Az OTP Csoport teljesítményét mutató legfontosabb eredménykimutatás- és mérleg tételei, illetve a főbb mutatószámok.

A Társaság időszaki eredményalakulásáról részletesebben a Jelentések menüpont alatt tájékozódhat.

Eredménykimutatás (korrigált, millió forint)

2022 3Q2023 2Q2023 3QQ/QY/Y
Konszolidált adózás utáni eredmény189 246382 050281 067-26%49%
Korrekciós tételek (összesen)87198 110-26 470-127% 
Konszolidált korrigált adózás utáni eredmény188 374283 940307 5378%63%
Adózás előtti eredmény215 189334 680360 1968%67%
Működési eredmény247 152325 207363 44212%47%
Összes bevétel450 285547 454597 8059%33%
Nettó kamatbevétel290 884340 808381 77812%31%
Nettó díjak, jutalékok106 075117 681125 1726%18%
Egyéb nettó nem kamat jellegű bevételek53 32788 96590 8552%70%
Működési kiadások-203 133-222 248-234 3635%15%
Kockázati költségek (összesen)-31 9639 473-3 246-134%-90%
Társasági adó-26 815-50 740-52 6594%96%

2022 3Q

2023 2Q

2023 3Q

Q/Q

Y/Y

 • Konszolidált adózás utáni eredmény189 246
 • Korrekciós tételek (összesen)871
 • Konszolidált korrigált adózás utáni eredmény188 374
 • Adózás előtti eredmény215 189
 • Működési eredmény247 152
 • Összes bevétel450 285
 • Nettó kamatbevétel290 884
 • Nettó díjak, jutalékok106 075
 • Egyéb nettó nem kamat jellegű bevételek53 327
 • Működési kiadások-203 133
 • Kockázati költségek (összesen)-31 963
 • Társasági adó-26 815
 • Konszolidált adózás utáni eredmény382 050
 • Korrekciós tételek (összesen)98 110
 • Konszolidált korrigált adózás utáni eredmény283 940
 • Adózás előtti eredmény334 680
 • Működési eredmény325 207
 • Összes bevétel547 454
 • Nettó kamatbevétel340 808
 • Nettó díjak, jutalékok117 681
 • Egyéb nettó nem kamat jellegű bevételek88 965
 • Működési kiadások-222 248
 • Kockázati költségek (összesen)9 473
 • Társasági adó-50 740
 • Konszolidált adózás utáni eredmény281 067
 • Korrekciós tételek (összesen)-26 470
 • Konszolidált korrigált adózás utáni eredmény307 537
 • Adózás előtti eredmény360 196
 • Működési eredmény363 442
 • Összes bevétel597 805
 • Nettó kamatbevétel381 778
 • Nettó díjak, jutalékok125 172
 • Egyéb nettó nem kamat jellegű bevételek90 855
 • Működési kiadások-234 363
 • Kockázati költségek (összesen)-3 246
 • Társasági adó-52 659
 • Konszolidált adózás utáni eredmény-26%
 • Korrekciós tételek (összesen)-127%
 • Konszolidált korrigált adózás utáni eredmény8%
 • Adózás előtti eredmény8%
 • Működési eredmény12%
 • Összes bevétel9%
 • Nettó kamatbevétel12%
 • Nettó díjak, jutalékok6%
 • Egyéb nettó nem kamat jellegű bevételek2%
 • Működési kiadások5%
 • Kockázati költségek (összesen)-134%
 • Társasági adó4%
 • Konszolidált adózás utáni eredmény49%
 • Korrekciós tételek (összesen) 
 • Konszolidált korrigált adózás utáni eredmény63%
 • Adózás előtti eredmény67%
 • Működési eredmény47%
 • Összes bevétel33%
 • Nettó kamatbevétel31%
 • Nettó díjak, jutalékok18%
 • Egyéb nettó nem kamat jellegű bevételek70%
 • Működési kiadások15%
 • Kockázati költségek (összesen)-90%
 • Társasági adó96%

