Mi történt 2020-ban a régióban?

Publikálva: 2020. december 28. global markets

Please scroll down for English version.

A közép- és kelet-európai piacok elmúlt egy éve a globális válságon túl

Az év során példátlan veszteségeket könyvelt el a szolgáltató szektor, különösen a súlyos károkat elszenvedő idegenforgalom. Több közép-és kelet-európai ország kénytelen mind a geopolitikai eseményekkel, mind a választások utóhatásaival szembenézni. Ugyanakkor a mai disztópikus világban is látszanak már a fellendülés reménykeltő jelei; például a monetáris politikai sikerek, a javuló hitelminősítések és az EU és az eurózóna tervezett bővülése. Bár a KKE-piacok 2020. évi teljesítményének értékelésekor megkerülhetetlen szempont a pandémia hatása, az OTP Global Markets vezető nemzetközi pénzügyi szakértői a válságon kívüli piacformáló tényezőkbe és a régió gazdaságainak helyzetébe is betekintést nyújtanak.

2020 a példa nélkül álló fejlemények éve volt a pénzügyi piacokon: a pandémia sorra dönti meg a rekordokat és térdre kényszeríti a világgazdaságot. Miután ilyen válságra emberemlékezet óta nem volt példa modern világunkban, a legfőbb kihívást az jelenti, hogy miként értékeljük ennek reálgazdasági hatását és hogyan hozzunk helyes piaci döntéseket a globális gazdasági bizonytalanság közepette.

Piaci mozgások a pandémia árnyékában

Bulgária erősen kezdte az évet: a kötvénypiacokon 2020 első két hónapjában csökkentek a hozamok. A Covid19 valamivel kevésbé befolyásolta a bolgár hozamokat, mint a régió más országaiét – a 8 éves hozam 1,175%-ra ugrott április végére, azaz 110 bázisponttal változott a lezárások kezdete és a csúcs között. Ezzel szemben az ugyanazon futamidős román hozam 197 bp-tal nőtt, míg a horvát kötvényeknél 130 bp-os emelkedés volt tapasztalható. A bolgár kötvényhozamok a 2020 februárjában tapasztaltaknál alacsonyabb szintek felé tartanak.

Románia gazdasági növekedésére és pénzügyi stabilitására vonatkozóan kezdetben a becslések rendkívül pesszimisták voltak, de a pandémia a jól teljesítő ágazatoknak, például az építőiparnak és az informatikának köszönhetően végül nem járt az eredetileg várt megsemmisítő hatással. Az ország valutája meglehetősen stabil maradt, hónapokon át az 1%-os tartományban mozgott. A lej kamatlábak 1-2% körüli szintre csökkentek. A vállalati szektorban eddig nem volt jelentős növekedés a bedőlések számában, bár ez jövőre még változhat. A román piacot meghatározó legfontosabb esemény 2020-ban az volt, hogy a Moody’s és a Fitch megerősítette Románia befektetésre ajánlott minősítését, ami hozzájárult az árfolyam és a helyi pénznemben jegyzett kamatlábak stabilitásához.

Szerbia esetében a kormány és a Szerb Nemzeti Bank (NBS) együttesen 5 milliárd eurót kitevő intézkedései hatást gyakoroltak a piacra (pl. közvetlen kifizetések, halasztott adófizetés, kölcsönök, garanciaprogramok, hitelmoratóriumok, kamatlábcsökkentések, a nagyvállalati kötvénykibocsátási szabályok enyhítése, valamint az NBS másodpiaci kötvényvásárlásai). Az NBS előrejelzései szerint ez 2020-ra -1%-os GDP-növekedést eredményez majd, ami az egyik legjobb eredmény Európában. A Covid19 gazdasági hatásainak enyhítésére irányuló kormányzati intézkedéseknek, valamint az NBS intézkedéseinek és piaci beavatkozási lépéseinek köszönhetően sikerült megőrizni a pénz- és devizapiacok relatív stabilitását. A pénzügyi instrumentumok piaca azonban erősen változékony volt, hirtelen és nagymértékű ingadozások mentek végbe a helyi, de különösen a nemzetközileg kibocsátott államkötvények árfolyamában. A helyben kibocsátott 12 éves szerb dinár kötvény az év végén 3,30%-os hozamon, majd az év során 100 bp-tal magasabb szinten forgott, míg a közelmúltban 3,95%-os szinten stabilizálódott. A 2029-es lejáratú eurokötvény-tartozás ennél is erősebb ingadozást mutatott. A válság előtti 0,90%-ról egészen 3,20%-ra ment fel a hozam, míg jelenleg 1,35%-os hozammal kereskednek a kötvénnyel.

