Általános részvénytörténet

Dátum Esemény
2007. szeptember 18. A Budapesti Értéktőzsde Zrt. a 10 darab törzsrészvényt bevezette a tőzsdei kereskedésbe.
2007. június 18. Az átalakítást a cégbíróság 2007. június 18-án bejegyezte.
2007. április 21. A szavazatelsőbbségi részvény megszüntetéséről szóló törvény (2007. évi XXVI. Törvény) hatályba lépett. Ennek alapján az OTP Bank Nyrt. Alapszabályában az állami szavazatelsőbbségi részvényre vonatkozó rendelkezések megszűntek, az egy darab 1.000,-Ft. névértékű szavazatelsőbbségi részvény átalakult 10 darab 100,-Ft névértékű törzsrészvénnyé.
2002. március Lezárult a Bank részvényeinek dematerializációja, valamint ettől az időponttól megtörtént az 1000 forint névértékű OTP törzsrészvények felosztása egyenként 10 darab 100 forintos névértékű OTP törzsrészvényre. Ezáltal a Bank jegyzett tőkéje 280.000.000 darab, egyenként 100 forint névértékű törzsrészvényből, valamint 1 darab 1000 forint névértékű szavazatelsőbbségi részvényből áll. A részvényértékesítés eredményeképpen 900 ezer darab részvény került belföldi intézményi befektetők tulajdonába.
2001. július A Bank, az általa kibocsátott 1.150.000 darab osztalékelsőbbségi részvényt átalakította törzsrészvénnyé Ezáltal a Bank jegyzett tõkéje 28.000.000 darab törzsrészvényből és 1 darab szavazatelsőbbségi részvényből áll.
1999. október 18-22. Az ÁPV Rt. a Társadalombiztosítási alapok megbízásából összetett részvényértékesítés keretében értékesítette az alaptőke 14,1%-ának megfelelő részvénycsomagot, bel- és külföldi intézményi és belföldi magánbefektetőknek.
1999 TB alapok államosítása (3,946,562 db részvény)
1997. október 14-21. Az ÁPV Rt. zárt körben intézményi befektetőknek, a menedzsment és az alkalmazottak számára kedvezményesen, belföldi befektetőknek nyilvános kibocsátás keretében értékesítette a bank alaptőkéjének 25%-át. Az állam tulajdona 1 db 1000 forint névértékű különleges jogokat biztosító szavazatelsőbbségi részvényre csökkent.
1997. szeptember 3. Az állam javára egy 1000 forint névértékű különleges jogokat biztosító szavazatelsőbbségi részvény került kibocsátásra.
1995. július 17-21. Az ÁPV Rt. zárt körben külföldi intézményi befektetőknek, a menedzsment és az alkalmazottak számára kedvezményesen, belföldi befektetőknek nyilvános kibocsátás keretében értékesítette a bank alaptőkéjének 33,43%-át. Az állam részesedése az OTP Bankban az alaptőke 25%+1 részvényre csökkent.
1995. május 10. A Priv. Tv. értelmében ingyenes vagyonjuttatás keretében az OTP Bank alaptőkéjének 20%-át kitevő részvénymennyiség átadása a két Társadalombiztosítási Önkormányzatnak. EBÖ 10%; NYBÖ 10%.
1994 vége Az ÁV Rt. – az 1989-es átalakulási törvény értelmében – az OTP Bank részvényeinek mintegy 2%-át átadta a települési önkormányzatoknak. (A bank tulajdonába került, az adott önkormányzatok területén fekvő belterületi földek fejében.) 
1994. május 25. Az állam nevében eljáró Pénzügyminisztérium államkötvényapport formájában 5 milliárd forint értékben alaptőke-emelést hajtott végre.
1994. április 14-től május 6-ig Az ÁV Rt. 4 millió 600 ezer névre szóló törzsrészvényt (az alaptőke 20%-át) kívánt értékesíteni nyilvánosan, kárpótlási jegy ellenében. 
1992. szeptember 30-tól Az ÁVÜ 1 millió 150 ezer darab bemutatóra szóló, nem szavazó osztalékelsőbbségi részvényt (a 23 milliárd forintos jegyzett tőke 5%-át) kínált fel eladásra nyilvánosan kárpótlási jegyért cserébe. (A le nem jegyzett részvényeket az állam később átadta a társadalombiztosítási önkormányzatoknak).
1992. július 31. Törzsrészvények átalakítása bemutatóra szóló osztalékelsőbbségi részvényé
1990. december 31. A pénzintézet 100%-os állami tulajdonú részvénytársasággá alakult.

Az OTP részvények története