Tulajdonosi struktúra

2002. március 11-én lezárult a bank részvényeinek dematerializációja, valamint ettől az időponttól megtörtént az 1000 forint névértékű OTP törzsrészvények felosztása 10 darab 100 forintos névértékű OTP törzsrészvényre. A részvények 2002. március 4-étől forognak 100 forintos névértékkel a Budapesti Értéktőzsdén.

A bank alaptőkéje 28.000.001.000 forint, amely 280.000.010 darab, egyenként 100 forint névértékű törzsrészvényre oszlik. 2007. április 21-én a szavazatelsőbbségi részvény megszüntetéséről szóló törvény (2007. évi XXVI. törvény) hatályba lépett.

Ennek alapján az OTP Bank Nyrt. Alapszabályában az állami szavazatelsőbbségi részvényre vonatkozó rendelkezések megszűntek, az egy darab 1.000,-Ft. névértékű szavazatelsőbbségi részvény átalakult 10 darab 100,-Ft névértékű törzsrészvénnyé.

A 2007. június óta hatályos alapszabályban megszűnt a külföldi szavazati arányra vonatkozó 50%-os korlátozás.

2015-től a Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint egyharmadát képviselő részvényes jelen van.

Tulajdonosi struktúra 2017. június 30-án

 TulajdonosTulajdon a jegyzett tőke %-ában
(tulajdoni hányad)
Hazai tulajdonÁllamháztartás részét képező tulajdonos10,08%
Vezetők és alkalmazottak0,82%
Saját részvények21,03%
Egyéb hazai befektetők25,21%
Hazai tulajdon összesen27,14%
Külföldi tulajdonKülföldi befektetők363,93%
Egyéb4 8,93%
Összesen 100,0%

1Pl.: MNV Zrt., TB, Önkormányzat, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok stb.
2A saját részvények tartalmazzák az anyavállalati és, a leányvállalati saját részvény állományt.
3Külföldi magánszemélyek, külföldi intézményi/társasági befektetők, illetve Nemzetközi Fejlesztési Intézmények
(Pl.: EBRD, IBRD, EIB, stb.)
4Nem azonosított részvényesek.

5%-nál nagyobb tulajdonosok 2017. június 30-án

NévRészvény darabszámTulajdoni hányadBefolyás mértéke
Megdet, Timur and Ruszlan Rahimkulov25.038.1598,94%9,04%
Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. (MOL)24.000.0008,57%8,69%
Groupama Csoport14.369.5415,13%5,19%
OPUS Securities SA14.496.4765,18%5,25%

Az OTP Bank Nyrt. intézményi részvényesei a bankkal kapcsolatos tájékoztatásért az alábbi címhez fordulhatnak:

OTP Bank Nyrt. Befektetői Kapcsolatok
1051 Budapest, Nádor u. 16.