Ez év októberében a Moody's Investors Service egy fokkal, A3-ra javította fel Szlovénia hitelminősítését, kilátásait pedig stabilnak ítélte. A felminősítés főbb indokai közé tartozott, hogy javultak az államadósság-teher és az adósságteher-viselés képességi mutatók a hasonló országokkal való összehasonlításban, jelentősen javult a bankrendszer állapota és lezárultak a privatizációk az ország legnagyobb bankjaiban. Nem sokkal azt követően, hogy a Moody’s feljavította a hitelminősítését, Szlovénia sikerrel hajtott végre egy új, 1 milliárd eurós 30 éves kibocsátást árazáskor 0,493%-os hozam mellett.

Miután az OPEC+ 2020 márciusában úgy döntött, hogy nem csökkenti a kitermelést, a csökkenő olajár jelentős hatással volt az orosz helyi piacokra. A dollár-rubel devizaárfolyam a 82,00-es szint fölé emelkedett, és a kötvényhozamok ennek eredményeképpen 200 bp-tal nőttek. Az orosz jegybank (CBR) 200 bázispontos alapkamat-lazítási ciklust valósított meg, 6,25%-ról a jelenlegi 4,25%-ra. A pénzügyminisztérium új típusú, a RUONIA-kamatlábhoz kötött kötvényeket vezetett be, és több mint 2 billió rubel értékben vett fel hitelt. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy felvállalták a kamatkockázatot. A Covid19 és az OPEC+ döntése miatt mélypontra estek a helyi piacok. Később – a CBR intézkedései és a kamatvágási várakozások nyomán – a helyi piacok a globális részvényekhez hasonlóan magukhoz tértek. Július óta erős nyomás alatt voltak az orosz eszközök a hatalmas pénzügyminisztériumi hitelfelvételi tervek és egyes nemzetközi politikai fejlemények miatt (például a fehérorosz választások, a hegyi-karabahi konfliktus, az Egyesült Államokban zajló választások és az esetleges további Oroszország elleni szankciókat illető bizonytalanság).

A regionális piacokra ható monetáris politikák és geopolitikai események

Ukrajnában ez a válság is úgy indult, mint a korábbiak: az emberek és a vállalatok intenzív devizavásárlásokba kezdtek, a hrivnya folyamatosan veszített az értékéből. A pánikszerű kereslet kezelésére az ukrán nemzeti bank (NBU) a devizatartalékból történő eladással avatkozott be a piaci folyamatokba. Az NBU intervenciói enyhítettek a pánikon: a devizakereslet kielégítését követően a nemzeti valuta erősödésnek indult. Az infláció növekedése lelassult, 2020. április végén éves alapon 2,1% volt. A folyó fizetési mérleg mérsékelt deficitje, az államháztartási hiány mérsékelt szintje és a kezelhető inflációs mutatók egyaránt az ukrán gazdaság erősödését jelzik. A folyó fizetési mérleg hiánya 2019-ben a GDP 3%-a alatt maradt – a korábbi recessziók idején ennek 2,5-3-szorosát is elérte a mutató. Ez annak volt köszönhető, hogy a Nemzeti Bank a mesterséges szintű, rögzített árfolyam fenntartása helyett a keresletet és kínálatot, valamint a gazdaság valós állapotát tükröző lebegő árfolyamra való áttérés mellett döntött. Emellett új pénzügyi instrumentum került a piacra, a kamatcsereügylet (IRS).

