Kötelező nyilvános vételi ajánlat az Amixa Nyrt. részvényeire

Publikálva: 2023. május 31. vételi ajánlat

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Pannonhalmi út 36-38.; a továbbiakban „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban „Tpt.”) alapján fennálló rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget.

A Társaság ezúton bejelenti, hogy a mai napon kézhez vette az E-MILORG Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Bécsi út 271.; a továbbiakban: „Kijelölt Ajánlattevő”), mint kijelölt ajánlattevő Tpt. 68. §-a szerinti kötelező nyilvános vételi ajánlatát (a továbbiakban: „Ajánlat”) a Társaság által kibocsátott valamennyi, egyenként 20 HUF névértékű, AMIXA Holding Nyrt. törzsrészvény (HU0000198668) vonatkozásában.

A Kijelölt Ajánlattevő a Tpt. 68. § (3) bekezdés szerint minősül kijelölt ajánlattevőnek, amely a Valorum Kft-vel, a K-Consultor Hungary Zrt-vel, a Foodnet Zrt-vel, Emőri Gáborral, Rozinay Gyöngyivel, Keller Ferenc Lászlóval, valamint Keller Ferenc Lászlónéval 2023. május 31. napján aláírt összehangolási megállapodás alapján jár el az Ajánlat során.

A Kijelölt Ajánlattevő tájékoztatta a Társaságot, hogy az Ajánlatot jóváhagyásra benyújtotta a Magyar Nemzeti Bankhoz (a továbbiakban: „MNB”). Az MNB még nem határozott az Ajánlat jóváhagyásáról.

Az Ajánlati ár 447,00 HUF részvényenként.

Az Ajánlattevő által készített, a Társasággal kapcsolatos üzleti elképzeléseire vonatkozó működési tervet és az Ajánlatot jelen közlemény mellékleteként a Társaság közzéteszi.

A Kijelölt Ajánlattevő a Tpt. 68. § (4) bekezdése alapján, az Ajánlat útján történő befolyásszerzés lebonyolítására az OTP Bank Nyrt.-t (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.; cégjegyzékszáma: 01-10-041585) bízta meg.

A Társaság Igazgatótanácsa köteles véleményezni az Ajánlatot, illetve a Társaság költségén az Ajánlat értékelésével független pénzügyi tanácsadót jogosult megbízni. A Társaság az Igazgatótanácsnak az Ajánlatról kialakított véleményét a törvényi határidőn belül közzéteszi.

A tranzakcióval összefüggő dokumentáció:


További információ
OTP Bank Nyrt. –

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

  • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
  • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
  • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.