Az OTP Bank, a Groupama biztosító szerződéses partnerekéntA biztosítási termékeket a Groupama Biztosító Zrt. (székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041071; web: www.groupama.hu) nyújtja, az OTP Bank a biztosító szerződéses partnereként biztosításközvetítői tevékenységet végez. teljes körű biztosítási megoldásokat nyújt a vállalatok részére.

Általános Vállalkozói Vagyonbiztosítás

Az Általános Vállalkozói Vagyonbiztosítás a nagyvállalatok igényeinek megfelelően, a szükséges részletességgel kínál a vállalatoknak vagyonbiztosítási szolgáltatást, melynek elemei rugalmasan alakíthatóak. A biztosítás alapbiztosításából és az ahhoz tetszőlegesen választható kiegészítő biztosításokból tevődik össze.


All Risks Vagyonbiztosítás

Az All Risks Vagyonbiztosításban nem a biztosítási események, hanem a kizárások vannak felsorolva, így amely esemény nem tartozik a kizárások körébe, az biztosított. Ez a biztosítástípus klasszikusan az ipari termelő vállalatok biztosítását szolgálja, ma már azonban közkedvelt a más szektorban működő vállalatok, vállalkozások körében is.


Tevékenységi Felelősségbiztosítás

A Tevékenységi Felelősségbiztosítás keretében a biztosító átvállalja a biztosított által okozott károk következtében fellépő, a biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettségek biztosítási szerződésben meghatározott körét. Alapvetően azok a személyi sérüléses és tárgyrongálási károk vonhatóak fedezet alá, melyekért a biztosított a polgári jog alapján kártérítési kötelezettséggel tartozik. A maximális kártérítési összeget közös megegyezés alapján, a tevékenység veszélyességétől, az okozható kár nagyságától, illetve az önrészesedés mértékétől függően alakítják ki.

Elérhető módozatok:

 • Munkáltatói Felelősségbiztosítás
 • Szakmunkás-tanulókat foglalkoztatók Felelősségbiztosítása
 • Termékfelelősség-biztosítás
 • Környezetszennyezési felelősségbiztosítás
 • Szolgáltatói Felelősségbiztosítás

Szakmai felelősségbiztosítások

A szakmai felelősségbiztosítások maximálisan igazodnak az adott szakma egyedi sajátosságaihoz, és átfogó módon fedik le az általánostól eltérő kockázatokat.

A Groupama Biztosító az alábbi területekre kínál szakmai felelősségbiztosításokat:

 • Szállodai szolgáltatók
 • Pénzügyi tevékenységek
 • Fuvarozás
 • Tervezők és mérnökök, illetve egyes kapcsolódó szakmák
 • Orvosok, gyógyszerészek

Építés- és szerelésbiztosítás

Az építés- és szerelésbiztosítás olyan károkra nyújt fedezetet, amelyek

 • különféle magas- és mélyépítési munkák során,
 • előre nem látható események miatt keletkeztek (pl. kivitelezési hiba, természeti eredetű károk stb.), és amik miatt,
 • a már elvégzett építési és szerelési munkálatok oly mértékben károsodnak, hogy az építési munkák tervszerű folytatásához javítás, helyreállítás, illetve pótlás szükséges.


Gépek és berendezések biztosításai

A biztosítás fedezetet nyújt az ipari gépek, berendezések, készülékek előre nem látható, váratlan esemény miatt bekövetkező vagyoni károsodására, a károsodás javítására, szükség esetén a biztosított vagyontárgyak pótlására.


Belföldi és nemzetközi szállítmánybiztosítások

A szállítmánybiztosítás megkötése a kereskedelemben többnyire elengedhetetlen feltétele az áruszállításnak. A belföldi és nemzetközi szállítmánybiztosítások a szállítmányt veszélyeztető káresemények gyakorlatilag teljes palettájára átfogó védelmet kínálnak.


Szállítmányozói felelősségbiztosítások

A biztosítási szerződés alapján a biztosító átvállalja a szállítmányozási tevékenységből eredő azon károk megtérítését, amelyeket a biztosított szállítmányozási tevékenységre vonatkozó szerződése alapján a magyar jog szabályai szerint megbízójának megfizetni tartozik.

Életbiztosítások vállalatok részére


Csoportos egészségbiztosítás

A stabil, megbízható, értékes munkavállalók kulcsfontosságú tényezőt jelentenek egy cég életében, munkájuk elengedhetetlen a sikeres működéshez. Legyen szó kisvállalkozásról vagy nagyvállalatról, a cégek a munkabéren felül különböző juttatásokkal igyekeznek kifejezni megbecsülésüket, megtartani a munkavállalókat, motiválni őket, elkötelezettségüket növelni. Egy ilyen speciális béren kívüli juttatásforma a csoportos egészségbiztosítás, hiszen legfőbb értékünk az egészségünk.


Csoportos Élet-, Baleset-, és Egészségbiztosítás

Komplex biztosítási csomag, mely baj esetén segít a biztosítottak anyagi terheinek könnyítésében. A biztosítás az ügyfelek igényei szerint számos modulból, gyakorlatilag tetszőleges kombinációban összeállítható.

Kérdése van?

Keresse vállalati biztosítási szakértő munkatársainkat az alábbi elérhetőségen.

E-mail:

 

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.