Kötelező nyilvános vételi ajánlat az Amixa Nyrt. részvényeire

Publikálva: 2023. június 22. vételi ajánlat

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Pannonhalmi út 36-38.; a továbbiakban „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban „Tpt.”) alapján fennálló rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget.

Hivatkozással a Társaság 2023. május 31. napján közzétett közleményére, amelyben a Társaság ismertette, hogy az E-MILORG Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Bécsi út 271.; a továbbiakban: „Ajánlattevő”) mint kijelölt ajánlattevő a Tpt. 68. §-a szerinti kötelező nyilvános vételi ajánlatot (a továbbiakban: „Ajánlat”) tett a Társaság által kibocsátott valamennyi, egyenként 20 HUF névértékű, AMIXA Holding Nyrt. törzsrészvény (HU0000198668) vonatkozásában, az alábbiakról tájékoztatjuk a tisztelt Befektetőket.

A Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-323/2023. számú határozatával jóváhagyta az Ajánlattevő által 2023. május 31. napján közzétett, majd 2023. június 16. napján módosított Ajánlatát.

Az Ajánlati ár 447,00 HUF részvényenként.

Az ajánlatok elfogadására nyitva álló időtartam kezdőnapja 2023.06.26. 8:00 óra, zárónapja 2023.07.25. 12:00 óra.

A tranzakcióval összefüggő dokumentáció:

Az ajánlat elfogadásához kapcsolódó dokumentumok letöltése:


További információ
OTP Bank Nyrt. –

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

  • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
  • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
  • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.