Főbb mérlegtételek (korrigált) záróállományok, millió forintban

2022 3Q2023 2Q2023 3QQ/QY/Y
Mérlegfőösszeg34 022 40536 866 66039 574 0327%16%
Ügyfélhitelek (nettó, árfolyamszűrt)18 081 77621 357 23521 533 5031%19%
Ügyfélhitelek (bruttó, árfolyamszűrt)19 056 16122 375 49822 554 1571%18%
Teljesítő (Stage 1+2) ügyfélhitelek (bruttó, árfolyamszűrt)18 121 42321 450 52421 583 8351%19%
Hitelek értékvesztése (árfolyamszűrt)-974 386-1 018 264-1 020 6540%5%
Ügyfélbetétek (árfolyamszűrt)24 246 51327 938 52028 968 0374%19%
Kibocsátott értékpapírok587 9871 727 3882 082 05221%254%
Alárendelt és járulékos kölcsöntőke317 367552 883584 6266%84%
Saját tőke3 452 4483 595 5004 006 74111%16%

2022 3Q

2023 2Q

2023 3Q

Q/Q

Y/Y

 • Mérlegfőösszeg34 022 405
 • Ügyfélhitelek (nettó, árfolyamszűrt)18 081 776
 • Ügyfélhitelek (bruttó, árfolyamszűrt)19 056 161
 • Teljesítő (Stage 1+2) ügyfélhitelek (bruttó, árfolyamszűrt)18 121 423
 • Hitelek értékvesztése (árfolyamszűrt)-974 386
 • Ügyfélbetétek (árfolyamszűrt)24 246 513
 • Kibocsátott értékpapírok587 987
 • Alárendelt és járulékos kölcsöntőke317 367
 • Saját tőke3 452 448
 • Mérlegfőösszeg36 866 660
 • Ügyfélhitelek (nettó, árfolyamszűrt)21 357 235
 • Ügyfélhitelek (bruttó, árfolyamszűrt)22 375 498
 • Teljesítő (Stage 1+2) ügyfélhitelek (bruttó, árfolyamszűrt)21 450 524
 • Hitelek értékvesztése (árfolyamszűrt)-1 018 264
 • Ügyfélbetétek (árfolyamszűrt)27 938 520
 • Kibocsátott értékpapírok1 727 388
 • Alárendelt és járulékos kölcsöntőke552 883
 • Saját tőke3 595 500
 • Mérlegfőösszeg39 574 032
 • Ügyfélhitelek (nettó, árfolyamszűrt)21 533 503
 • Ügyfélhitelek (bruttó, árfolyamszűrt)22 554 157
 • Teljesítő (Stage 1+2) ügyfélhitelek (bruttó, árfolyamszűrt)21 583 835
 • Hitelek értékvesztése (árfolyamszűrt)-1 020 654
 • Ügyfélbetétek (árfolyamszűrt)28 968 037
 • Kibocsátott értékpapírok2 082 052
 • Alárendelt és járulékos kölcsöntőke584 626
 • Saját tőke4 006 741
 • Mérlegfőösszeg7%
 • Ügyfélhitelek (nettó, árfolyamszűrt)1%
 • Ügyfélhitelek (bruttó, árfolyamszűrt)1%
 • Teljesítő (Stage 1+2) ügyfélhitelek (bruttó, árfolyamszűrt)1%
 • Hitelek értékvesztése (árfolyamszűrt)0%
 • Ügyfélbetétek (árfolyamszűrt)4%
 • Kibocsátott értékpapírok21%
 • Alárendelt és járulékos kölcsöntőke6%
 • Saját tőke11%
 • Mérlegfőösszeg16%
 • Ügyfélhitelek (nettó, árfolyamszűrt)19%
 • Ügyfélhitelek (bruttó, árfolyamszűrt)18%
 • Teljesítő (Stage 1+2) ügyfélhitelek (bruttó, árfolyamszűrt)19%
 • Hitelek értékvesztése (árfolyamszűrt)5%
 • Ügyfélbetétek (árfolyamszűrt)19%
 • Kibocsátott értékpapírok254%
 • Alárendelt és járulékos kölcsöntőke84%
 • Saját tőke16%

