Finanszírozási stratégia

Háttér

Az OTP Csoport finanszírozásában hagyományosan jelentős az ügyfélbetét bázis szerepe, elsősorban a magyarországi és bulgáriai betéti piacokon elért erős pozíciók eredményeként.

A gazdasági-pénzügyi válság következtében lényegesen felértékelődött a biztonságos likviditás fontossága, emiatt a Bankcsoport különösen nagy hangsúlyt helyezett a stabil ügyfélbetét-állomány megtartására. Az árfolyamszűrt teljesítő hitelállomány éves összehasonlításban 3%-kal nőtt 2016 3Q-ban, miközben a betétállomány 4%-kal nőtt.

Mindezen tényezők együttes hatásaként a Csoport nettó hitel/(betét+lakossági kötvény) mutatója 68%-ra csökkent, ami éves alapon árfolyamkorrigáltan 1,6%-pontos csökkenést jelent. A Bank a hazai tőkepiacon folytatta a lakossági kötvények értékesítését. A Bankcsoport stabil tőkehelyzettel rendelkezik, az elsődleges alapvető tőkemutatója (CET1) 13,2% 2016 3Q végén.


Alkalmazott finanszírozási instrumentumok

2016 3Q végén év/év összevetésben a vállalati szektor kivételével minden főbb hitelszegmensben csökkenő csoport szintű teljesítő állományok voltak jellemzőek, mégis az OTP Csoport a pénz- és tőkepiaci források széles körét használja a magyarországi, illetve külföldi ügyfélhitelei finanszírozására. A Csoport az OTP Bankon, illetve az OTP Jelzálogbankon keresztül főként a hazai tőkepiac aktív szereplője, lejárat-, devizanem- és szerkezet szerint egyaránt változatos instrumentumokat kibocsátva.

A bank a 2006. szeptember és 2008. május közötti időszakban több kötvénykibocsátással – senior, alárendelt és járulékos kölcsöntőke – is megjelent a nemzetközi tőkepiacon. 2005-2006 során a külföldi akvizíciók tőkeigényét a járulékos és alárendelt kölcsöntőke bevonása biztosította, így nem volt szükség a tőkemegfelelés szinten tartásához részvénykibocsátásra, amely hígította volna meglévő részvényeseink pozícióját.

2006 októberében a bank a saját tulajdonában lévő 14,5 millió darab OTP részvényt értékesítette az Opus Securities S. A. nevű projekttársaságnak, amely a részvények fedezetével átváltható kötvényeket bocsátott ki összesen 514 millió euró névértékben.

A hazai kötvénypiacon a bank rendszeres lakossági kötvényaukciókkal van jelen, sikeres alternatív befektetési formát biztosítva a lakossági kisbetétesek számára.

A tőkepiaci instrumentumokon túl időről-időre szindikált és bilaterális hitel-megállapodások is színesítik az alkalmazott finanszírozási instrumentumok körét.


Főbb mérlegtételek (milliárd forintban)

 2016 3Q2015 3Q
Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek775584
Ügyfélbetétek7 9947 780
Kibocsátott értékpapírok213247
Egyéb kötelezettségek517594
Alárendelt és járulékos kölcsöntőke83259
Saját tőke1 3721 226
FORRÁSOK10 95310 690

Finanszírozási szerkezet

Utolsó frissítés: 2016.11.11.