Tardos Gergely
A Corvinus egyetemen szerzett diplomát Pénzügy szakirányon és gazdaságpolitika mellékszakirányon 2000-ben. Ezt követően 2000 és 2004 között a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági, majd Pénzpolitikai Főosztályán dolgozott, elsősorban a devizatartalék-stratégia, a külső egyensúly és külső eladósodottság, a költségvetési politika, valamint a vállalati szektor finanszírozása szakterületeken. Gergely 2004 óta dolgozik az OTP Bank Elemzési Központjában, ami a Bankcsoport makrogazdasági és bankrendszeri folyamatait elemző és előrejelző egysége, itt 2008-ig a terület helyettes vezetője volt, azóta pedig ő irányítja a szervezeti egységet.

Dunai Gábor
2006-ban diplomázott a Budapesti Corvinus Egyetem makroökonómiai elemző szakirányán. Pályáját a Pénzügyminisztérium Költségvetési Főosztályának Pénzügypolitikai Osztályán kezdte, ahol a költségvetés kamatkiadásaihoz és –bevételeihez kapcsolódó feladatokkal foglalkozott. 2007-ben csatlakozott az OTP Bank Elemzési Központjához. Reálgazdasági elemzések és tájékoztatók készítése mellett főként Szlovákia és Horvátország gazdasági folyamatainak követésével foglalkozik.

Eppich Győző
2006-ban végzett a Budapesti Corvinus Egyetem (korábban: Budapesti Közgazdasági és Államigazgatási Egyetem) Közgazdasági karának „Makrogazdasági elemző és előrejelző” főszakirányán summa cum laude minősítéssel. Diplomadolgozatában a kamattranszmissziót vizsgálta a kelet-közép európai országokban. Az OTP Bank Elemzési Központjához 2006 elején még gyakornokként csatlakozott, majd 2007-2008-ban a Magyar Nemzeti Bank Monetáris stratégia és közgazdasági elemzések főosztályán a munkaerő-piaci elemzések területén dolgozott. Az Elemzési Központhoz 2008 őszén tért vissza, azóta az Elemzési Központ helyettes vezetőjeként dolgozik. Főbb feladatai: a magyar makrogazdasági és bankrendszeri folyamatok monitoringja és az ezekre vonatkozó előrejelzések készítése, valamint módszertani fejlesztések végrehajtása.

Kecskeméti István
A SZIE (Széchenyi Egyetem) és a SZTE (Szegedi Tudományegyetem) egyetemen szerzett diplomát, pénzügyi informatika szakirányon. Pályáját brókercégeknél és bankoknál folytatta üzletkötőként és kereskedőként. A kereskedések sikerességének növeléséhez már 1998-tól mélyrehatóan tanulmányozta a technikai elemzést. A sokévnyi tapasztalat és fejlődés eredményeként 2006-ban és 2009-ben a technikai elemzés alapjai és kereskedési stratégiák témakörben publikált könyveket. Mindemellett tanfolyamokon oktatta az elemzés alapjait. Az Elemzési Központ csapatát 2015 júniusától erősíti. Főbb feladatai: technikai elemzések készítése devizák, áruk és nyersanyagok, indexek, és részvények témakörében.

Kis Hedvig
Orosz-angol, majd nemzetközi kommunikáció szakon végzett. A gazdasági szakfordító vizsga után többek között hírleveleket, elemzéseket és sajtóanyagokat fordított és lektorált. 2010-ben csatlakozott az Elemzési Központ csapatához, ahol az elemzések nyelvi ellenőrzésével foglalkozik.

Módos Dániel
2011-ben a Budapesti Corvinus Egyetemen kiváló minősítésű diplomát szerzett Makrogazdasági elemző és előrejelző szakirányon. Egyetemi évei alatt az adócsalás, intézményi változás és gazdasági növekedés összefüggéseit vizsgálta két TDK keretében, amelyekkel harmadik, illetve első helyet szerzett. 2009-ben az Amsterdami Egyetem által megrendezett Ökonometriai Játékokon a Corvinus Egyetem csapatának tagjaként a legjobb 10 közé jutott. Diplomamunkájában az adóelkerülés hatásait vizsgálta az endogén gazdasági növekedésre. Az első munkahelyén határidős európai és amerikai államkötvények kereskedésével foglalkozott, majd 2013 és 2015 között a Magyar Nemzeti Bank munkatársaként a vállalati hitelezési folyamatok elemzésével és a Növekedési Hitelprogram kialakításával foglalkozott. Az OTP Bank Elemzési Központjában 2015 közepétől dolgozik. Ukrajna és Szerbia makrogazdaságával, illetve bankrendszerével, valamint a magyar vállalati hitelpiaccal foglalkozik.

Pellényi Gábor
Gábor a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen végzett 2003-ban, majd a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Doktori Iskolájában szerzett doktori fokozatot 2014-ben. Az egyetem után az ICEG European Center gazdaságkutató intézetnél dolgozott, ahol gazdaságpolitikai tárgyú kutatásokban vett részt. 2009-2016 között a Magyar Nemzeti Bankban dolgozott makrogazdasági elemzőként, majd az elemzési főosztály vezetőjeként. 2016 áprilisa óta tagja az OTP Elemzési Központnak, ahol elsősorban az orosz gazdaság elemzésével, és módszertani fejlesztésekkel foglalkozik.

Rátkai Orsolya
A Budapesti Corvinus Egyetem külgazdaság szakirányán végzett, majd 2002-ben EFFAS-diplomát szerzett. Az OTP Értékpapír Rt-nél 2001-től dolgozott, mint részvényelemző, majd annak beolvadását követően az OTP Bank Elemzési Központjában folytatta munkáját. Jelenleg elsősorban ágazati elemzések készítésével foglalkozik.

Váradi Beáta
Bea a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett 2003-ban, Makroökonómia szakirányon, és 2015-ben csatlakozott az Elemzési Központhoz. Ő felelős a szlovák makrogazdasági és banki piacméret folyamatok elemzéséért és előrejelzéséért, valamint részt vesz a rendszeres, valamint az ágazati riportok elkészítésében.