Általános tudnivalók

Szeretné a maximális, évi 72.000 Ft állami támogatást igénybe venni, és ennek érdekében vállalná, hogy a jelenlegi betétfizetését megemeli havi 20.000 forintra?

Szeretne az OTP Lakástakarék szerződésében kedvezményezettet megjelölni?

Az OTP Lakástakarék ennek lehetőségét is biztosítja.

A már megkötött OTP Lakástakarék szerződése kapcsán az alábbi szerződésmódosítási lehetőségekkel élhet:

Szerződés átruházása

 • a lakáselőtakarékoskodó személyének megváltoztatása,
 • a kedvezményezett személyének megváltoztatása,
 • a kedvezményezett visszavonása, vagy kedvezményezett megjelölése

Szerződésmódosítás

A szerződés módosítása magában foglalja:

 • a szerződéses összeg emelését, illetve csökkentését,
 • a szerződés megosztását,
 • a szerződések összevonását,
 • a szerződéses módozat megváltoztatását.

Fontos figyelembe venni, hogy szerződésmódosítás esetén kiutalásra a módosítást
követő 3 - 2017. július 1-jén vagy azt követően megkötött lakás-előtakarékossági szerződések esetén 2 - hónapon belül nem kerülhet sor. Egy már kiutalt szerződés módosítására csak akkor van lehetősége, ha a kifizetés még nem kezdődött el, és Ön a kiutalással kapcsolatos jogairól lemond.
A szerződés módosítása esetén felszámításra kerülő szerződésmódosítási díjat a Díjtáblázat tartalmazza.

Hogyan és hol?

A szerződés átruházását, módosítását az OTP Bank fiókjaiban személyesen lehet kezdeményezni.
A módosítással kapcsolatos kérdésekben munkatársaink szíves rendelkezésére állnak.

 

Lakáselőtakarékoskodó vagy kedvezményezett megváltoztatása

A lakáselőtakarékoskodó személyének megváltoztatása

A lakáselőtakarékoskodó személye megváltoztatható, ha:

 • az új lakáselőtakarékoskodó az eredeti lakáselőtakarékoskodó közeli hozzátartozója,
 • az eredeti lakáselőtakarékoskodó elhalálozott,
 • gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermek javára kötött szerződés esetén a kiskorú gyámságát ellátó személy változott.

  Ha az új lakáselőtakarékoskodó javára ugyanazon naptári évben korábban több szerződés után jóváírtak állami támogatást, a lakáselőtakarékoskodót - saját választása alapján - csak egyik szerződése után illeti meg az állami támogatás.
  (Kivéve: elhalálozás esetén, részletek az Általános Szerződési Feltételekben)

A kedvezményezett személyének megváltoztatása

A kedvezményezett megváltoztatásának esetei:

 • kedvezményezett nélküli szerződésnél kedvezményezett megjelölése, kedvezményezett személyének megváltoztatása úgy, hogy a kedvezményezett a lakáselőtakarékoskodó közeli hozzátartozója,
 • kedvezményezett visszavonása,
 • az elhalálozott kedvezményezett törlése.

Az állami támogatás jóváírásának módja megegyezik a „Lakáselőtakarékoskodó személyének megváltoztatása” c. pontban leírtakkal.

 

Szerződéses összeg emelése, csökkentése

A magasabb állami támogatás (max. évi 72.000 Ft) igénybevétele érdekében lehetősége van meglévő OTP Lakástakarék szerződésének szerződéses összegét megemelni. Lehetőség van csökkenteni is (ebben az esetben a csökkentett összegű befizetésekre kevesebb állami támogatás kerül jóváírásra).

A szerződéses összeg emelésénél, illetve csökkentésénél figyelembe kell venni az adott módozat maximális, illetve minimális szerződéses összegét.
(A részleteket az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.)

A szerződéses összeg csökkentésekor a számlanyitási díj arányos része nem igényelhető vissza. A szerződéses összeg emelésekor a szerződéses összeg növekményére számlanyitási díj különbözet kerül felszámításra. A számlanyitási díjra vonatkozó szabályokat az Általános Szerződési Feltételek számlanyitási díjra vonatkozó szabályai, mértékét a hatályos Díjtáblázat tartalmazza. A díjat a kérelemmel egyidejűleg egy összegben kell befizetni.

A további betételhelyezés – változatlan szerződéses összeg esetén – csökkenti az igénybe vehető lakáskölcsön összegét, ezért javasoljuk, hogy a szerződését módosítsa magasabb szerződéses összegre, és/vagy hosszabb megtakarítási időszakra.

 

Szerződés megosztása, összevonása

Megosztás

Lakáselőtakarékoskodóként kérelmezheti OTP Lakástakarék szerződésének megosztását egy vagy több közeli hozzátartozója javára.

A megtakarítás tetszőleges arányban osztható meg, a már jóváírt állami támogatás pedig a megtakarítás megosztásának arányában szintén jóváírásra kerülhet.

Az állami támogatás jóváírásának módja megegyezik a „Lakáselőtakarékoskodó személyének megváltoztatása” c. pontban leírtakkal.

A megosztás során létrejött új szerződések esetében a kiutalás és az állami támogatás tekintetében is az eredeti szerződés megkötésének időpontja az irányadó.

Összevonás

A lakáselőtakarékoskodó (vagy több lakáselőtakarékoskodó) kérelmezheti szerződései(k)nek egy lakáselőtakarékoskodó és/vagy egy kedvezményezett megjelölésével annak javára történő összevonását, amennyiben ezen személyek között közeli hozzátartozói viszony áll fenn.

Az összevonásig befizetett betétek és jóváírt kamatai egyesíthetők.

Az állami támogatás jóváírásának módja megegyezik a „Lakáselőtakarékoskodó személyének megváltoztatása” c. pontban leírtakkal.

A kiutalás és az állami támogatás szempontjából az összevont szerződésnél a legkorábban kötött szerződés megkötésének időpontja lesz irányadó.

 

Szerződéses módozat megváltoztatása

A lakáselőtakarékoskodó a szerződéses módozatát megváltoztathatja: áttérhet hosszabb vagy rövidebb megtakarítási idejű módozatra.

A szerződéses módozat megváltoztatása csak azonos termékcsaládba tartozó módozatok között megengedett. Pl. START 4 U szerződéses módozat csak az START U termékcsalád szerződéses módozataira (START 5 U, START 6 U, START 8 U vagy START 10 U) módosítható, másik termékcsalád (pl. FIX U) szerződéses módozataira nem.

A módozatváltással együtt a szerződéses összeg is változtatható.

Kalkulátor


A megtakarítási idő a teljes betétösszeg első elhelyezésétől az összegyűlt betét felvételéig tart.
A megtakarítási idő végéig havonta esedékes, fix összegű befizetés, optimális felsőhatára 20.000 Ft. N/A
{{#each .}}
{{/each}}