Cégadatok

Cégnév

OTP Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített név

OTP Jelzálogbank Zrt.

Működési forma

zártkörűen működő részvénytársaság

Tulajdonos

OTP Bank Nyrt.

Székhely

1138 Budapest, Váci út 135-139. D. ép.

Telefon

(+36 1/20/30/70) 3 666 666

Fax

(+36 1) 354 7464

Levelezési cím

1364 Budapest, Pf. 280.

Cégbírósági bejegyzés száma

01-10-044659 (bejegyzés: 2001. október 9.)
bejegyezte: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Bejegyzés országa

Magyarország

Adószám

12715574-4-44
csoport azonosító szám: 17780010-5-44
közösségi adószám: HU17780010

Alapítási engedély

A Társaság alapítási engedélyét 2001. szeptember 21-én kapta meg a PSZÁF-tól (alapítási engedély száma: I.-1514/2001).

Működési engedély

A Társaság működési engedélyét 2002. január 10-én kapta meg a PSZÁF-tól (működési engedély száma: I.-17/2002).

Működésre irányadó jog

Magyar jog

Működési időtartam

A Társaság határozatlan időre alakult.

Jegyzett tőke

82 000 000 000,- Ft, azaz nyolcvankettőmilliárd forint, melyet a tulajdonos teljes egészében készpénzben bocsátott a társaság rendelkezésére.

Kibocsátott részvények

820.000 db, egyenként 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint névértékű, névre szóló, azonos jogokat biztosító törzsrészvény. Minden egyszázezer forint névértékű részvény 1 szavazatra, a közgyűlés által felosztani rendelt mérleg szerinti nyereség egy részvényre jutó arányos részére (osztalékra), valamint a törvény által biztosított, a törzsrészvényekhez kapcsolódó egyéb jogokra jogosít.