Tardos Gergely
A Corvinus egyetemen szerzett diplomát Pénzügy szakirányon és gazdaságpolitika mellékszakirányon 2000-ben. Ezt követően 2000 és 2004 között a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági, majd Pénzpolitikai Főosztályán dolgozott, elsősorban a devizatartalék-stratégia, a külső egyensúly és külső eladósodottság, a költségvetési politika, valamint a vállalati szektor finanszírozása szakterületeken. Gergely 2004 óta dolgozik az OTP Bank Elemzési Központjában, ami a Bankcsoport makrogazdasági és bankrendszeri folyamatait elemző és előrejelző egysége, itt 2008-ig a terület helyettes vezetője volt, azóta pedig ő irányítja a szervezeti egységet.

Dunai Gábor
2006-ban diplomázott a Budapesti Corvinus Egyetem makroökonómiai elemző szakirányán. Pályáját a Pénzügyminisztérium Költségvetési Főosztályának Pénzügypolitikai Osztályán kezdte, ahol a költségvetés kamatkiadásaihoz és –bevételeihez kapcsolódó feladatokkal foglalkozott. 2007-ben csatlakozott az OTP Bank Elemzési Központjához. Reálgazdasági elemzések és tájékoztatók készítése mellett főként Szlovákia és Horvátország gazdasági folyamatainak követésével foglalkozik.

Eppich Győző
2006-ban végzett a Budapesti Corvinus Egyetem (korábban: Budapesti Közgazdasági és Államigazgatási Egyetem) Közgazdasági karának „Makrogazdasági elemző és előrejelző” főszakirányán summa cum laude minősítéssel. Diplomadolgozatában a kamattranszmissziót vizsgálta a kelet-közép európai országokban. Az OTP Bank Elemzési Központjához 2006 elején még gyakornokként csatlakozott, majd 2007-2008-ban a Magyar Nemzeti Bank Monetáris stratégia és közgazdasági elemzések főosztályán a munkaerő-piaci elemzések területén dolgozott. Az Elemzési Központhoz 2008 őszén tért vissza, azóta az Elemzési Központ helyettes vezetőjeként dolgozik. Főbb feladatai: a magyar makrogazdasági és bankrendszeri folyamatok monitoringja és az ezekre vonatkozó előrejelzések készítése, valamint módszertani fejlesztések végrehajtása.

Kecskeméti István
A SZIE (Széchenyi Egyetem) és a SZTE (Szegedi Tudományegyetem) egyetemen szerzett diplomát, pénzügyi informatika szakirányon. Pályáját brókercégeknél és bankoknál folytatta üzletkötőként és kereskedőként. A kereskedések sikerességének növeléséhez már 1998-tól mélyrehatóan tanulmányozta a technikai elemzést. A sokévnyi tapasztalat és fejlődés eredményeként 2006-ban és 2009-ben a technikai elemzés alapjai és kereskedési stratégiák témakörben publikált könyveket. Mindemellett tanfolyamokon oktatta az elemzés alapjait. Az Elemzési Központ csapatát 2015 júniusától erősíti. Főbb feladatai: technikai elemzések készítése devizák, áruk és nyersanyagok, indexek, és részvények témakörében.

Kis Hedvig
Orosz-angol, majd nemzetközi kommunikáció szakon végzett. A gazdasági szakfordító vizsga után többek között hírleveleket, elemzéseket és sajtóanyagokat fordított és lektorált. 2010-ben csatlakozott az Elemzési Központ csapatához, ahol az elemzések nyelvi ellenőrzésével foglalkozik.

