Az OTP Bank kereskedelmi faktoring szolgáltatása megfelelő megoldást nyújt Önnek, ha halasztott fizetésű szerződésből eredő vagy jogszabály alapján keletkezett élő követeléssel bír megrendelőjével, vevőjével vagy egyéb szervezettel szemben.

Elérhető szolgáltatások

 • Finanszírozás: a bruttó számlaösszeg akár 80-100%-os mértékéig.
 • Követelésbiztosítás: hitelbiztosítás nyújtása a vevői követelések bruttó összegének 90%-áig az esetleges vevői nemfizetés kockázatának kivédésére.
 • Credit management: a kötelezettek piaci és pénzügyi értékelése, javaslat kockázati limitekre, kötelezettek fizetési sajátosságainak kockázati célú értékelése.
 • Nyilvántartás: a megvásárolt követelésekről – igényelt gyakorisággal – naprakész nyilvántartás biztosítása.
 • Követelésbeszedés: segítséget nyújtunk Önnek abban, hogy követelései ellenértékét beszedjük vevőitől.
 • Mérlegtisztítás: bizonyos faktoring termékeink esetén Ön olyan szolgáltatást kaphat, mellyel vevői követeléseit – számviteli értelemben is – kivezetheti könyveiből, ennek révén javul mérlegszerkezete, eladósodottsági mutatója.

Előnyök

 • Gyors: a szerződésekben előírt dokumentumok benyújtását követően vállalkozása néhány napon belül finanszírozáshoz juthat.
 • Rugalmas: a finanszírozás volumene együtt nő a bővülő forgalom kiváltotta igényekkel.
 • Testre szabott: széles termékválasztékunk alapján a vevőkör sajátosságait figyelembe véve vállalkozására szabjuk konstrukcióinkat.
 • Kiszámítható: a finanszírozás tervezhető, a szolgáltatások díjai kalkulálhatóak, a díjstruktúrában nincsenek rejtett költségek.
 • Minimális biztosíték: jellemzően nincs szükség klasszikus bankári biztosítékok bevonására.
 • Minimális adminisztráció: az OTP Kereskedelmi Faktoring adminisztrációs, dokumentációs háttere lényegesen egyszerűbb egy átlagos egyéb finanszírozásénál.
 • Naprakész információk: ügyfeleink folyamatos naprakész információkhoz juthatnak számláik, illetve vevői fizetéseikkel kapcsolatban.
 • Javuló fizetési morál: a tapasztalatok alapján a bank, mint faktor belépése kedvezően hat a vevői fizetési fegyelemre.

OTP Kereskedelmi Faktoring szolgáltatások

„Full” faktoring

Azon vállalkozásoknak ajánljuk, amelyek számára a faktorálás valamennyi eleme – a finanszírozástól a követelésbiztosítás és követelésbehajtásig – egyaránt fontos.

 • Finanszírozás: a vevőkkel szembeni követelései visszkereset és szállítói korlátlan kezesség nélküli faktorálása révén a vállalkozása a bruttó számlaösszeg 80-100%-a erejéig finanszírozáshoz juthat.
 • Követelésbeszedés: a szolgáltatás részeként vagy önállóan igényelheti, hogy követeléseinek beszedését átadja részünkre. Nemzetközi felmérések, valamint tapasztalataink alapján megállapítható, hogy a vevők fizetési hajlandósága minimum 30%-kal javul amennyiben a követelések beszedése tekintetében egy hitelintézet jár el Önök helyett.
 • Biztosítás: Magyarország vezető hitelbiztosítójának segítségével – kérése esetén – biztosítjuk vevőköveteléseit. Amennyiben vevőik fizetése nem történik meg, az önrésszel csökkentett követelések 90%-nak erejéig a hitelbiztosító fizet a vevők helyett.
 • Nyilvántartás: professzionális, vezetői információszolgáltatást nyújtunk ügyfeleinknek, segítve ezzel a folyamatos üzletmenetet, illetve az üzleti döntések meghozatalát.

„Classic” faktoring

Azon vállalkozások számára ajánljuk, amelyek számára elsősorban a finanszírozási elem lényeges és nem kívánnak élni a vevői kockázatok biztosításával (azaz nem tartanak a vevőik esetleges fizetésképtelenségétől).

 • A szolgáltatás révén Ön klasszikus, szállítói kezességgel biztosított finanszírozáshoz jut, melynek révén bruttó vevőállománya akár 80-90%-a erejéig, folyamatosan vállaljuk követelései meghitelezését.
 • Ez egy rugalmas, folyószámlahitelhez hasonló finanszírozási termék, amely rugalmasan igazodik vevőállományához, s nem igényel többlet fedezetet magán a vevőállományon túl.

