Stratégia, jövőkép

Az OTP Bankcsoport stratégiájának fókuszában a részvényesi érték maximalizálása,
Közép-Kelet-Európa leghatékonyabb, lakossági fókusszal rendelkező univerzális
bankcsoportjának kialakítása áll. A Bankcsoport célja, hogy teljesítménye az
európai élvonalhoz hasonlítva is kiemelkedő legyen.

Az OTP Bankcsoport innovatív képességét tovább erősítve törekszik az egyes ügyfélcsoportok igényeire szabott értékajánlatainak folyamatos fejlesztésére és az ügyfelekhez való eljuttatására.

Az értékteremtési célok eléréséhez kulcsfontosságú a működési folyamatok racionalizálása az anyabankban és az egyes csoporttagok működési és költséghatékonyságának javítása. A csoporttagok közötti szinergiák kihasználása mind Magyarországon, mind a nemzetközi csoportban összehangolt fejlesztések és egyes tevékenységek integrálása révén érhető el.

Az OTP Bank, valamint a Bankcsoport céljainak eléréséhez nélkülözhetetlen a magasan kvalifikált emberi erőforrás megléte. Ezért a Bankcsoport stratégiájában nagy hangsúlyt kap a megfelelően felkészített, értékesítés-orientált, lojális ügyintézői bázis kialakítása és fenntartása, valamint a tehetséges szakemberek megtartása érdekében az egyénre szabott pályaút fejlesztése.

2009-ben a folytatódó pénzügyi válság és globálissá váló recesszió radikális alkalmazkodást igényelt a Bankcsoporttól. A válság közepette új prioritások kerültek előtérbe: a Bankcsoport a biztonságos működéshez szükséges stabil tőkepozícióra és likviditásra, valamint a prudens céltartalékolásra helyezte a hangsúlyt és stratégiáját is a megváltozott működési környezethez igazította.

A stratégiai alkalmazkodás főbb területei a következők voltak:

  • Stabil tőkepozíció és likviditás biztosítása: a válság ellenére is stabil eredménynek köszönhetően a Csoport tőkemegfelelése nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő, mindezt bármiféle állami, vagy piaci tőkebevonás nélkül érte el a Bank.
  • Hitelportfolió kockázat menedzselése: fő prioritás a válság nyomán kialakult hátralékos hitelállomány kezelése, a hátralékba került ügyfelek visszavezetése a normál törlesztéshez, a behajtási eljárások eredményes kivitelezése.
  • Működési hatékonyság javítása és a költségek csökkentése: a romló gazdasági feltételek mellett kiemelt figyelmet kap a költségek racionalizálása és a működési hatékonyság javítása.
  • Prudens hitelezés, saját forrásból való növekedés: az alacsony növekedésű piaci környezetben célunk Magyarországon az OTP Csoport piaci pozíciójának megőrzése, illetve megerősítése, a leányvállalatoknál egyes dinamikusan növekvő hitelszegmensekben a kereslet kielégítése, kockázatkezelési szempontok által diktált óvatosabb hitelezési politika mellett.
  • Betéti- és más forrásgyűjtési termékek értékesítési fókuszba kerülése: A külső forrásszerzési lehetőségek beszűkülése az ügyfélforrások felértékelődését eredményezte az OTP Bankcsoportban is.

Küldetés

Küldetésünknek tekintjük, hogy lakossági, vállalakozói és önkormányzati ügyfeleinknek teljeskörű és kiemelkedő színvonalú pénzügyi szolgáltatásokkal álljunk rendelkezésére. Bankcsoportunk egységes és korszerű társaság-irányítási gyakorlata lehetővé teszi a meglévő tartalékok feltárását, az átlátható és prudens működést, valamint az alkotó kezdeményezések érvényesítését. Munkánk sikerét igazolja a részvényesi érték és a jövedelmezőség folyamatos gyarapodása, magyarországi piaci részesedésünk megőrzése és külföldi piaci részesedésünk jelentős növelése.

Versenyelőnyünk a környező országok fejlődésének hasonlóságán, sokrétű, komplex szolgáltatásaink színvonalán és ügyfeleink bizalmán alapul. Felelős szerepvállalással támogatjuk az emberi kapcsolatokat elmélyítő közösségépítést és a hátrányos helyzetűeket felkaroló esélyteremtést, a környezetünk védelmét. Működésünkben kulcsszerepet szánunk azoknak a tehetséges és elkötelezett dolgozóinknak, akik munkáját egyéni karrier célok kitűzésével ösztönözzük, és a teljesítményükön alapuló versenyképes javadalmazással ismerjük el.

Jövőkép

Célunk, hogy lendületes növekedéssel, hatékony irányítással és üzemvitellel, továbbá felelős társadalmi szerepvállalással Közép- és Kelet Európa legkedveltebb univerzális bankcsoportjává váljunk. Sikereink zálogát munkatársaink felkészültsége, a helyi- és nemzeti piacok ismerete valamint kiváló ügyfélkapcsolataink tudatos fejlesztése jelenti.

 

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

  • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
  • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
  • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az informacio@otpbank.hu e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.