Finanszírozási stratégia

Háttér

Az OTP Csoport finanszírozásában hagyományosan jelentős az ügyfélbetét bázis szerepe, elsősorban a magyarországi és bulgáriai betéti piacokon elért erős pozíciók eredményeként.

A gazdasági-pénzügyi válság következtében lényegesen felértékelődött a biztonságos likviditás fontossága, emiatt a Bankcsoport különösen nagy hangsúlyt helyezett a stabil ügyfélbetét-állomány megtartására. Az árfolyamszűrt teljesítő hitelállomány éves összehasonlításban 7,5%-kal nőtt 2017 1Q-ban, miközben a betétállomány 6%-kal nőtt.

Mindezen tényezők együttes hatásaként a Csoport nettó hitel/(betét+lakossági kötvény) mutatója 68%-ra változott, ami éves alapon árfolyamkorrigáltan 0,5%-pontos növekedést jelent. A Bank a hazai tőkepiacon folytatta a lakossági kötvények értékesítését. A Bankcsoport stabil tőkehelyzettel rendelkezik, az elsődleges alapvető tőkemutatója (CET1) 16,0% 2017 1Q végén.


Alkalmazott finanszírozási instrumentumok

2017 1Q végén év/év összevetésben minden főbb hitel-szegmensben növekvő csoport szintű teljesítő állományok voltak jellemzőek, az OTP Csoport a pénz- és tőkepiaci források széles körét használja a magyarországi, illetve külföldi ügyfélhitelei finanszírozására. A Csoport az OTP Bankon, illetve az OTP Jelzálogbankon keresztül főként a hazai tőkepiac aktív szereplője, lejárat-, devizanem- és szerkezet szerint egyaránt változatos instrumentumokat kibocsátva.

A bank a 2006. szeptember és 2008. május közötti időszakban több kötvénykibocsátással – senior, alárendelt és járulékos kölcsöntőke – is megjelent a nemzetközi tőkepiacon. 2005-2006 során a külföldi akvizíciók tőkeigényét a járulékos és alárendelt kölcsöntőke bevonása biztosította, így nem volt szükség a tőkemegfelelés szinten tartásához részvénykibocsátásra, amely hígította volna meglévő részvényeseink pozícióját.

2006 októberében a bank a saját tulajdonában lévő 14,5 millió darab OTP részvényt értékesítette az Opus Securities S. A. nevű projekttársaságnak, amely a részvények fedezetével átváltható kötvényeket bocsátott ki összesen 514 millió euró névértékben.

A hazai kötvénypiacon a bank rendszeres lakossági kötvényaukciókkal van jelen, sikeres alternatív befektetési formát biztosítva a lakossági kisbetétesek számára.

A tőkepiaci instrumentumokon túl időről-időre szindikált és bilaterális hitel-megállapodások is színesítik az alkalmazott finanszírozási instrumentumok körét.


Főbb mérlegtételek (milliárd forintban)

 2017 1Q2016 1Q
Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek492478
Ügyfélbetétek8 4307 918
Kibocsátott értékpapírok264237
Egyéb kötelezettségek692623
Alárendelt és járulékos kölcsöntőke77242
Saját tőke1 4361 233
FORRÁSOK11 39010 730

Finanszírozási szerkezet

Utolsó frissítés: 2017.05.17.