Állami, egészségügyi, önkormányzati intézményekkel szembeni követelések megvásárlása

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az állami, egészségügyi és önkormányzati intézmények gyakran hosszú fizetési határidő mellett esetenként jelentős késedelemmel teljesítik fizetési kötelezettségeiket.

 • Az OTP Bank kifejezetten erre a speciális szegmensre kialakított faktoring szolgáltatása azon vállalkozásoknak nyújthat megoldást, amelyek vevője, megrendelője valamely állami, egészségügyi, önkormányzati intézmény.
 • Készek vagyunk arra, hogy ezen kötelezettekkel szembeni követelésállományát – hitelvizsgálatot követően – akár szállítói kezesség és visszkereset nélkül megvásároljuk Öntől.
 • Ennek révén Ön a „Full” faktoring szolgáltatáshoz hasonló, valamennyi szolgáltatás elemet tartalmazó faktoring kiszolgálást kaphat.

Európai Uniós közvetett és közvetlen támogatások előfinanszírozása

Ha Ön mezőgazdasági termelő és a Magyar Államkincstártól (MÁK) bármilyen jogcímen támogatásra jogosult, vagy gazdasági társaság, amely bármilyen jogcímen, valamely magyarországi EU kifizető szervtől támogatást nyert, avagy olyan társaság, amely valamely önkormányzattal EU forrású projekt kivitelezésére kötött szerződést, úgy készek vagyunk arra, hogy EU forrású támogatásait megvásároljuk.

 • Mezőgazdasági támogatások előfinanszírozása: az európai uniós, illetve hazai forrású mezőgazdasági támogatások jellemzően utófinanszírozottak, így a támogatások kifizetésére sokszor hónapokat kell várni. Az OTP Banknál elérhető a Magyar Államkincstáron keresztül folyósított támogatások előfinanszírozása, amely a támogatások kifizetéséig tartó átmeneti időszakra biztosít forrást. Az igényelt szolgáltatások és azok feltételei minden esetben a hatályos jogszabályokhoz igazodva kerülnek meghatározásra.
 • Európai Uniós (nem mezőgazdasági) támogatások előfinanszírozása: a meghirdetett támogatási források előfinanszírozása eredményesen járulhat hozzá a kapcsolódó fejlesztés tervezhető, sikeres határidőn belüli megvalósításához. Az előfinanszírozás jellemzően az elnyert támogatás határozatba foglalását követően, a várható kifizetés időpontjáig vehető igénybe.

Beszállítói faktoring program

Elsősorban azon vállalkozásoknak ajánljuk, amelyek tartós szerződéses kapcsolatban állnak beszállítóikkal, és a vállalkozásukkal szemben kiállított számlák finanszírozására megoldástkívánnak nyújtani megbízható beszállítóiknak.

 • Az OTP Bank vállalja, hogy meghatározott feltételrendszer szerint megvásárolja bármely beszállítója Önnel szembeni számlaköveteléseit akár a bruttó számlaösszeg 100%-áig.
 • A vevői együttműködés keretein belül lehetőség nyílik egyedibeszállítói igényeket is figyelembe venni.

Export faktoring

A nemzetközi fizetési forgalom egyik rendkívül népszerű formája az export faktoring. Vállalata akár úgy tud új exportkapcsolatokat kialakítani, hogy a vevői kockázatokat döntő részben áthárítja bankunkra.

 • A belföldi termékekhez hasonlóan a nemzetközi vevői körrel rendelkező vállalkozások számára az OTP Bank lehetővé teszi a zavartalan exportforgalom (finanszírozás, biztosítás, nyilvántartás, követelés beszedés) bonyolításához szükséges feltételeket.
 • Szolgáltatásaink révén a „Full” faktoring szolgáltatás elemeket nyújtjuk Önnek, azaz az export vevői követelések 85%-ig tudunk finanszírozást nyújtani a követelések 90%-os biztosítása mellett.

További kérdése van?

Az OTP Kereskedelmi Faktoringról részletesen informálódhat az alábbi elérhetőségeken.

Írjon nekünk!

Küldje meg kérdéseit a címre eljuttatott e-mailben!

Hívjon minket!

Hívja munkatársainkat a plusz06-1-298-3400 telefonszámon!

Keresse tanácsadóinkat!

Önkormányzati tanácsadóink készséggel állnak rendelkezésére.

A tájékoztatás nem teljes körű. A termékek és szolgáltatások részletes feltételeit, az aktuális kamatokat és díjakat a bankfiókokban és honlapunkon a vonatkozó hirdetmények, üzletszabályzatok tartalmazzák.

Jelen ismertető kizárólag a figyelemfelkeltés célját szolgálja, így nem minősül az OTP Bank részéről ajánlattételnek.

A bank a hitelbírálat jogát fenntartja.

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.