A külkereskedelmi tevékenység pénzügyi lebonyolításával összefüggésben az OTP Bank az alábbi termékeket, szolgáltatásokat ajánlja.

Nemzetközi átutalások

Miért előnyös?

 • Megbízható, gyors, pontos fizetések devizában belföldre és külföldre, illetve forintban külföldre.
 • Magas színvonalú, egyedi ügyféligényekhez alkalmazkodó szolgáltatások.
 • Kedvező jutalékok.
 • Nemcsak a kiemelt devizanemekben, hanem BGN, RON,HRK, RSD és RUB devizanemben is teljesíthetők az átutalások.


Az átutalások fajtái

 • Az Európai Gazdasági Térségen (EGT-n) belüli fizetési műveletek: a megbízó és a kedvezményezett egyaránt az EGT valamely tagállamában vezeti számláját és a tranzakció devizaneme valamelyik EGT tagállam nemzeti devizája.
 • SEPA átutalások: kizárólag EUR devizanemben, SEPA-tagországok viszonylatában kezdeményezhetők, amennyiben a kedvezményezett bankja tagja a SEPA-nak. Az elektronikusan indított SEPA megbízás teljes összege a megbízás benyújtásának napján, papír alapú megbízás esetén 2 munkanapon belül jóváírásra kerül a kedvezményezett számláján.
 • Euró Expressz átutalás: euró devizanemű számláról déli 12:00 óráig elektronikus úton elindított sürgős euró átutalás, melyet az OTP Bank a megbízás benyújtásának napján, azzal megegyező értéknappal teljesít a kedvezményezett bankja javára.
 • OTP Bankcsoporton belüli átutalások:
  - az OTP Bank és külföldi leánybankjai közötti átutalások
  - „OTP Expressz” átutalás a kedvezményezett számláján napon belüli jóváírást jelent.
  Igénybe vehetők az OTP Bank alábbi országban lévő leánybankjaiba történő utaláskor: Szlovákia, Bulgária, Románia, Horvátország, Szerbia, Oroszország, Ukrajna, Montenegró.
 • Egyéb viszonylatokban lebonyolított átutalások: a kedvezményezett számláján a jóváírás a célországban érvényes feldolgozási szabályok függvényében változik.

Hogyan veheti igénybe?

A 14 óráig benyújtott megbízások tekintendők tárgynapinak.

OTP Bank fiókban

Keresse meg az Önhöz legközelebbi bankfiókunkat!

OTPdirekt Electra Terminálon

Minden speciális igényt kielégítő OTPdirekt Electra Terminál igénybevételét ajánljuk.

Internetbankban

Az OTPdirekt internetes szolgáltatás a bankszámla műveletek széles választékát kínálja.

Telefonon

Hívja a plusz+36 (1) 366 6666-os számot,
és válassza a 3-as menüpontot!

Beérkező tételek elszámolásai, illetve kimenő átutalások teljesítése

 • A beérkező átutalások a megbízó által megadott számlaszámon, eredeti értéknappal kerülnek jóváírásra.
 • Az OTP Bank deviza jóváíráskor külkereskedelmi deviza vételi árfolyamot, kimenő tételek esetén külkereskedelmi deviza eladási árfolyamot alkalmaz.
 • Az OTP Bank naponta két külkereskedelmi árfolyamot jegyez 12.00-kor, valamint 14.00-kor. Az árfolyamok tételekhez való hozzárendelése a megbízás beérkezésének függvénye.

Akkreditív

Akkreditív fizetési módot tartalmazó külkereskedelmi szerződések esetén a fizetési mód teljes körű lebonyolítása. Díjszabás a meghirdetett, illetve kiemelt ügyfelek részére egyedi kondíciók szerint.