Moldova piacán a moldovai nemzeti bank (NBM) monetáris politikájának enyhülése volt a legfontosabb esemény 2020-ban. Az alapkamat mintegy a felére csökkent: a 2019. év végi 5,5%-ról október végére 2,65%-ra. A nemzeti valuta kötelező tartalékolására vonatkozó követelményszintet a 2019 végi 42%-ról 2020. október végére 32%-ra csökkentették. Ugyanakkor a devizaforrások tartalékolási arányát a 2019 végi 18%-ról 2020. októberre 28,5%-ra emelték. Ezek az intézkedések sem hozták meg azonban az inflációs trend korrekcióját. A jegybank szeptembertől kezdődően végez devizaintervenciót a bankközi piacon. A kereskedelmi volumenek csökkenése is megfigyelhető volt (import -10%, export -13,4%). A monetáris politika nyomására azonban korrekció indult el az elmúlt hónapban a nemzeti valuta erősödési trendjében. Ehhez még hozzájárult a likviditásbőség, ami a kamatmarzsok és a kamatnyereség szűkülését eredményezte. A devizapiaci tőkeáttételes spread az erős volatilitásnak köszönhetően plusznyereséget termelt a bankszektorban a devizaoldalon (+34% devizabevétel).

Albánia a globális mellett lokális geopolitikai válsággal is szembesült ebben az évben. Az országot 2019 novemberében sújtó pusztító földrengést követően Brüsszelben megrendezett adományozói konferencia nyomán 1,15 milliárd eurót ajánlottak fel a részt vevő országok és nemzetközi pénzintézetek a lakáságazat támogatására. A földrengést követően a döntéshozók eleinte nem számítottak az ország növekedési esélyeinek tartós romlására, de a Covid19 pandémia kitörését követően költségvetési és monetáris oldalon egyaránt intézkedéseket vezettek be. Albánia engedékeny típusú költségvetési politikára váltott, növelte a folyó kiadásokat, a vállalatok hitelhez jutását állami garanciaprogramokkal segítette és a földrengés utáni helyreállítást célzó állami beruházásokat hajtott végre. Az albán jegybank ezzel párhuzamosan csökkentette az irányadó kamatlábat és nagyobb mennyiségű likviditást injektált a gazdaságba, hogy csökkentse a finanszírozási költségeket és növelje a pénzmennyiséget.

Mi maradt meg az Adriai-tenger idegenforgalmából?

Az I. negyedévben végbement kisebb csökkenés után a bolgár idegenforgalom és kereskedelem 2020 II. negyedévében éves alapon több mint 21%-kal esett vissza, miután március-áprilisban leállt az idegenforgalom és a szálloda- és vendéglátóipar. Ez az ágazat Bulgária GDP-jének 13%-át adja. Az előzetes adatok szerint a III. negyedévben élénkülés volt tapasztalható, ám a IV. negyedévi negatív fejlemények miatt valószínű, hogy az idegenforgalom szélesebb értelemben vett csökkenése 15-20% körül lesz majd éves alapon.

A horvát gazdaság szintén erősen függ az idegenforgalomtól, amely közvetlenül vagy közvetve a GDP mintegy 25%-át termeli meg. Horvátország 2020-ban a turista beutazások jelentős csökkenése ellenére is elérte a 2019. évi idegenforgalmi bevételei 50%-át, azaz túlteljesítette a 30% körüli előzetes várakozásokat. A globális szinten kedvezőtlen gazdasági feltételek miatt az idegenforgalom mellett meredek csökkenést mutattak a GDP egyéb összetevői is, elsősorban a lakossági fogyasztás, az export és az egyének hazautalásai (ez 2019-ben a GDP 6%-át tette ki).