Kovács Mihály András
1997-ben végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Az egyetem elvégzése után 15 évet töltött a Magyar Nemzeti Bankban, különféle pozíciókban. Kezdetben kutatóként, később mint az előrejelzésekért felelős koordinátor, az Inflációs Jelentések projektvezetője, illetve a monetáris politikai döntéshozatalt támogató szakértő. 2012 és 2015 között az Európai Bizottságnál dolgozott, ahol makrogazdasági kiigazítási programokkal foglalkozott és az Európai Szemeszter keretében készített elemzéseket. 2015 és 2018 között az OGResearch nevű tanácsadó cégnél dolgozott, ahol elsősorban monetáris politikai tanácsadás és modellfejlesztés volt a feladata a világ több feltörekvő jegybankja számára. 2018-ban csatlakozott az OTP Elemzési Központjához, ahol Oroszországért, a magyar költségvetési elemzésekért és módszertani fejlesztésekért felelős.

Lukács Balázs
A Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett alapdiplomát nemzetközi gazdálkodás szakirányon 2016-ban. Egyetemi évei alatt behatóan foglalkozott a fiskális politika és államadósság kérdéskörével; e témában írott dolgozata a TDK országos fordulóján különdíjas lett. Diplomamunkájában a 2008-as válságot követvetően felhalmozódott államadósság csökkentésének lehetőségeit vizsgálta a fejlett országokban. Az OTP Bank Elemzési Központjához 2014-ben csatlakozott először, és – kezdetben gyakornokként – mintegy másfél évig volt tagja a csapatnak. 2016-tól a Közép-európai Egyetemen folytatta tanulmányait közgazdasági elemző mesterszakon, ahol 2018 nyarán fog diplomát szerezni. Az Elemzési Központhoz 2018 elején tért vissza. Fő feladata Bulgária és Montenegró makrogazdasági folyamatainak és hitelpiacainak elemzése és előrejelzése.

Módos Dániel
2011-ben a Budapesti Corvinus Egyetemen kiváló minősítésű diplomát szerzett Makrogazdasági elemző és előrejelző szakirányon. Egyetemi évei alatt az adócsalás, intézményi változás és gazdasági növekedés összefüggéseit vizsgálta két TDK keretében, amelyekkel harmadik, illetve első helyet szerzett. 2009-ben az Amsterdami Egyetem által megrendezett Ökonometriai Játékokon a Corvinus Egyetem csapatának tagjaként a legjobb 10 közé jutott. Diplomamunkájában az adóelkerülés hatásait vizsgálta az endogén gazdasági növekedésre. Az első munkahelyén határidős európai és amerikai államkötvények kereskedésével foglalkozott, majd 2013 és 2015 között a Magyar Nemzeti Bank munkatársaként a vállalati hitelezési folyamatok elemzésével és a Növekedési Hitelprogram kialakításával foglalkozott. Az OTP Bank Elemzési Központjában 2015 közepétől dolgozik. A magyar monetáris politikával, kamat-, árfolyam- és államadósság-előrejelzéssel, az ukrán makrogazdasággal és bankrendszerrel, valamint részvényelemzéssel foglalkozik.

Rátkai Orsolya
A Budapesti Corvinus Egyetem külgazdaság szakirányán végzett, majd 2002-ben EFFAS-diplomát szerzett. Az OTP Értékpapír Rt-nél 2001-től dolgozott, mint részvényelemző, majd annak beolvadását követően az OTP Bank Elemzési Központjában folytatta munkáját. Jelenleg elsősorban ágazati elemzések készítésével foglalkozik. Tevékenysége 2017 végétől ismét bővült a részvény-elemzéssel, miután a BÉT által 2017 decemberében indított, a kis és közepes tőkeértékű részvények piacfejlesztését célzó programjához az OTP Bank Nyrt., mint befektetési szolgáltató is csatlakozott. A programhoz kapcsolódó elemzési feladatokat az OTP Bank részéről az Elemzési Központ végzi.

Váradi Beáta
Bea a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett, Makrogazdasági elemző szakirányon, és 2015-ben csatlakozott az Elemzési Központhoz. Ő felelős a szlovák és szerb makrogazdasági és banki piacméret-folyamatok elemzéséért és előrejelzéséért, valamint részt vesz a rendszeres és az ágazati riportok készítésében.