Megtakarítás kiutalása

A kiutalás az OTP Lakástakaréknak az adott kiutalási időszak utolsó napján (kiutalási időpontban) a lakás-előtakarékoskodók nyilatkozata és az értékelési fordulónapon meghatározott sorrend alapján hozott döntése arról, hogy melyek azok a szerződések, amelyeknél a szerződéses összeg, illetőleg a betétösszeg a kiutalási összegből kifizethető. A kiutalás nem azonos a kifizetéssel, a kiutalás a szerződés végleges lezárását jelenti.

A szerződés kiutalásához Önnek a következő, törvényben előírt feltételeket kell teljesítenie:

 • Minimális megtakarítási idő
  Az adott szerződéses módozathoz tartozó minimális megtakarítási idő elérése.
  Részletekért kattintson ide.
 • Minimális megtakarítási hányad
  Az adott szerződéses módozathoz tartozó minimális megtakarítási hányad,
  a szerződéses összeg 40%, illetve 50%-ának (módozattól függően) elérése.
 • Minimális értékszám
  Az értékelési fordulónapi minimális értékszám elérése, mely minden szerződéses összeg esetében 350. (Az értékszám alakulására vonatkozóan az éves számlakivonaton található információ.)
 • A szerződés a kiutalást megelőző 3 - 2017. július 1-jén vagy azt követően megkötött lakás-előtakarékossági szerződések esetén 2 - hónapban nem került módosításra.

Kiutalás

Az OTP Lakástakarék a kiutalásra jogosult lakás-előtakarékoskodók (kedvezményezettek) részére a kiutalási időszak első hónapjának végéig írásban (tértivevényes) értesítést küld.

Ön az értesítő csomagban (kiutalási csomag) található válaszlap kitöltésével nyilatkozik arról, hogy elfogadja-e a kiutalást:

Ha elfogadja a kiutalást, akkor a betét állami támogatással és kamatokkal növelt összegét (megtakarítási összeg) Ön bármelyik OTP bankfiókban a kiutalási értesítőn (kiutalási csomag része) megadott kiutalási időpontot követő napon felveheti. A kiutalás elfogadásával lehetősége van lakáskölcsön igénylésére is.

A kiutalás elfogadásával a szerződéses összeg folyósításakor, illetve a betét lakáscélú felhasználása esetén a cselekvőképes kedvezményezett a betét, az állami támogatás, a jóváírt kamatok, valamint a lakáskölcsön feletti rendelkezési jogot megszerzi.

Amennyiben a kiutaláskor a kedvezményezett kiskorú, az ő javára a lakás-előtakarékoskodó jogosult rendelkezni a lakáscélú felhasználásról. Ebben az esetben a lakáscél megvalósulása a kiskorú javára kell, hogy történjék. Ha a lakás-előtakarékoskodó nem törvényes képviselője a kiskorú kedvezményezettnek, akkor a nyilatkozat érvényességéhez be kell szerezze a kiskorú törvényes képviselőjének, illetve kölcsönigénylés esetén az illetékes gyámhatóság hozzájárulását.

A nyilatkozat megtételére, azaz a kitöltött válaszlap OTP fiókba történő beadására a rendelkezésre álló határidő az értesítő kézhezvételétől számított 4 hét.

Ha nem fogadja el a kiutalást, illetve nem nyilatkozik a kiutalás elfogadásáról, további betéteket nem szükséges elhelyeznie. Az addig elhelyezett betétösszeg tovább kamatozik (számlavezetési díj továbbra is felszámításra kerül).

Ugyanakkor dönthet úgy is, hogy folytatja a betétbefizetést, amire 8 évig, 2011. január 1-jét követően kötött OTP Lakástakarék szerződések esetén 10 évig megilleti az állami támogatás.

A további betételhelyezés – változatlan szerződéses összeg esetén – azonban csökkenti az igénybe vehető lakáskölcsön összegét, ezért javasoljuk, hogy a szerződését módosítsa magasabb szerződéses összegre, és/vagy hosszabb megtakarítási időszakra. A módosítást bármelyik OTP bankfiókban vagy telefonon (06-1-299-29-99) is megteheti.

Nem javasoljuk a kiutalás elfogadását, amennyiben még nincs elképzelése a megtakarítás lakáscélú felhasználásáról.