 • Az OTP Bank külkereskedelmi forgalmat lebonyolító ügyfele javára fogadott banki kötelezettségvállalás.
 • Ügyfelünk üzleti partnere bankjának kötelezettség vállalása arra, hogy ügyfelünk az export áru vagy szolgáltatás ellenértékét megkapja, ha az általa benyújtott okmányok teljesen megfelelnek az akkreditívben rögzített feltételeknek és határidőknek.
 • Szolgáltatásunk magában foglalja az akkreditív nyilvántartásba vételét, hitelesség vizsgálatát, külföldi és belföldi levelezést, export okmányok vizsgálatát, továbbítását és a befolyó ellenérték jóváírását.
 • Ügyfelünk megbízásából az OTP Bank által a külföldi szállító javára kibocsátott banki kötelezettségvállalás.
 • A meghatározott okmányok határidőben történő benyújtása esetén azonnal vagy az akkreditívben meghatározott későbbi időpontban fizetést teljesítünk.
 • A szolgáltatásunk magában foglalja az akkreditív megnyitását, külföldi és belföldi levelezést, import okmányok vizsgálatát, továbbítását és az ellenérték kifizetését.
 • Biztosítékot jelent importáló ügyfelünknek arra, hogy csak akkor fizeti ki a bank az áru vagy szolgáltatás ellenértékét, ha a külföldi fél által benyújtott okmányok teljesen megegyeznek az akkreditívben rögzített feltételeknek és határidőknek.
 • A kitöltött és aláírt Import akkreditív nyitási megbízás benyújtható az OTP Bank számlavezető fiókján keresztül.

Okmányos beszedés

Okmányos beszedés fizetési módot tartalmazó külkereskedelmi szerződések esetén a beszedési megbízás teljes körű lebonyolítása. Díjszabás a meghirdetett, illetve kiemelt ügyfelek részére egyedi kondíciók szerint.

 • Fizetési kockázatok csökkentésére szolgáló fizetési mód.
 • A külföldi vevő csak akkor juthat az okmányokhoz és/vagy váltóhoz, ezáltal a szállított áruhoz, ha az okmányos beszedés feltételeinek megfelelően azonnali fizetést teljesít vagy váltót fogad el (halasztott fizetés).
 • A befolyt ellenérték jóváírható devizában vagy forintban.
 • Importőr ügyfeleknek ajánlható, ahol külföldi partnerük ragaszkodik a sima átutalásoknál mérsékeltebb kockázatú fizetési módhoz.
 • Ügyfelünk azonnali fizetés ellenében vagy váltóelfogadás (halasztott fizetés) ellenében hozzájut az okmányos beszedés keretében megküldött okmányokhoz.
 • Halasztott fizetésű okmányos beszedés alkalmazásakor lehetősége van a külföldi kifizetés határideje előtt az okmányok alapján kiváltani és értékesíteni az árut.

Deviza garancia

 • Teljes körű okmányos szolgáltatás nyújtása a felmerülő garanciális igények kielégítésére.
 • Garancia kibocsátása: kötelezettségvállalás ügyfelünk megbízásából.
 • Garancia avizálása: más bank által kiállított garancia hitelességvizsgálata és nyilvántartásba vétele.
 • Szerződéskötési feltételeit és partnereik általi megítélését pozitívan befolyásolhatja egy nemzetközileg elismert kereskedelmi bank által nyújtott garanciális kötelezettségvállalás.
 • A deviza garancia vállalása mind export, mind import esetén igényelhető. A szolgáltatás magában foglalja a garancia idegen nyelvű szövegének összeállítását, banki úton történő kiküldését a kedvezményezett bankján keresztül.
 • Díjszabás a meghirdetett, illetve kiemelt ügyfeleink részére egyedi kondíciók szerint.

Kapcsolatfelvétel

Keresse vállalati tanácsadó kollégáinkat

Kérjük, a konstrukcióval kapcsolatos további kérdéseivel keresse fel az OTP Bank legközelebbi Vállalati Business Centrumában dolgozó vállalati tanácsadó kollégáinkat!

Hirdetmények és üzletszabályzatok

A hatályos hirdetményeket és üzletszabályzatokat, valamint az OTP Bank Általános Üzletszabályzatát a linkekre kattintva tekintheti meg.

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.