Teljesítménymutatók korrigált eredmény alapján (%)

2022 3Q2023 2Q2023 3QQ/QY/Y
ROE (adózás utáni eredményből)22,9%45,1%29,4%-15,7%p6,5%p
ROE (korrigált adózás utáni eredményből)22,8%33,5%32,2%-1,3%p9,4%p
ROA (korrigált adózás utáni eredményből)2,3%3,1%3,2%0,0%p0,9%p
Működési eredmény marzs3,00%3,60%3,77%0,17%p0,77%p
Teljes bevétel marzs5,46%6,06%6,20%0,14%p0,74%p
Nettó kamatmarzs3,53%3,77%3,96%0,19%p0,43%p
Működési költség/mérlegfőösszeg2,46%2,46%2,43%-0,03%p-0,03%p
Kiadás/bevétel arány45,1%40,6%39,2%-1,4%p-5,9%p
Értékvesztésképzés a hitelezési veszteségekre / bruttó hitelállomány0,55%-0,06%0,04%0,10%p-0,51%p
Kockázati költség (összesen)/mérlegfőösszeg0,39%-0,10%0,03%0,14%p-0,35%p
Effektív adókulcs12,5%15,2%14,6%-0,5%p2,2%p
Nettó hitel/(betét+retail kötvény) arány (árfolyamszűrt)75%76%74%-2%p-1%p
Tőkemegfelelési mutató (konszolidált, IFRS) - Bázel318,1%17,9%18,8%0,8%p0,6%p
Tier1 ráta - Bázel316,7%15,6%16,4%0,8%p-0,3%p
Common Equity Tier 1 ('CET1') ráta - Bázel316,7%15,6%16,4%0,8%p-0,3%p

