Kiemelt adatok

Az OTP Csoport teljesítményét mutató legfontosabb eredménykimutatás-
és mérleg tételei, illetve a főbb mutatószámok.

A Társaság időszaki eredményalakulásáról részletesebben a jelentések menüpont alatt tájékozódhat.

Eredménykimutatás (millió forint)

 2015 4Q2016 3Q2016 4QQ/QY/Y
Konszolidált adózás utáni eredmény26.69469.79026.474-62%-1%
Korrekciós tételek (összesen)10.0991.038-1.809-274%-118%
Konszolidált korrigált adózás utáni eredmény korrekciós tételek hatása nélkül16.59568.75228.283-59%70%
Adózás előtti eredmény23.93972.91137.516-49%57%
Működési eredmény76.67285.69185.091-1%11%
Összes bevétel183.311183.936193.7025%6%
Nettó kamatbevétel133.279130.657133.1842%0%
Nettó díjak, jutalékok43.44945.41148.2176%11%
Egyéb nettó nem kamat jellegű bevételek6.1218.78612.22139%100%
Működési kiadások-106.640-98.245-108.61111%2%
Kockázati költségek-52.733-12.780-47.575272%-10%
Egyedi tételek462-91780-109%-83%
Társasági adó-7.344-4.159-9.233122%26%

Főbb mérlegtételek záróállományok (millió forint)

 2015 4Q2016 3Q2016 4QQ/QY/Y
Mérlegfőösszeg10.718.84810.952.73911.307.6663%5%
Ügyfélhitelek (nettó, árfolyamszűrt)5.454.5365.530.3615.736.2314%5%
Ügyfélhitelek (bruttó, árfolyamszűrt)6.483.2456.515.8916.680.5043%3%
Hitelek értékvesztése (árfolyamszűrt)-1.028.709-985.530-944.273-4%-8%
Ügyfélbetétek (árfolyamszűrt)8.025.4358.083.7448.540.5846%6%
Kibocsátott értékpapírok239.376212.918146.900-31%-39%
Alárendelt és járulékos kölcsöntőke234.78482.80977.458-6%-67%
Saját tőke1.233.6591.372.0861.420.6504%15%

Teljesítménymutatók korrigált eredmény alapján (%)

 2015 4Q2016 3Q2016 4QQ/QY/Y
ROE (korrigált adózott eredményből)5,4%20,5%8,1%-12,4%2,7%
ROA (korrigált adózott eredményből)0,6%2,5%1,0%-1,5%0,4%
Működési eredmény marzs2,84%3,15%3,04%-0,11%0,2%
Teljes bevétel marzs6,79%6,76%6,92%0,16%0,13%
Nettó kamatmarzs4,94%4,8%4,76%-0,04%-0,18%
Nettó díj- és jutalékbevétel-marzs1,61%1,67%1,72%0,05%0,11%
Nettó egyéb nem kamat bevétel-marzs egyedi tételek nélkül0,23%0,32%0,44%0,11%0,21%
Működési költség/mérlegfőösszeg3,95%3,61%3,88%0,27%-0,07%
Kiadás/bevétel arány58,3%53,1%56,1%2,9%-2,2%
Kockázati költség/bruttó hitelállomány2,98%0,56%1,8%1,24%-1,17%
Kockázati költség (összesen)/mérlegfőösszeg1,95%0,47%1,7%1,23%-0,25%
Effektív adókulcs30,7%5,7%24,6%18,9%-6,1%
Nettó hitel/(betét+retail kötvény) arány (árfolyamszűrt)67%67%66%-1%0%
Tőkemegfelelési mutató (konszolidált, IFRS) - Bázel316,2%15,7%16%0,3%-0,2%
Tier1 ráta - Bázel313,3%13,2%13,5%0,3%0,3%
Common Equity Tier 1 ('CET1') ráta - Bázel313,3%13,2%13,5%0,3%0,3%

Részvény információk

 2015 4Q2016 3Q2016 4QQ/QY/Y
EPS hígított (HUF) (korrigálatlan adózott eredményből)103266101-62%-2%
EPS hígított (HUF) (korrigált adózott eredményből)64262108-59%69%
Záróár (HUF)6.0007.2008.40017%40%
Maximum záróár (HUF)6.1587.5308.41112%37%
Minimum záróár (HUF)5.2886.2807.20015%36%
Piaci kapitalizáció (milliárd euró)5,46,57,616%41%
Részvényenkénti saját tőke (HUF)4.4064.9005.0744%15%
Részvényenkénti saját tőke goodwill és immateriális javak nélkül (HUF)3.8404.3394.4873%17%
Price/Book Value1,41,51,713%22%
Price/Tangible Book Value1,61,71,913%20%
P/E (visszatekintő, számviteli adózott eredményből)26,69,911,617%-56%
P/E (visszatekintő, korrigált adózott eredményből)1410,611,710%-16%
Átlagos napi forgalom (millió euró)141313-1%-3%
Átlagos napi forgalom (millió részvény)0,70,60,5-13%-30%