Az OTP Bank kereskedelem-finanszírozási szolgáltatásai keretében hatékony, egyedi igényeket is figyelembe vevő megoldásokat nyújt exportőr ügyfelei szállításainak finanszírozására, a felmerülő kockázatok csökkentésére. Külföldi leánybanki hálózatunk és kiterjedt nemzetközi bankkapcsolati rendszerünk a magyar exportőrök ideális partnerévé teszi.

Forfetírozás

A forfetírozás olyan kereskedelem-finanszírozási forma,

 • amely lehetővé teszi az exportőr számára az exportszerződéséből eredő, közép/hosszú lejáratú követelésének értékesítését az OTP Bank részére,
 • amelynek eredményeképpen azonnal az áru/szolgáltatás ellenértékéhez jut.

Előnyök az exportőr számára

 • éven belüli, éven túli követelés is leszámítolható,
 • szállítást követően azonnal hozzájut az exportkövetelés diszkontált értékéhez,
 • mentesül a vevő fizetési és országkockázatától, a követelés árfolyam- és kamatkockázatától,
 • a vevőkövetelés azonnali cash flow-t generálva kikerül mérlegéből,
 • a dokumentáció tömör, átlátható,
 • a leszámítolás költségei és feltételei a külkereskedelmi szerződés megkötése előtt is rögzíthetők, beépíthetők az exportajánlatba.

Előnyök az importőr számára

 • halasztott fizetési kedvezményhez jut (akár 365 napot meghaladó esedékeségekkel),
 • a kereskedelmi szerződés teljesítéséhez nem lesz szüksége kiegészítő finanszírozáshoz,
 • fizetési kötelezettsége csak a kiszállítást követően áll be,
 • a fizetés ütemezése igény szerint alakítható.

Milyen követelések alkalmasak a leszámítolásra?

 • Amelyek visszavonhatatlan bankári kötelezettségvállaláson alapulnak (pl. halasztott fizetésű akkreditív, bank által garantált (vagy avalizált) saját vagy idegen váltó, számlakövetelés bankgarancia fedezete mellett),
 • amelyek az OTP Bankcsoport országaiból származó azon vevőkkel szemben állnak fenn, amelyeket az érintett OTP csoporttag elfogadhatónak minősített,
 • amelyek egyéb, az OTP számára elfogadható biztosítékkal (pl. egyedi exporthitel-biztosítás) fedezettek.

Vevőhitelek

Az exportkövetelés meghitelezése az importőr vagy annak bankja részére (Bankközi vevőhitel esetén a hitelt az importőr bankja az importőrnek hitelezi tovább, kizárólag a külkereskedelmi szerződésből eredő kötelezettség fedezetére.)

Az export ellenértéke a (bankközi vagy közvetlen) vevőhitel terhére – a szerződésszerű szállítást követően – közvetlenül az exportőrnek kerül kifizetésre. Az importőr vagy annak bankja abban az esetben hitelezhető meg, amennyiben azok kockázata elfogadható, illetve a felek megállapodásra jutnak a hitel feltételeit illetően.

Előnyök az exportőr számára

 • versenyképesség növelése,
 • szállítást követő azonnali pénzügyi teljesítés,
 • vevő-, ország-, árfolyam- és kamatkockázat nem merül fel az exportőr számára.

Előnyök az importőr számára

 • rögzített kamatozású hitelhez jut,
 • a hitel futamideje, a visszafizetés ütemezése igény szerint alakítható, lehetőség van türelmi idő beiktatására.

Kapcsolatfelvétel

Strukturált és Cross Border Finanszírozási Főosztály
Nemzetközi Ügyfélkapcsolatok és Kereskedelem-finanszírozási Csoport

Szilágyi Csaba
csoportvezető
Telefon: (1) 298-4565
E-mail:

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.