Montenegró idegenforgalma több mint 80%-os visszaesést könyvelt el. Ezt megszenvedték a kapcsolódó ágazatok, például az élelmiszer-termelés, az export és a kereskedelmi forgalom is. További csökkenés várható a beruházásokban és az összkiadásokat tekintve. Az idegenforgalom és a kapcsolódó szolgáltatások visszaesése, a visszafogott exportkereslet és az utazási korlátozások a foglalkoztatottság és a jövedelmek csökkenéséhez vezetnek majd, egyebek között a szegényebb és alacsonyan képzett lakosok körében is, akik gyakrabban végeznek idénymunkát és dolgoznak eseti szerződéssel és önfoglalkoztatásos formában.

Albánia idegenforgalmi bevétele akár 20-35%-kal is csökkenhet 2020-ban, ami jelentős hatással lesz az ország növekedésére, mivel az ágazat a GDP akár 20%-át is megtermeli. A GDP reálértéke ebben az évben nagy mértékben fog csökkenni, miután komoly visszaesés várható az idegenforgalom, a külföldi közvetlentőke-befektetések, a hazautalások és a mezőgazdaság területén. Az elkövetkező évben a földrengést követő újjáépítésnek köszönhetően egyre fontosabb növekedési tényező lesz majd a lakossági fogyasztás. A növekedés elsődleges hajtóerejét a szolgáltatások – ezen belül főként az idegenforgalom – és az építőipar jelentik majd.

Egységben az erő – belépés az eurózónába

A Covid-járvány fejleményei fényében Horvátország és Bulgária újabb lépést tett az euróövezeti tagság felé. Az Európai Bizottság július 10-én hivatalosan is felvette a két országot a II. európai árfolyam-mechanizmus rendszerébe. Az ERM-II rögzített, de módosítható árfolyamot ír elő az érintett devizák és az euró közötti középárfolyamként, valamint a középárfolyam körül egy ± 15% normál szélességű mozgási sávot biztosít.

Bulgária egyszerre lépett be a bankunióba és az ERM II-be, ami jelentős eredménynek számít az ország gazdaságtörténetében. Emellett az Európai Központi Bank (EKB) a fenntartható gazdasági konvergencia érdekében szoros együttműködést alakított ki a bolgár jegybankkal. Miután az EKB döntése alapján a bolgár leva bekerült a II. európai árfolyam-mechanizmusba, a Moody’s Baa2-ről Baa1-re minősítette fel az országot, és kilátásait stabilról pozitívra módosította.

A piaci szereplők megerősítésnek tekintették a bejelentést, amely pozitív hatással volt az árfolyamra, a helyi és nemzetközi államadósság-hozamokra, valamint a két ország gazdasági erejének és ellenállóképességének általános megítélésére. Kihívást jelenthet azonban az, hogy a Covid-válságot követő költségvetési kiigazítások miatt a vártnál több évre lehet szükség az összes követelmény, így a maastrichti konvergenciakritériumok teljesítéséhez, valamint a jogszabályok összeegyeztethetőségének növeléséhez.

Azonnali gazdasági hatása ugyan nincs, de Albánia leendő piacai szempontjából jelentős mérföldkő, hogy az Európai Unió tagállamai egyhangúlag Albánia EU-csatlakozása mellett döntöttek és hozzájárultak az erről szóló hivatalos tárgyalások megkezdéséhez.

