Önkormányzati finanszírozás

Finanszírozás

Rövid távú likviditási gondjaik megoldásához, beruházásaik megvalósításához átmenetileg kiegészítő forrásokra van szükségük? Hitelkonstrukcióink valamennyi igény kielégítését lehetővé teszik.

Forinthitelek

A megoldandó feladat jellegének megfelelő konstrukciókat ajánlunk forintban.

Folyószámlahitel

 • Azon hitelképes önkormányzatoknak ajánljuk, amelyek fizetési számlájukat bankunknál vezetik, valamint bevételeik és kiadásaik eltérő ütemezése miatt fizetési problémáik merülnek fel.
 • A folyószámlahitel az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására naptári éven belül nyújtható hitel.
 • A keretösszeg nagyságáról egyedi elbírálás alapján döntünk az önkormányzat adóbevételének figyelembevételével.
 • Amennyiben a tárgynapon teljesítendő fizetési rendelkezések meghaladják a fizetési számlán rendelkezésre álló fedezetet, az önkormányzat a fedezethiány mértékéig külön rendelkezés nélkül, szükség szerinti gyakorisággal veheti igénybe a hitelt az engedélyezett hitelkeret erejéig.

Rövidlejáratú hitel

 • Azok az önkormányzatok kérhetik, amelyek átmeneti fizetési kötelezettségüket 12 hónapon belül rendezik.
 • Célja a bevételek és kiadások átmeneti ingadozásából adódó forráshiány pótlása, meghatározott gazdasági eseményhez kapcsolódó pénzszükséglet kielégítése.
 • A hitelt a folyósítástól számított egy éven belül kell visszafizetni.
 • A rövidlejáratú hitelt indokolt esetben rulírozó módon is igénybe vehetik partnereink.

Munkabérhitel

Munkabérhitel a nettó finanszírozás keretében kapott állami támogatás naptári éven belüli megelőlegezésére szolgál, ha a bérfizetéséhez, vagy egyéb bérjellegű kifizetéshez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet.

Célhitel

A célhitelt az önkormányzatok fejlesztési, felújítási, vállalkozási és egyéb éven túli feladatainak megvalósításához kínáljuk. A hitelkérelemhez szükséges csatolni a beruházással, felújítással kapcsolatos dokumentumokat is.

Víziközmű-társulati hitel

A víz- és csatornamű kialakítása az önkormányzatok törvényben előírt feladatai közé tartozik, melynek támogatására speciális finanszírozási lehetőséget dolgoztunk ki. Az önkormányzatok törvényben előírt feladataik megoldásához jelentős segítséget kapnak a víziközmű társulatoktól. A lakosság, valamint az önkormányzatok és egyéb jogi személyek együttműködésével megalakított - cégbíróság által bejegyzett - víziközmű társulatok beruházásaihoz hitelt nyújtunk.

A hatályos jogi szabályozás szerint a lakossági hányadnak megfelelő hitelrész után 70 %-os költségvetési kamattérítés jár. (A kamatkedvezmény számítási alapja azonban legfeljebb a mindenkori jegybanki alapkamat 1,3-szorosa lehet.)

A víziközmű-társulati hiteleknél fontos előfeltétel a társulat taggyűlésének hitelfelvételére vonatkozó határozata. A víziközmű társulat lakossági érdekeltségi hozzájárulása lakástakarék-pénztárral kötött előtakarékossági szerződés útján is finanszírozható.

Garancia

Ha szükséges, beruházásaik finanszírozásához garanciát is vállalunk.

Forint vagy devizakötelezettség teljesítésére irányuló garancia nyújtásával bankunk az önkormányzat hitelezőjével szemben kötelezettséget vállal arra, hogy meghatározott feltételek - így különösen bizonyos események beállta vagy elmaradása, illetőleg okmányok benyújtása - esetében és határidőn belül a kedvezményezettnek a megállapított összeghatárig fizetést fog teljesíteni.

Bankunk az önkormányzattal kötött szerződésben rögzíti a garancia alapján történő fizetés feltételeit.

A bank vállalt garancia-kötelezettsége visszavonhatatlan.

Hirdetmény, üzletszabályzat

A hatályos hirdetményeket és üzletszabályzatokat a linkekre kattintva tekintheti meg.

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az informacio@otpbank.hu e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.