank
Általános Üzletszabályzatát a linkre kattintva tekintheti meg.

 

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az informacio@otpbank.hu e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.