Piacbefolyásoló választások a régióban

A szerb országgyűlési választások eredménye és a régi-új kormány hivatalba lépése pozitív hatással volt az árfolyamra és a kamatokra. A Szerb Haladó Párt (SNS) a szavazatok 60,65%-át nyerte el. A szavazók 49%-a adta le voksát. A befektetők ezt a 2014-ben sikeresen beindított és elfogadott reformok folytatásaként értelmezték. Költségvetési és monetáris politikájának változatlan folytatása mellett Szerbia a pénz- és devizapiacokon is stabilitást ért el. A Szerb Nemzeti Bank három körben, 1,25%-ra csökkentette a referencia alapkamatot, összhangban a más jegybankok által világszerte követett eljárással.

Moldova nemzeti valutája az év közepén megérezte, hogy a szavazók Európa-párti elnököt választottak, bár novemberre az árfolyam ismét az év eleji szintre állt be a dollárral szemben, illetve 6,4%-kal gyengült az euróval szemben.

A horvátországi elnökválasztás és a montenegrói országgyűlési választások alig befolyásolták a helyi piacokat. Még az sem hatott a kamatokra, hogy Montenegróban az ellenzéki pártok szerezték meg a parlamenti többséget.

English version

Looking over the elephant in the room - the year of Central and Eastern European markets beyond global crisis

The service sector suffered historical hit this year with a severely damaged tourism among the most harmed industries. A number of Central and Eastern European countries are simultaneously dealing with geopolitical events or the aftermath of election. Still, in this dystopic world, there are hopeful signs of economic recovery: successful monetary policies, upgraded credit ratings and a potentially expanding EU and Eurozone. Though it is impossible to avoid the effect of the pandemic while assessing CEE markets in 2020, top international financial experts of OTP Global Markets provide a meaningful insight into the region’s economic settings and defining market events beyond the crisis.

For financial markets, so far 2020 has been a year of unprecedented developments as the coronavirus pandemic breaks all records, bringing global economy to its knees. Since the modern world is dealing with crisis that has no reference case in living memory, assessment of its real economic impact and making proper market decisions in the environment of global economic uncertainties remain the main challenge.

Market movements in the shadow of a pandemic

The year started strongly for Bulgaria, with yields dropping in the bond markets in the first two months of 2020. COVID-19 had somewhat lesser effect in Bulgarian yields than on those of other regional countries with the 8-year yield spiking up to 1.175 % by the end of April, which amounted to 110 bps change since the start of the lockdowns to the peak. Whereas Romanian yield in the same maturity increased by 197 bps and Croatian bonds saw 130 bps spike. Currently Bulgarian bond yields are heading for lower levels than those seen in February 2020.

Although initial estimates were very pessimistic for the Romanian economic growth and financial stability, the pandemic didn’t have the expected crushing impact due to well-performing sectors like construction and IT. The local currency was quite stable and moved within 1% range for months. RON interest rates went down in the 1 - 2% area. The level of defaults in the corporate sector has not increased significantly so far, although next year this may change. The most significant event of 2020 affecting Romanian market was the reaffirmation of Romania’s investment grade ratings by Moody’s and Fitch, contributing to a stability in the exchange rate and interest rates of the local currency.

For Serbia a set of EUR 5 billion worth of government and National Bank of Serbia (NBS) measures affected the markets, such as direct payments, deferral of tax payments, loans, guarantee schemes, debt moratoriums, interest rate decreases, relaxation of bond issuance procedures for large businesses and secondary market bonds buying by NBS. According to NBS projections, this should result in -1% GDP growth in 2020, one of the best results in Europe. Government measures to fight COVID-19 impact on economy, together with NBS measures and market interventions managed to keep relative stability on MM and FX markets. However, FI market was highly volatile with sharp and large price movements in locally, and especially internationally issued Government Bonds. Locally issued 12Y RSD Bond was traded at the beginning of the year with a yield of 3.30%, than 100 bps higher during the year and recently stabilized at 3.95% level. Eurobond debt with 2029 maturity was even more volatile. With yield of 0.90% before crisis, it went up all the way to 3.20% and now is trading with a yield of 1.35%.