Visszavont vagy el nem fogadott kiutalás esetén újabb automatikus kiutalásra nem kerül sor, így új kiutalási időpontot kell kérnie bármely OTP bankfiókban.

Engedményezett (Hitel/Társasház/Víziközmű, stb. javára engedményezett)
OTP Lakástakarék szerződés esetén a kiutalásról nem kell nyilatkoznia, azt automatikusan elfogadottnak tekintjük, és a megtakarítás engedményezett összegét az engedményes részére a bank átutalja.

További részleteket az Általános Szerződési Feltételekben, illetve a kiutalási csomagban talál.

 

Lakáscélú felhasználás és annak igazolása

Lakáscélú felhasználás

A szerződéses összeget, azaz a megtakarítást és a lakáskölcsönt nemcsak a lakás-előtakarékoskodó, illetve a kedvezményezett, hanem közeli hozzátartozóik is felhasználhatják. Ennek eredményeként:

 • a család minden tagja köthet egy-egy szerződést anélkül, hogy minden családtagnak tulajdont kellene szereznie - a felhasználás egy ingatlanra is összevonható,
 • a család által igénybe vehető állami támogatás kötöttségek nélkül megtöbbszörözhető,
 • a kiskorú kedvezményezett esetén nem kell a kiskorú tulajdonában lennie a lakáscél szerinti ingatlannak, e megtakarítás is fordítható a szülők lakására,
 • házastársak esetében ha pl. a férj van bejegyezve tulajdonosként, és a férj nevére szólnak a számlák, ez elfogadható lesz a feleség szerződésének vonatkozásában is,
 • egy később kiutalásba kerülő szerződést a családon belül majd az a családtag használhatja fel, akinek éppen valamilyen lakással kapcsolatos kiadást kell finanszíroznia (felújítás, bővítés, csere, vétel, stb.).

Lakáscélú felhasználás igazolása:

A kiutalás elfogadásakor Ön egyben arról is nyilatkozik, hogy a megtakarítást lakáscélra kívánja-e fordítani.

 • Lakáscélú felhasználás esetén a felvett megtakarítás és az igényelt lakáskölcsön lakáscélú felhasználását igazolni kell.
 • Nem lakáscélú felhasználás esetén a befizetett betétek és kamatai kerülnek kifizetésre, az állami támogatás és annak kamatai és a Lakástakarék kölcsön nem vehető fel.
 • Kivételt képeznek a 2009. június 30-ig kötött OTP Lakástakarék szerződések, ha a megtakarítási idő elérte vagy meghaladta a 8 évet. Ezen szerződések esetén nem kell a megtakarítás lakáscélú felhasználását igazolni. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a lakáskölcsön lakáscélú felhasználását ebben az esetben is igazolnia kell.
 

Lakáskölcsön igénylése

A megtakarítási időszak végén döntenie kell arról, hogy csak a szerződésben foglalt megtakarítási összeget kívánja igénybe venni, vagy lakáscéljai megvalósításához a forint alapú, fix kamatú OTP Lakástakarék kölcsönre is igényt tart. Lakáskölcsönt csak kiutalt szerződésre nyújt az OTP Lakástakarék.

Lakáskölcsön az elfogadott kiutalási időponttól számított 12 hónapon belül igényelhető. Ha addig a szükséges dokumentumok nem kerülnek benyújtásra, és ezeket további 3 hónapon belül sem pótolja, akkor az OTP Lakástakarék a szerződést megszűntnek tekinti, és a továbbiakban Ön a lakáskölcsönre nem tarthat igényt.

A lakáskölcsön részletekben nem igényelhető. Az igényelhető lakáskölcsön maximális összege a szerződéses összeg és a kiutalási időpontban várható megtakarítás különbsége. A lakáskölcsön a maximális összegen belül tetszés szerint igényelhető, illetve igénybevételéről le lehet mondani (kivéve a teljes szerződéses összeg engedményezése esetén), lemondás után a lakáskölcsönre már nem tarthat igényt.

További részleteket az Általános Szerződési Feltételekben, a Lakástakarék lakáskölcsön igényléséhez benyújtandó dokumentumokat itt talál.

Kalkulátor


A megtakarítási idő a teljes betétösszeg első elhelyezésétől az összegyűlt betét felvételéig tart.
A megtakarítási idő végéig havonta esedékes, fix összegű befizetés, optimális felsőhatára 20.000 Ft. N/A
{{#each .}}
{{/each}}