Etikai tájékoztatás és Jogi nyilatkozat, impresszum

Etikai tájékoztatás

Az OTP Bankcsoport, élén a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett OTP Bank Nyrt.-vel, mára Magyarország és a közép-kelet-európai régió bank- és tőkepiacainak meghatározó szereplője. Eddigi sikereink alapja és jövőnk záloga az ügyfeleinkkel kialakított jó üzleti kapcsolatokban keresendő.

Az OTP Jelzálogbank Zrt. működésében kiemelt jelentőségű az eredményesség és a hatékonyság növelése, a kockázatok kezelése, a maradéktalan megfelelés a külső előírásoknak. Ennek elősegítése érdekében az OTP Jelzálogbank Zrt. kiemelten fontosnak tartja az egyértelmű, egységes etika szabályok alkalmazását.

Az etikai tájékoztatás célja, hogy az OTP Jelzálogbank Zrt. a vele kapcsolatban állók számára világos és egyértelmű irányelveket, elvárásokat fogalmazzon meg az etikus üzleti működéssel kapcsolatban, az OTP Jelzálogbank Zrt. értékeinek védelme érdekében.


Jogi nyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

A site (a www.otpjzb.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás) vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

Szerzői jog

Az OTP Jelzálogbank Zrt. (a továbbiakban: OTP Jelzálogbank) weboldalai, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag az OTP Jelzálogbank kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Információk

Az OTP Jelzálogbank weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért az OTP Jelzálogbank felelősséget nem vállal. Az aktuális feltételrendszert a bankfiókokban közzétett mindenkor hatályos Általános és Üzletági Üzletszabályzatok és Hirdetmények tartalmazzák.

Az OTP Jelzálogbank nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.


Impresszum

Szolgáltató

OTP Jelzálogbank Zrt.

Vezérigazgató

Becsei András

Székhely

1138 Budapest, Váci út 135-139. D. ép.

Levelezési cím

1364 Budapest, Pf. 280.

Cégjegyzékszám

01-10-044659 (bejegyzés: 2001. október 9.)
bejegyezte: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám

12715574-4-44
csoport azonosító szám: 17780010-5-44
közösségi adószám: HU17780010

Tárhelyszolgáltató

OTP Bank Nyrt.
1051 Budapest, Nádor u. 16.

Telefonszám

(06-1) 354-7400

A Társaság működési engedélyét 2002. január 10-én kapta meg a PSZÁF-tól (működési engedély száma: I.-17/2002).


Panaszkezelés

Az OTP Jelzálogbank Zrt. részére a Magyar Nemzeti Bank (korábban Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) által jóváhagyott megbízási szerződés alapján a panaszkezeléssel összefüggő feladatokat az OTP Bank Nyrt. Központi Panaszkezelési Főosztálya látja el.

Az OTP Jelzálogbank ezért a sajátjának fogadta el az OTP Bank Panaszkezelési Szabályzatát, amely az OTP Bank Általános Üzletszabályzatának 3. számú almelléklete és elérhető az OTP Bank honlapján.

Megnézem a részleteket


Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem

Felelős pénzügyi szolgáltatóként mindent megteszünk azért, hogy pénzmosásra vagy terrorizmus-finanszírozásra ne használják fel bankunkat. A jogszabályoknak megfelelően kérünk adatokat ügyfeleinktől, hogy megállapítsuk a bank szolgáltatásait igénybevevők kilétét és szándékát.

Pénzmosásról beszélünk, amikor a bűncselekményekből származó pénz eredetét megpróbálják eltitkolni vagy elfedni. Ehhez az elkövetők vagy más személyek megkísérelhetik igénybe venni a pénzügyi intézmények szolgáltatásait, hogy bizonyítsák a pénz törvényes eredetét. A közbiztonságot súlyosan veszélyeztető terrorizmus finanszírozásával más a helyzet: itt a pénz sokszor legális jövedelemből származik, így a cél annak felhasználása, nem pedig eredetének elfedése.

Megnézem a részleteket

Az OTP Jelzálogbank Zrt. által működtetett informatikai rendszer megfelel a 42/2015 (III.12.) Kormányrendeletben meghatározott zárt informatikai rendszer követelményeinek.
A Tanúsítvány regisztrációs száma: HUNG-T-ZART-1068-2024
A Tanúsítvány érvényességének kezdete: 2024. március 31.
A Tanúsítvány érvényességének vége: 2025. március 31.