This October Moody's Investors Service upgraded the credit rating of Slovenia by one notch to A3 and ascribed to it a stable outlook. Main factors contributed to the upgrade were the improvement of the public debt burden and debt affordability metrics relative to the nation’s peers and the significant improvement of the health of the banking system, as well as the completion of the privatization of the country’s largest banks. Shortly after receiving a credit rating update from Moody’s, Slovenia successfully priced a new €1bn 30 year issuance at a yield of 0.493% at the time of pricing.

After the OPEC+ decision to avoid supply limitation in March 2020, oil drop has significantly affected Russian local markets. USD/RUB FX tested 82.00 level and Bonds widened by 200bps as a result. The Central Bank of Russia (CBR) implemented key rate easing cycle by 200 bps from 6.25% to current 4.25%. Ministry of Finance has introduced new type of bonds linked to RUONIA rate and borrowed more than 2 trillion RUB. They are effectively accepting interest rate risk. On the COVID-19 and OPEC+ decision local markets touched lows. Afterwards, on CBR measures and expectations for rate cuts, local markets rallied along with global equities. Since July Russian assets were under heavy pressure: a huge Ministry of Finonce borrowing plan, the uncertainty of international political events such as Belorussian elections, the Nagornyi Karabakh conflict, the US elections and uncertainty on further Russian sanctions.

Monetary policies and geopolitical events affecting regional markets

For Ukraine this crisis started similarly to the previous ones: people and companies started intensive currency purchases, hryvnia was continuously losing its value. Handling panic demand, National Bank of Ukraine (NBU) intervened in market processes by selling foreign exchange reserves. UNB interventions eased the panic: local currency started strengthening after the satisfaction of foreign exchange demand. Inflation growth slowed, at the end of April 2020 at 2.1% on an annual basis.
Moderate current account deficits, moderate government deficits and manageable low inflation are all phenomena underpinning the strengthening of the Ukrainian economy. The current account deficit was less than 3% of GDP in 2019, while the indicator was 2.5-3 times higher during previous recessions. This was due to the decision of the National Bank to switch to the application of a floating exchange rate reflecting supply and demand and the real state of the economy rather than maintaining an artificial fixed exchange rate. In addition, a new financial instrument, the Interest Rate Swap (IRS) was introduced to the market.

Moldova’s main 2020 market event is the softening of the monetary policy of the National Bank of Moldova (NBM). The base rate had been diminished nearly by half - from 5.5% in the end of 2019 up to 2.65% at end of October. While minimum reserve requirements for national currency had been reduced from 42% in the end of 2019 up to 32% in the end of October 2020. At the same time, reservation rate for foreign currency resources had been increased from 18% in the end of 2019 after the level of 28.5% as end of October 2020. These measures still didn't bring adjustment of inflation trend. Since September the National Bank started to operate FX intervention on interbank market. A drop in trade volumes (import -10% export -13.4%) is also detectable. Though an appreciation trend of national currency started to adjust in the last month due to the pressure of monetary policy. Other contributor are excesses of liquidity that generated shrinking interest margin and interest profitability. Leveraged spread on FX Market due to high volatility generated an extra profitability on a foreign exchange side in the banking sector (+34% FX incomes).

Albania had to face both a global and a local geopolitical crisis this year. In response of the devastating earthquake that hit the country in November 2019 a donor’s conference was organized in Brussels pledging €1.15 billion from countries and international financial institutions to boost the reconstruction of the housing sector. While the earthquake’s effect was initially thought not to hit long run growth of the country, after the COVID-19 pandemic the authorities adopted measures on both fiscal and monetary side. Albania’s fiscal policy has adopted an accommodative stance through increasing current expenditures; creating sovereign guarantee schemes with the purpose to strengthen business access to credit; increasing public investment for the recovering from the consequences of the earthquake. In parallel, Bank of Albania has reduced its policy rate and increased liquidity injections, aimed to reduce financing costs and increase the quantity of money in the economy.

What is left of Adriatic tourism?