2022 3Q

2023 2Q

2023 3Q

Q/Q

Y/Y

 • ROE (adózás utáni eredményből)22,9%
 • ROE (korrigált adózás utáni eredményből)22,8%
 • ROA (korrigált adózás utáni eredményből)2,3%
 • Működési eredmény marzs3,00%
 • Teljes bevétel marzs5,46%
 • Nettó kamatmarzs3,53%
 • Működési költség/mérlegfőösszeg2,46%
 • Kiadás/bevétel arány45,1%
 • Értékvesztésképzés a hitelezési veszteségekre / bruttó hitelállomány0,55%
 • Kockázati költség (összesen)/mérlegfőösszeg0,39%
 • Effektív adókulcs12,5%
 • Nettó hitel/(betét+retail kötvény) arány (árfolyamszűrt)75%
 • Tőkemegfelelési mutató (konszolidált, IFRS) - Bázel318,1%
 • Tier1 ráta - Bázel316,7%
 • Common Equity Tier 1 ('CET1') ráta - Bázel316,7%
 • ROE (adózás utáni eredményből)45,1%
 • ROE (korrigált adózás utáni eredményből)33,5%
 • ROA (korrigált adózás utáni eredményből)3,1%
 • Működési eredmény marzs3,60%
 • Teljes bevétel marzs6,06%
 • Nettó kamatmarzs3,77%
 • Működési költség/mérlegfőösszeg2,46%
 • Kiadás/bevétel arány40,6%
 • Értékvesztésképzés a hitelezési veszteségekre / bruttó hitelállomány-0,06%
 • Kockázati költség (összesen)/mérlegfőösszeg-0,10%
 • Effektív adókulcs15,2%
 • Nettó hitel/(betét+retail kötvény) arány (árfolyamszűrt)76%
 • Tőkemegfelelési mutató (konszolidált, IFRS) - Bázel317,9%
 • Tier1 ráta - Bázel315,6%
 • Common Equity Tier 1 ('CET1') ráta - Bázel315,6%
 • ROE (adózás utáni eredményből)29,4%
 • ROE (korrigált adózás utáni eredményből)32,2%
 • ROA (korrigált adózás utáni eredményből)3,2%
 • Működési eredmény marzs3,77%
 • Teljes bevétel marzs6,20%
 • Nettó kamatmarzs3,96%
 • Működési költség/mérlegfőösszeg2,43%
 • Kiadás/bevétel arány39,2%
 • Értékvesztésképzés a hitelezési veszteségekre / bruttó hitelállomány0,04%
 • Kockázati költség (összesen)/mérlegfőösszeg0,03%
 • Effektív adókulcs14,6%
 • Nettó hitel/(betét+retail kötvény) arány (árfolyamszűrt)74%
 • Tőkemegfelelési mutató (konszolidált, IFRS) - Bázel318,8%
 • Tier1 ráta - Bázel316,4%
 • Common Equity Tier 1 ('CET1') ráta - Bázel316,4%
 • ROE (adózás utáni eredményből)-15,7%p
 • ROE (korrigált adózás utáni eredményből)-1,3%p
 • ROA (korrigált adózás utáni eredményből)0,0%p
 • Működési eredmény marzs0,17%p
 • Teljes bevétel marzs0,14%p
 • Nettó kamatmarzs0,19%p
 • Működési költség/mérlegfőösszeg-0,03%p
 • Kiadás/bevétel arány-1,4%p
 • Értékvesztésképzés a hitelezési veszteségekre / bruttó hitelállomány0,10%p
 • Kockázati költség (összesen)/mérlegfőösszeg0,14%p
 • Effektív adókulcs-0,5%p
 • Nettó hitel/(betét+retail kötvény) arány (árfolyamszűrt)-2%p
 • Tőkemegfelelési mutató (konszolidált, IFRS) - Bázel30,8%p
 • Tier1 ráta - Bázel30,8%p
 • Common Equity Tier 1 ('CET1') ráta - Bázel30,8%p
 • ROE (adózás utáni eredményből)6,5%p
 • ROE (korrigált adózás utáni eredményből)9,4%p
 • ROA (korrigált adózás utáni eredményből)0,9%p
 • Működési eredmény marzs0,77%p
 • Teljes bevétel marzs0,74%p
 • Nettó kamatmarzs0,43%p
 • Működési költség/mérlegfőösszeg-0,03%p
 • Kiadás/bevétel arány-5,9%p
 • Értékvesztésképzés a hitelezési veszteségekre / bruttó hitelállomány-0,51%p
 • Kockázati költség (összesen)/mérlegfőösszeg-0,35%p
 • Effektív adókulcs2,2%p
 • Nettó hitel/(betét+retail kötvény) arány (árfolyamszűrt)-1%p
 • Tőkemegfelelési mutató (konszolidált, IFRS) - Bázel30,6%p
 • Tier1 ráta - Bázel3-0,3%p
 • Common Equity Tier 1 ('CET1') ráta - Bázel3-0,3%p

Részvény információk

2022 3Q2023 2Q2023 3QQ/QY/Y
EPS hígított (HUF) (adózás utáni eredményből)7021 4281 049-27%49%
EPS hígított (HUF) (korrigált adózás utáni eredményből)7011 0621 1518%64%
Záróár (HUF)7 90812 13013 30010%68%
Maximum záróár (HUF)9 52012 17514 69521%54%
Minimum záróár (HUF)7 8549 48211 60522%48%
Piaci kapitalizáció (milliárd euró)5,39,29,54%81%
Részvényenkénti saját tőke (HUF)12 85313 44514 99312%17%
Részvényenkénti saját tőke goodwill és immateriális javak nélkül (HUF)12 24512 78214 29012%17%
Price/Book Value0,60,90,9-2%44%
Price/Tangible Book Value0,60,90,9-2%44%
P/E (visszatekintő, adózás utáni eredményből)6,33,93,8-1%-39%
P/E (visszatekintő, korrigált adózás utáni eredményből)3,94,24,0-4%1%
Átlagos napi forgalom (millió euró)12131739%43%
Átlagos napi forgalom (millió részvény)0,60,40,519%-13%

