Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

A http://www.otpresearch.com, illetve a https://www.otpbank.hu/elemzesikozpont/hu/Fooldal honlapok, továbbá ezek bármely al-honlapjának (ezek, illetve az ezeken a szervereken elérhető internet-szolgáltatás a továbbiakban együttesen: Honlap) megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket, egyben szavatolja az OTP Bank Nyrt. felé, hogy a Honlapon lévő információk megismerésére jogosult személy. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel vagy nem jogosult az információk megismerésére, ne nyissa meg a Honlapot! A Honlapon elérhető adatok, információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

A közölt megállapítások nem objektív és nem független magyarázatot tartalmaznak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Honlap tartalma a) nem a befektetési elemzés függetlenségének előmozdítását célzó jogi követelményeknek megfelelően készült, és b) nem vonatkozik rá a befektetési elemzés terjesztését, közzétételét megelőző ügyletkötésre vonatkozó tilalom.

A Honlapon lévő információk nem teljes körűek. A Honlapon lévő információ nem minősül ajánlattételnek, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak, befektetésre való ösztönzésnek, jogi-, adó vagy számviteli tanácsadásnak, a Honlapon található adatok tájékoztató jellegűek.

A Honlapon lévő információk a rájuk vonatkozóan feltüntetett időpontban, ennek hiányában Honlapra történő feltöltés idején irányadó piaci helyzetet tükrözik, azonban az információk csak időleges tájékoztatást nyújtanak, és a piaci viszonyokkal, körülményekkel megváltozhatnak. További információk állhatnak az Önök rendelkezésére, amennyiben ezt az OTP Bank Nyrt.-től igénylik. Bár az OTP Bank Nyrt. jóhiszeműen hagyatkozott olyan forrásokra a Honlapon lévő tájékoztatás elkészítésekor, amelyeket megbízhatónak gondol, semmilyen szavatosságot, jótállást vagy kötelezettséget nem vállal azért, hogy a Honlapon lévő tájékoztatásban foglalt adatok pontosak és teljesek. A Honlapon lévő tájékoztatásban megjelenő vélemények és becslések az OTP Bank Nyrt.-nek az információ Honlapon történő feltüntetése idején irányadó megítélésén alapulnak, amely a jövőben külön értesítés nélkül is változhat. Az OTP Bank Nyrt. tájékoztatja a Honlapon lévő információ felhasználóit, hogy jogosult a Honlapon megjelölt kibocsátók által forgalomba hozott pénzügyi eszközök vonatkozásában árjegyzési, egyéb befektetési tevékenységet vagy kiegészítő szolgáltatást, illetve egyéb pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújtani a kibocsátónak és egyéb személyeknek. A Honlapon lévő információ semmilyen további elemzés alapjául nem szolgálhat az ott feltüntetett pénzügyi eszközök vonatkozásában. Amennyiben a Honlapon lévő információ bármely pénzügyi eszköz jövőbeni forgalomba hozatalára utal ez kizárólag indikatív, előzetes és tájékoztatási célokat szolgál, és egy ilyen pénzügyi eszközre vonatkozó elemzés kizárólag azokon a nyilvános információkon alapul, amelyek a vonatkozó tájékoztatóban vagy hirdetményben találhatók. A Honlapon lévő információ nem jelenti azt, hogy az OTP Bank Nyrt. ügynökként, megbízottként vagy bármely más módon járna el bármely olyan jövőbeni befektető javára vagy nevében, amely a Honlapon lévő információban meghatározott pénzügyi eszközbe kíván befektetni, és ugyanígy nem felelős az OTP Bank Nyrt. a befektetők által a Honlapon lévő információ alapján hozott befektetési döntésért, különös tekintettel a befektetés jogszerűsége és alkalmassága (megfelelősége) vonatkozásában.

Kérjük, hogy befektetésre, szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megalapozott döntés meghozatalát megelőzően az adott termékre, szolgáltatásra vonatkozó dokumentációt, tájékoztatót, szabályzatokat, szerződési feltételeket, hirdetményeket, kondíciós listát figyelmesen olvassa el, és óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, a felmerülő díjakat és költségeket, az esetleges veszteség bekövetkezésének lehetőségét, valamint tájékozódjon a termékkel, befektetéssel kapcsolatos adójogi jogszabályokról.

A Honlapon lévő információ alapján hozott konkrét egyedi döntések, illetve befektetések kockázatát az ügyfél viseli, az OTP Bank Nyrt-t nem terheli felelősség a befektetési döntések eredményességéért, az ügyfél által kitűzött cél eléréséért. Az adatok, illetve információk a múltra vonatkoznak. A múltbeli adatokból és információkból nem lehetséges a jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni.

OTP Bank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041-585; székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.; felügyeleti hatóság: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete – 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; PSZÁF engedélyszám: III/41.003-22/2002 és E-III/456/2008, további információk: https://www.otpbank.hu/portal/hu/Megtakaritas/Ertekpapir/MIFID).

Minden jog fenntartva, a Honlapon lévő információ az OTP Bank Nyrt. kizárólagos tulajdonát képezi, ennek további felhasználása, sokszorosítása, terjesztése csak az OTP Bank Nyrt. előzetes írásos engedélyével lehetséges.

Az OTP Bank Nyrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.


Impresszum

Szolgáltató: OTP Bank Nyrt.

Telephely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.

Tel.: 06-1-473-5000
Fax: 06-1-473-5955

Cégjegyzékszám: Cg.: 01-10-041585; Fővárosi Törvényszék Cégbírósága