After a slight drop in Q1, Bulgarian tourism and trade dropped by more than 21% year-on-year in Q2 2020, driven by the decrease in tourism and hospitability industries shut down in March and April. The sector accounts for 13% of Bulgarian GDP. Expectations are that there was a rebound in Q3, though with the negative developments of Q4, it is likely that the broader drop in tourism will be in the range of 15-20% for the year.

Croatian economy is highly relied on tourism as well, a sector that directly and indirectly contributes around 25% of GDP. However, despite a significant drop in tourist visits in 2020, Croatia managed to gain 50% of tourism revenues compared to 2019 and beat initial expectations set at around 30%. Besides tourism, a sharp decline was also recorded in other GDP components, primarily personal consumption, exports and personal remittances (6% of GDP in 2019) due to the unfavorable economic conditions on the global level.

Montenegro’s tourism recorded a decline of more than 80%. Related industries such as food production, export and commercial trade suffered as well. A further drop in capital investment and overall spending is expected. Decline in tourism and related services and depressed demand for exports, mobility restrictions will hinder employment and earnings, including for poorer and low-skilled population who are more likely to depend on seasonal, contractual and self-employment income.

Albania might experience up to 20-35% decline in tourism revenues for 2020 and this will have a significant impact on growth as this sector contributes up to 20% of GDP. The real GDP is expected to contract severely this year with the expectation of sharp declines in tourism, foreign direct investment, remittances and agriculture. In the coming year, private consumption will play an increasingly important role in growth, supported by earthquake reconstruction efforts. Services led by tourism and construction are expected to be key growth drivers.

Unity of strength - joining the Eurozone

In the light of the COVID disease developments, Croatia and Bulgaria made another step towards joining the Eurozone. On 10 th July European Commission officially accepted these countries in the Exchange Rate Mechanism II, a multilateral fixed but adjustable exchange rate arrangement that provides a central rate between participating currencies and the euro, and a fluctuation band with a standard width of ± 15% around the central rate.

Bulgaria simultaneously joined the banking union and ERM II, which represents a significant achievement in the country’s economic history. In addition, The European Central Bank (ECB) has established a close cooperation with the Bulgarian National Bank to ensure sustainable economic convergence. The ECB decision to include the Bulgarian Lev in the Exchange Rate Mechanism II was followed by a Moody’s credit rating upgrade to Baa1 from Baa2 and a change of the outlook to stable from positive.

The announcement was perceived as affirmative in the eyes of the market participants and had positive impact on the exchange rate, local and international government debt yield, as well as on the overall perception of both countries in terms of economic strength and resilience. However, this could be a challenge as post COVID crisis fiscal adjustments could require an additional years to meet all requirements, like the Maastricht convergence criteria and enhancing legislative compatibility.

Though it hasn’t got an immediate effect on the economy, it is a significant milestone for Albania’s future markets, that all European Union member states decided unanimously that Albania should join the European Union and gave approval to start formal conversations.

Market-influencing elections in the region

The results of Serbia’s parliamentary elections and the forming of an old-new ruling government had positive effects on the currency and interest rates. Serbian Progressive Party (SNS) won 60.65% of the votes. 49% of all voters went to the polls. Investors took it as continuation of the reforms successfully started and adopted back in 2014. Combined with continuation of the same fiscal and monetary policy, Serbia got stability on both MM and FX markets. National Bank of Serbia lowered the key reference rate three times down to 1.25%, in line with the activities taken by other central banks worldwide.

In the middle of the year Moldova’s national currency appreciated the voters’ choice of a pro-European president, though in November it came to the level of the beginning of the year versus USD and depreciated by 6.4% versus Euro.

Croatia’s presidential elections and Montenegro’s parliamentary elections had little influence on local markets. Even Montenegro’s opposition parties gaining parliamentary majority had no impact on the interest rates.

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

  • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
  • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
  • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.