2022 3Q

2023 2Q

2023 3Q

Q/Q

Y/Y

 • EPS hígított (HUF) (adózás utáni eredményből)702
 • EPS hígított (HUF) (korrigált adózás utáni eredményből)701
 • Záróár (HUF)7 908
 • Maximum záróár (HUF)9 520
 • Minimum záróár (HUF)7 854
 • Piaci kapitalizáció (milliárd euró)5,3
 • Részvényenkénti saját tőke (HUF)12 853
 • Részvényenkénti saját tőke goodwill és immateriális javak nélkül (HUF)12 245
 • Price/Book Value0,6
 • Price/Tangible Book Value0,6
 • P/E (visszatekintő, adózás utáni eredményből)6,3
 • P/E (visszatekintő, korrigált adózás utáni eredményből)3,9
 • Átlagos napi forgalom (millió euró)12
 • Átlagos napi forgalom (millió részvény)0,6
 • EPS hígított (HUF) (adózás utáni eredményből)1 428
 • EPS hígított (HUF) (korrigált adózás utáni eredményből)1 062
 • Záróár (HUF)12 130
 • Maximum záróár (HUF)12 175
 • Minimum záróár (HUF)9 482
 • Piaci kapitalizáció (milliárd euró)9,2
 • Részvényenkénti saját tőke (HUF)13 445
 • Részvényenkénti saját tőke goodwill és immateriális javak nélkül (HUF)12 782
 • Price/Book Value0,9
 • Price/Tangible Book Value0,9
 • P/E (visszatekintő, adózás utáni eredményből)3,9
 • P/E (visszatekintő, korrigált adózás utáni eredményből)4,2
 • Átlagos napi forgalom (millió euró)13
 • Átlagos napi forgalom (millió részvény)0,4
 • EPS hígított (HUF) (adózás utáni eredményből)1 049
 • EPS hígított (HUF) (korrigált adózás utáni eredményből)1 151
 • Záróár (HUF)13 300
 • Maximum záróár (HUF)14 695
 • Minimum záróár (HUF)11 605
 • Piaci kapitalizáció (milliárd euró)9,5
 • Részvényenkénti saját tőke (HUF)14 993
 • Részvényenkénti saját tőke goodwill és immateriális javak nélkül (HUF)14 290
 • Price/Book Value0,9
 • Price/Tangible Book Value0,9
 • P/E (visszatekintő, adózás utáni eredményből)3,8
 • P/E (visszatekintő, korrigált adózás utáni eredményből)4,0
 • Átlagos napi forgalom (millió euró)17
 • Átlagos napi forgalom (millió részvény)0,5
 • EPS hígított (HUF) (adózás utáni eredményből)-27%
 • EPS hígított (HUF) (korrigált adózás utáni eredményből)8%
 • Záróár (HUF)10%
 • Maximum záróár (HUF)21%
 • Minimum záróár (HUF)22%
 • Piaci kapitalizáció (milliárd euró)4%
 • Részvényenkénti saját tőke (HUF)12%
 • Részvényenkénti saját tőke goodwill és immateriális javak nélkül (HUF)12%
 • Price/Book Value-2%
 • Price/Tangible Book Value-2%
 • P/E (visszatekintő, adózás utáni eredményből)-1%
 • P/E (visszatekintő, korrigált adózás utáni eredményből)-4%
 • Átlagos napi forgalom (millió euró)39%
 • Átlagos napi forgalom (millió részvény)19%
 • EPS hígított (HUF) (adózás utáni eredményből)49%
 • EPS hígított (HUF) (korrigált adózás utáni eredményből)64%
 • Záróár (HUF)68%
 • Maximum záróár (HUF)54%
 • Minimum záróár (HUF)48%
 • Piaci kapitalizáció (milliárd euró)81%
 • Részvényenkénti saját tőke (HUF)17%
 • Részvényenkénti saját tőke goodwill és immateriális javak nélkül (HUF)17%
 • Price/Book Value44%
 • Price/Tangible Book Value44%
 • P/E (visszatekintő, adózás utáni eredményből)-39%
 • P/E (visszatekintő, korrigált adózás utáni eredményből)1%
 • Átlagos napi forgalom (millió euró)43%
 • Átlagos napi forgalom (millió részvény)-13%

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.